• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

27 Kasım 2016

Yalvaç için Arazi Toplulaştırması neden gerekli?

arazi

İlçemize bağlı 9 köy ile Gelendost’a bağlı Çaltı Köyü’nü kapsayan, ancak önce ihalesi iptal edilen, ardından da sürüncemede kalan Yalvaç Arazi Toplulaştırma Projesi’nin ilçemiz ve bölgemiz için çok önemli olduğu, konunun uzmanlarınca dile getiriliyor.

Peki nedir Arazi Toplulaştırması ve faydaları? Konuyla ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hazırladığı bilgilerden bir kısmı şöyle:

 

Arazi Toplulaştırması Nedir?

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.

 

Arazi Toplulaştırmasının Amacı

Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

 

Arazi Parçalanmasının Nedenleri

* Miras ve intikal yoluyla parçalanma,

* Hisseli ve bölünerek yapılan satışlar,

* Sulama, karayolları ve demiryolları gibi tarım arazilerinden geçen kamu yatırımları,

* Sermaye ve işgücü yetersizliğinden dolayı yapılan kısmi kiracılık ve ortakçılık,

* Sel, taşkın ve heyelan gibi doğal afetler,

* Tarım kesimindeki yüksek nüfus yoğunluğu baskısı arazilerin parçalanmasına yol açmaktadır.

 

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Toplulaştırmanın Çiftçiler Açısından Faydaları:

* Parçalı ve dağınık araziler birleştirilmektedir: Bir kişinin köy sınırları içerisinde birden fazla arazisi varsa bunlar birleştirilerek mümkün olduğunca tek parça haline getirilmesi sağlanıyor.

* Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülmektedir: Şekilleri düzgün olmayan (üçgen, beşgen, yay şeklinde) araziler düzgün şekillere (kare, dikdörtgen) getirilerek hem işlenmesi kolay hem de bakım masrafları azalmaktadır.

* Her tarla yola kavuşturulmaktadır: Toplulaştırma öncesi yolu bulunmayan birçok tarla varken, toplulaştırma sonrasında tarım arazilerinde yolu bulunmayan tarla kalmayacaktır.

* Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir: Parçalı ve farklı mevkilerde bulunan arazilere ulaşım, daha çok zaman, işgücü ve mali kayıplara neden olurken; toplulaştırma sonrası araziler mümkün olduğunca tek parçalı olacağından bu kayıplar önlenmiş olacaktır.

* Tarım makinelerin kullanımı daha ekonomik olmaktadır: Parçalı, küçük ve şekilleri düzgün olmayan arazilerde traktör, biçerdöver gibi tarım makinelerinin çalışması üretici ve makine sahibi için aşırı derecede masraflı iken; tek parçalı, büyük ve düzgün şekilli tarlalarda bu makinelerin kullanılması üretici ve iş makinesi sahibi açısından da tasarruf sağlamaktadır.

* Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır: Toplulaştırma öncesi çok parçalı tarım arazilerinde, tarlaların sayısı fazla olduğundan tarla sınırlarının toplam uzunluğu da fazla olmaktadır. Bu da ekilebilecek alanların ekilemeyerek boş kalması demektedir.

Toplulaştırma sonucu oluşan tek parçalı ve büyük tarlalarda tarla sınırı azalacağından ekilebilecek arazi miktarları artmaktadır.

* Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaştırmaktadır: Toplulaştırma öncesi küçük şekilleri bozuk arazilerde, zirai mücadele ve gübreleme gibi çalışmaların yapılması hem zor olmakta hem de çoğu zaman ekonomik olmamaktadır.

Toplulaştırma sonrası araziler düzgün şekilli olacağından bu işlemler daha kolay ve ekonomik olacaktır.

* Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir:

Toplulaştırma öncesi karayolu, demiryolu, kanal gibi projeler sebebiyle bölünen ve bir kısmı küçük olduğundan dolayı kullanılmaz hale gelen özel mülkiyetteki araziler ile kullanılmayan eski yollar ve dere yatakları gibi alanlarda toplulaştırma ile tarıma kazandırılacaktır.

* Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır:

Toplulaştırma öncesi çok parçalı arazilerin olduğu sahalarda ulaşım yolu, su sorunu, sınır ihtilafları gibi sebeplerden dolayı mülk sahipleri arasında olabilecek nizalar, toplulaştırma sonrası her parselin su ve yol sorunu olmayacağı için ortadan kalkmış olmaktadır.

* Tarla için en ideal parsel ebatları oluşturulmaktadır:

Toplulaştırma öncesi arazilerin ebat ve alanları, hiçbir bilimselliğe dayanmadan miras yoluyla bölünerek gelişigüzel oluşmaktadır. Toplulaştırma sonrası dağıtılacak parsellerin ebatları; toprağın bünyesi, arazinin meyilli, ekilecek ürünler, sulama yönü vb. kriterler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

* Kadastro yenilenmiş olmaktadır:

Kadastro çalışmaları eski tarihlerde yapıldığı için, sınır ve alan uyuşmazlıkları gibi birçok sorunlar yaşanmaktadır. Toplulaştırma çalışmaları ile kanal, yol gibi tesisler ile yeni dağıtılan tarım arazileri en son ölçme teknikleri ile ölçülerek kadastro paftaları hazırlandığından, o bölgenin kadastrosu da yenilenmiş olacağı gibi o güne kadar var olan birçok sorunların önüne geçilmiş olacaktır.

 

Sosyal Faydalar:

Hisselilik, sulama ve ulaşımdan kaynaklanan sosyal huzursuzluklar önlenmekte, yargı yükü azaltmaktadır.

 

Diğer Faydalar:

* Düzenleme sonrası araziler kıymetlendirmektedir.

* Parçalılık veya hisselilik nedeni ile değerlendirilemeyen hazine arazileri değerlendirilebilir duruma gelebilmektedir.

* Mera arazileri de toplulaştırılarak hayvancılığa uygun hale getirilmektedir.

* Sulama tesislerinde sulama oranı ve randımanı artmaktadır.

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.