• osman-köse

logo

14 Ocak 2018

Gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar ile erken yaştaki kuzu ve oğlaklar kesilemeyecek

İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONUNDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar ile erken yaştaki kuzu ve oğlakların kesimine düzenleme getirildi…

 

Isparta İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, geçtiğimiz hafta içinde toplanarak hayvan üreticilerini ilgilendiren önemli kararlar aldı.

Ülkemiz hayvancılığının arzu edilen seviyeye ulaşması ve hayvansal ürün ihtiyacının milli kaynaklardan karşılanması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2017 yılı sonunda illere gönderdiği bir yazı üzerine toplanan Isparta İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından bir dizi tedbir alındı.

Vali Yardımcısı İsmail Akman başkanlığında toplanan İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, hayvansal ürün ihtiyacımızın milli kaynaklardan karşılanması ve hayvan sayısının arttırılarak istenilen seviyeye ulaşması için gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar ile erken yaştaki kuzu ve oğlakların kesiminin engellenmesi amaçlandığı belirtildi. İl Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklaması:

“Bakanlığımızın en önemli önceliklerinden birisi olan, ülkemizin hayvancılığının arzu edilen seviyeye ulaşması, hayvansal ürün ihtiyacımızın milli kaynaklardan karşılanması ve hayvan sayısının arttırılarak istenilen seviyeye ulaşması için gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar ile erken yaştaki kuzu ve oğlakların kesiminin engellenmesi amacıyla Isparta İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından aşağıdaki karar alınmıştır.

ISPARTA İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 04.12.2017 tarih ve E.3065457 sayılı yazısında ülkemizin hayvancılığının arzu edilen seviyeye ulaşması ve hayvansal ürün ihtiyacımızın milli kaynaklardan karşılanması Bakanlığımız en önemli önceliklerinden biridir. Hayvan sayısının arttırılması ve istenilen seviyeye ulaşması için gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar ile erken yaştaki kuzu ve oğlakların kesiminin engellenmesine dair alınacak önlemlerin görüşülmesi amacıyla Isparta İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu 26/12/2017 tarihinde Vali Yardımcısı İsmail AKMAN başkanlığında toplanarak, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Mecburi kesim dışında gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar, kaşektik hayvanlar, etleri olgunlaşmamış genç hayvanlar, bir hafta önce doğum yapmış hayvanlar ve ateşi yüksek hayvanların kesimine müsaade edilmemesine,

2- Mecburi kesimler dışında dişi hayvanlara kesim amacıyla Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmemesine,

3- Milli ekonomimizde önemli kayıplara neden olan erken kuzu ve oğlak kesimlerinin önlenmesi amacıyla 25 Kg canlı ağırlığın altındaki kuzular ile 18 Kg, canlı ağırlığın altındaki oğlakların kesimine ve kesim amaçlı nakline izin verilmemesine,

4- Kurban Bayramında kurbanlık olarak satılmak üzere besicilik yapan yetiştiricilerimizin damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların Kurban Bayramında kurban satış yerlerine alınmayacağı ve kurban olarak kesimlerine izin verilmeyeceği konusunda bilgilendirilmesine,

5- Emniyet güçleri, Jandarma teşkilatı ve Belediye Zabıta memurları tarafından yetkili bulundukları bölgelerde kesimhaneler dışında yapılacak kesimlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerleri dışında kesim yapıldığının tespiti halinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirimde bulunmasına,

İş bu 5 (beş) madde ve 1 (Bir) sayfadan ibaret Komisyon Kararının tatbikinin gerekliliklerinin idari makamlarca sağlanmasına; bilgi için diğer illere, Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri ve Kırmızı Et Üreticileri Birliğine, Isparta Veteriner Hekimler Odasına; gereği için Isparta Belediye Başkanlığına, II Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, ilçe kaymakamlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

(KARAR TARİHİ: 26 /12 /2017 KARAR NO: 05 KONUSU: Damızlık Dişi Hayvan Kesimleri)”

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.