• MODA YAPI

logo

01 Ocak 2018

Yalvaç TSO’dan Sanayi Sicil Belgesi ve bildirimi uyarısı

Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası, sanayi işletmesi niteliğinde olan kuruluşları, sanayi sicil belgelerini alma; belgeye sahip olan işletmeleri de 2017 yılına ait beyannamelerini vermeleri konusunda uyardı.

Konuyla ilgili olarak Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklama şöyle:

“6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve karşılığında sanayi sicil belgesi alınması gerekmektedir. Bu belgeye sahip sanayi işletmeleri, kayıt sırasında verilen bilgilerde bir değişiklik olması, işletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde bu durumları Bakanlığa bildirmek ve sanayi sicil belgesini 2 yılda bir vize ettirmesi gerekmektedir. Öte yandan, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar İşletme Cetvelini elektronik ortamda sicil sistemine aktarmak zorundadır. 6948 sayılı Kanunda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletmeler için 914 TL idari para cezası söz konusu olacaktır.

01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca 6948 sayılı Kanuna eklenen geçici 3’üncü madde ile sanayi sicili belgesi almayanlar, değişiklikleri bildirmeyenler ve süresinde işletme cetveli vermeyenler hakkında geçmişe dönük af getirilmiştir.

Önceki yıllarda kayıtlı olmayan ve yıllık bildirimini yapmayanlar, kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşletmelerin 2017 yılına ait bildirimi yapabilmeleri için kayıtlarını Nisan ayından önce yaptırmış olmaları gerekmektedir.

 

6948 sayılı kanuna göre kimler imalatçıdır?

Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.”

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.