logo

Özyalvaç Gazetesi Arşivinden (1-8 Kasım 1976)

GAZETENİZE  CEVAP (1)

İlçenizdeyeNiçıKmaktaolanyalva

ÇınsEsigaZetesİnedeVilayetçEbasınİlankur

umu Kanunu ve ilgili karar esaslarına uygun olarak resmi ilan verilmeye başlanması üzerine, Gazeteniz adına sahip ve mes’ul Müdürünüzün çeşitli müracaatı resmen cevaplandırılmış bunulmaktadır. Bununla beraber 20 – 22 – 24  Eylül 1976 ve 6 Ekim 1976 tarihli gazeteniz nüshalarında ifa ettiğim vazifeden dolayı şahsıma ve Vali olarak icraatıma karşı gerçek dışı mevzuata uymaz indi ve şahsi görüşler mahsulü yalan yanlış beyanlarla dolu yapılan neşriyata cevap vermek  zorunlu olmuştur.

Bu vesileyle, gerçek durumu okuyanların öğrenmeleri için işin iç yüzünü ve doğrusunu bir de gazeteniz vasıtasıyla açıklamak istiyorum.

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Kanununun 31. maddesine göre, resmi ilanlar Kurumun şubesi bulunmayan Vilayetler dahilinde Valilikler aracılığiyle dağıtılır.

Resmi ilanların Basın İlan Kurumu Kanununun 36. maddesi gereğince 20 Mayıs 1964 tarih  ve 24 sayılı ilan ve reklamların dağıtımı esaslarına ve mevkutelerin niteliklerine ve bunlara yükletilecek ödevlere ait Genel Kurul Kararı gereğince, Vilayetimizle ilgili dağıtım ve değer hizmetler yürütülmektedir. Bahse mevzu ve konumuz ile ilgili genel kurul kararının 36. maddesinin (d) bendinin ilgili genel kurul kararının 36. maddesinin (d) bendinin ilgili bölümü aynen aşağıya çıkarılmıştır. (devam edecek)

Sebahattin ÇAKMAKOĞLU / Isparta Valisi               -1 Kasım 1976, Sayı: 376-

——————–

Kumdanlı Meclis Seçimleri 14 Kasım’da

Bir süre önce Danıştay tarafından iptal edilen Kumdanlı Kasabası Belediye Meclisi üyelikleri için 14 Kasım tarihinde yapılacaktır.

Haber aldığımıza göre CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ve AP (Adalet Partisi) ‘nin gireceği bu seçimde CHP adaylarının daha şanslı olduğu söylenmektedir. -1 Kasım 1976, Sayı: 376-

—————-

Cumhuriyet Bayramı Törenlerle Kutlandı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 53. yıldönümü tüm yurdumuzda olduğu gibi ilçemizde de törenlerle kutlanmıştır.

Geçtiğimiz Cuma günü sabah saat 09.00’da başlayan Cumhuriyet Bayramı törenlerine ilçemiz merkezindeki tüm okullımız katılmış ve önceden hazırlanan proğram gereğince konuşmacılar ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılmış, şiirler okunmuş ve bunların ardından resmi geçit yapılmıştır.

Kutlama törenleri saat 11.00’de son bulurken aynı günün akşamı da fener alayı düzenlenmiştir. -1 Kasım 1976, Sayı: 376-

———————

YALVAÇ POSTASI Gazetesi

Yayın Hayatına Girdi

İlçemizde halen yayınlanmakta olan Özyalvaç Gazetesi ve Yalvaç’ın Sesi Gazetesinden başka bu kez de YALVAÇ POSTASI Gazetesi yayın hayatına girmiş bulunmaktadır. Gazetenin ilk sayısı 28 Ekim Perşembe günü yayınlanmış ve halkımızla buluşmuştur.

Haftalık olarak Perşembe günleri yayınlanacak olan Yalvaç Postası Gazetesi, Özyalvaç Matbaa Tesislerinde dizilip basılmakta olup, bölgesel milliyetçi görüş çizgisinde olacağı bildirilmiştir. Yalvaç Postası Gazetesine yayın hayatında başarı ve uzun ömürler dileriz. -1 Kasım 1976, Sayı: 376-

————

YEMİNİ EKBER

Pandispanya Kralı Nice Bini Hice, Miladı 1976 Hicri 1890 yılının Ramazanı Şerif ayının nısfı kereminde tahta vüsaleyleyüp yemini kebiri irat eyleyende bakın ne der:

“Ben ki Pandispanya Kralı ve memleketi sathımaili ve semayiicemailinde hükümranlıketmekliğimiçün azim ve gayret, biraz etrafa hayret saçarak vallah billah derim ki:

Anda (yani ülkemde) Hiçbir kula kul muamelesi reva görülmeyecek olupantep’am ancak kulluk yerine kölelik muamelesine muhatap olacaktır. Her bir köle efendisin bilecek, Devrimden, Demokrasiden dem vuramayacak. Şayet vuracak olur ise boynu urulacaktır. Kölelerime günde yek öğün taam ile saniyen yek öğün su verilecektir. Çarşıda,  dergahta, bargahta ve çarşafta her hangi bir suç ifa eyledikte en hafif yüz değnek  ile cezalandırılacak, cezalar  sırasıyla, mislümenendügörülmemişişkenceleredüçar oluna, dahası kurşuna dizile, boynu urulaveyahutta o uzun boynu ipte inceltile… Devrik, Devrim, Cumhuriyet, Demokrasi, Hak,  Hukuk, Sendika, Sanduka, Hürriyet, Barış, Özgürlük, Halk, Köylü, İşçi kelimeleri vesayir bilcümle kelimat asla ve kat’a yasak oluban. Ayrıca Atatürk, İnönü, Ecevit, 27 Mayıs, 12 Mart, devrimcilerden bahsedilmekle, Hanya ya da Konya’ya bilemediğiniz Tafie sürüm sürüm sürüle… Varsa yoksa Sultan Abdülhamit Han Hazretleri her yerde veher zaman hayırla yadedilmedikte o kimse katledile… Andan sonra da memleketi BöyyükTürkiya’da hayat hakkı bunulmaya.

Ben Kral Nice Bin Hiçe bunu böyle dedi, böyle terennüm eyledi. Köle teb’am beni dinledi dinledi… Dinlemedi yoksa damgayı boş böğrüne yedi.”

dedi ve kesti Yüce Kral Nice Bini Hice.   -1 Kasım 1976, Sayı: 376-

——————-

GAZETENİZE  CEVAP (2)

AzetEnizinibUndanönce

KisayısIndayayıMlanancevapvedü

Zeltme yazımıza devam ediyoruz.

Bundan önceki cevap yazımızda bahse konu olan Basın İlan Kurumu Genel Kururl Kararının Yalvaç’taki gazetelerle ilgili 36. maddesinin (d) bendinin ilgili Bölümü aynen aşağıya çıkarılmıştır.

“Kadro, Yüzölçümü en az yayın hayatı süresi vesair bakımlardan aranan niteliklerde gazete çıkmayan yerlerde ….eşit olarak ancak günlük olmayan veya sadece aralıklı sürelerle çıkan gazetelerin yayımlandıkları yerlerde bunların her ayın 1. günü ile sonuncu günleri arasındaki çıkış sayıları göz önüne alınarak bir oran dahilinde dağıtılır.”.

Gazetenize ve yeni çıkmakta olan Yalvaçın Sesi Gazetesine bu hüküm uygulanmaktadır.  .(devam edecek)                                                                               Sebahattin ÇAKMAKOĞLU / Isparta Valisi               -8 Kasım 1976, Sayı: 377-

——————–

38 Yıl Önce Ulu Önder Ata’mızı Kaybettik

Tarihte son Türk devletinin kurucusu ve İstiklal Savaşımızın muzaffer Komutanı, Türkiye Cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü 10 Kasım 1938 günü kaybettik.

Türk Ulusunu 38 yıl önce derin üzüntüye boğan Ulu Önder Atatürk’ümüz için tüm yurdumuzda olduğu gibi ilçemizde de 10 Kasım Çarşamba günü anma törenleri düzenlenecektir.

Damia izinde ve devrimlerinin bekçisi olduğumuz Ata’ya bu anma gününde kabrinde rahat uyumasını dilerken yüce ulusumuza başınız sağolsun deriz.  -8 Kasım 1976, Sayı: 377-

——————-

Cumhuriyet Bayramı’nda Gelendost’ta Olaylar Çıktı

Cumhuriyet Bayramımızın 53. yılı kutlama törenlerinde komşu ilçe Gelendost’ta olaylar çıkmış, Atatürk Panosu ile Atatürk’ün veciz sözlerini havi pankartlar valinin tahrik edici emriyle yırtılarak ve sökülerek atılmak istenmiş, buna engel olmak isteyen devrimci kişilerle tutucu çevreler arasında olaylar olmuştur.

Haber aldığımıza göre, Gelendost’un muhtelif sokak ve caddelerine konan Atatürk’ün veciz sözleri ve panosuna bir gün önce tutucu, özellikle MC yanlısı militanlarca saldırılmış, ancak MC’nin emrine girmiş olan Isparta Valisi Çakmakoğlu’na bildirilmiş, bunun üzerine Valiliğin de bunların kaldırılması emrinin verilmesi üzerine olaylar büyümüş,  ilçede yer yer olaylar olmuştur.

Belediye Başkanı Süleyman Coşar’ın müdahalesiyle Ata’ya ve sözlerine yapılan saldırılara engel olunmak istenmişse de kavga büyümüş ve sonunda adliyeye intikal ettirilmiştir.

Olaylardan sonra iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. -8 Kasım 1976, Sayı: 377-

————————

BAŞAK TRAKTÖRLERİ İlçemizde Rağbet Gördü

İlçemizde kısa bir süre önce ajanslığı açılan Türkiye Zirai Donatım Kurumunca ilçemize getirilen ve Zirai Donatım Kurumu fabrikalarında yapılan küçük boy bahçe traktörü BAŞAK marka traktörler büyük ilgi ve rağbet görmüş ve tamamının satıldığı bildirilmiştir.

TZDK Ajans Şefi Çınar Seyhan’ın verdiği bilgiye göre ilk defa Yalvaç’a getirtilen Başak Traktörlerinin ilçede rağbet görmesi üzerine yeniden 100 adet daha sipariş edildiği belirtilmiştir. Seyhan’ın belirttiğine göre bundan böyle Türkiye Zirai Donatım Kurumu çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır. -8 Kasım 1976, Sayı: 377-

————

ULUSAL ARŞİVLERDE YALVAÇ

Yalvaç Halkı Endişe İçinde

Soruyorlar: Demokrat Partililer bir gün iktidara geçecek olurlarsa acaba bütün seçimleri Yalvaç’taki gibi mi yapacaklar?

İsparta (Özel muhabirimiz yazıyor) – Gecen pazar günü Yalvaç’ta yapılan Genel Meclis seçiminde, gerek yüzde 80 den fazlası Demokrat Partiye mensup üyelerden teşekkül eden seçim kurulunun ve gerek sandık başlarında bu partiye mensup kimselerin sebebiyet verdikleri kanunsuz ve yolsuz hareketlerin tesbit edilerek vilayet makamiyle ve buradaki  Mülkiye Müfettişine seçim suçu mahiyetinde olan hareketlerin de Savcılığa bildirildiğini haber vermiş, idari ve adli tahkikatın devam etmekte olduğunu yazmıştım. İdari tahkikata mevzu teşkil eden usulsüzlüklerin belli başlıları şunlardır: 1- İl Genel Meclisi seçimleri hakkında hükümler ihtiva eden 4928 sayılı kanuna göre seçim komisyonları “Belediyesi olan seçim sahalarında belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri arasından, meclis üyeleri yetmiyen yerlerle belediyesi olmıyan seçim sahaların[1]da ise münasip kimselerden seçilmesi emrolunduğu halde, belediyesi bulunan Sücüllü kasabasının seçim komisyonunun mühim bir kısmı belediye meclisi üyeleri dışından seçilmiştir. Bu kanunsuzluk müteaddit şikayetlerden sonra ancak bertaraf edilebilmiştir. Seçim kurulunun bu kararı, kötü niyetin ilk eseri olarak müşahede ve tesbit olunmuştur. “Ulus Gazetesi, 4 Temmuz 1949)

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.