• MODA YAPI

logo

08 Temmuz 2020

Paralı otopark talebi mecliste onaylandı

Yalvaç Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda önceki yıllarda uygulanan ve kaldırılan çarşı merkezinde paralı otopark talebiyle ilgili madde oybirliğiyle kabul edildi.

Yalvaç Belediyesi Meclis Salonu’nda dün akşam 21.00’da başlayan meclis toplantısının Temmuz ayı gündeminde 12 madde görüşüldü.

İlk maddede, belediye leclisinin 08.06.2020 günlü ve 10. 06.2020 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması gerçekleştirildi.

2. maddede, 2019 Mali yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabı görüşülerek kabul edildi.

3. maddede ilçemiz çarşı merkezinde yoğunluğun yaşandığı bölgelerde belediyemiz tarafından işletilecek bir paralı otopark düzeninin kurulması ile ilgili ilçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti temsilcilikleri ve Odaların ortak imzalarıyla verilen 29.06.2020 tarihli dilekçe görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

4. maddede, mülkiyeti belediyeye ait Leblebiciler Mahallesi 70 ada, 63 parselde bulunan 388,07 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı görüşülerek kabul edildi.

5. maddede, 114 ada, 127 ada, 129 ada, 752 ada ve 601 ada, 604 ada, 773 ada, 746 ada, 755 adalarında 25 m.lik yola bakan parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesi için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması görüşülerek kabul edildi.

6. maddede, girişimci Nilay Özer’in Ada 562, Parsel 23 hakkında vermiş olduğu 29.06.2020 tarihli dilekçesindeki “Meyve ve Sebze Kurutma, Öğütme Fabrikası” olarak imar planı tadilat değişiklik talebi görüşüldü. Konunun İmar Komisyonunca değerlendirilmesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşüne göre karar verilmesi kabul edildi.

7. madded,  Petrol Ofisi ile yapılan sözleşme gereğince alınacak satış destek primi karşılığı teminat mektubu alınması görüşülerek kabul edildi.

8. maddede, Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü, Müdür kadrolarında bulunan personellere de fazla mesai ücreti verilmesi görüşülerek kabul edildi.

9. maddede, Yalvaç Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/84 Esas sayılı dosyadaki davacı ile uzlaşma görüşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına uzlaşma yetkisi verilmesi görüşülerek kabul edildi.

10. maddede, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılacak müracaatlarda Kat irtifakı dosya inceleme ücreti, Yapı Ruhsatı fotokopi belge talep ücreti ve Yapı Kullanma İzin Belgesi fotokopi belge talep ücret bedelleri görüşüldü. Ücretlerin 100 ve 20 TL olarak alınması kararlaştırıldı.

11. maddede, Abdullah TÜRKER’in 02.07. 2020 tarihli dilekçesinde Salur Mahallesi 61 Pafta, 468 Ada, 31 parsel’de İmar tadilatı talebinin görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilmesi kabul edildi.

12. maddede, 2020 yılı Ağustos ayı Meclis toplantı günü ve saatinin belirlenerek toplantı sona erdirildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.