• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

23 Ekim 2019

YALVAÇ FORUM Toplantıları Sonuç Raporu Yayımlandı

İlçemiz Yalvaç’ta mevcut yüksekokullar tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Yalvaç Forum toplantılarının sonuç raporları yayımlandı.

Yayımlanan raporlarda, toplantılarda ele alınan konularla ilgili yapılan değerlendirmeleri, bu sayımızdan itibaren sırasıyla siz değerli okuyucularımıza sunacağız.

Yalvaç Forum, SOSYAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK BAKIŞ AÇILARI DAHİLİNDE YALVAÇ’IN GELECEĞİ (SWOT ANALİZİ) başlığı ile 30 Nisan 2018 tarihinde bir gün ve iki oturum biçiminde Kılıçarslan yerleşkesi içerisinde düzenlenmişti.

Çalıştay formatında düzenlene forumda, Yalvaç’ın sosyo-ekonomik yapısı bugünü ve gelecek vizyonu altı başlıkta ele alınmıştı. Çalıştay kapsamında kentin gelecek vizyonu irdelenirken, konuyla doğrudan ilgili paydaşlar olan; akademisyenler, kentin sektör temsilcileri, kentin yönetim birimleri temsilcileri ve öğrenciler bir araya gelmişti.

İlk oturumda uygulamacı ve akademisyenler sunumlarında, Yalvaç’ın, çevresel durum ve enerji kaynakları açsından potansiyelini, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği potansiyelini, tarım potansiyelini, kültürel miras potansiyeli ve kentin ekonomisi ile kentsel yaşamını değerlendirmişlerdi. İkinci oturum ise, Yalvaç’ın gelecek vizyonu için mevcut potansiyelinin nasıl daha iyi kullanılabileceği yönünde, yine uygulamacı ve akademisyenlerin yer aldığı masa toplantılarında ele alınmış, tartışılmıştı. Toplantı kayıtları, tutulan notlar ve katılımcıların değerlendirmeleri aşağıda sunulmaktadır.

SOSYAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK BAKIŞ AÇILARI DAHİLİNDE YALVAÇ’TA MEVCUT DURUM

Yalvaç Forumun birinci oturumunun hedefi, Yalvaç ilçesinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bir durum analizini yapmaktır. Bu analizlerin hedefi, katılımcılara ikinci oturumda gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları için temel bilimsel veriler ve bilgileri sunarak bir çerçeve oluşturmaktır. Birinci oturumda akademisyenler tarafından sunulan bilimsel bilgilerin yanında, Yalvaç İlçe Tarım Müdürlüğü ve Yalvaç Ticaret Odası tarafından istatistiksel bilgileri ve gelecek projeksiyonlarını içeren konuşmalar yapılmıştır. Birinci oturum kapsamında yapılan sunumlar, bilimsel yayın formatında hazırlanarak yayınlanacaktır.

Prof. Dr. Recep KÜLCÜ sunumunda Yalvaç’ın tarımsal kaynaklı çevre sorunlarına değinmiş ve bu sorunların çözümünde biyogaz teknolojisinin önemli bir çözüm alternatifi olabileceğini vurgulamıştır. Isparta’nın ilçeleri için detaylı bir biyogaz potansiyeli analizi sunan Prof. Dr. Recep KÜLCÜ özetle aşağıdaki verilere ulaşmıştır:

“”Biyogaz organik atıkların, anaerobik koşullar altında mikroorganizmalar tarafından fermente edilmesi işlemidir. Biyogaz işlemi sonucunda organik atıklardan enerji kaynağı olarak kullanılabilecek bir gaz elde edilmektedir. Elde edilen gazın kojenerasyon sistemlerinde yakılması sonucunda elektrik ve ısıl enerji üretimi gerçekleştirilmektedir. Biyogaz yenilenebilir bir kaynak olması nedeniyle yasal otoriteler tarafından çeşitli şekillerde desteklenmektedir. Biyogaz tesislerine giren organik atıklardan enerji elde edilmesinin yanında organik gübre üretimi de gerçekleştirilmektedir. Elde edilen organik gübreler, toprakların bitki besin elementi içeriklerini zenginleştirmek ve toprak yapısını da düzenleyerek çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla da kullanılabilmektedir. Biyogaz teknolojisinin kullanımı, atıklardan ve fosil enerji kaynaklarının kullanımından kaynaklanan sera gazıemisyonlarının azaltılması açısından önemlidir. Biyogaz tarımsal, kentsel ve endüstriyel kökenli organik atıklar için kullanılabilen bir teknolojidir.

Dünyada hayvancılık kaynaklı atıklar biyogaz üretiminde temel hammadde olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni; hayvan gübrelerinin içerisinde yer alan mikroorganizmalar ve kimyasal bileşimi nedeniyle biyogaz prosesine uygun olmasıdır. Hayvancılık işletmelerinde biyogaz tesislerinin kurulması hem atık yönetimin başarısına hem de ek gelir sağlayarak işletme ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada Yalvaç ve Isparta’nın diğer ilçelerinin canlı hayvan potansiyeli incelenmiş ve bu hayvanlardan çıkan atıklardan biyogaz üretilmesi senaryosu değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek potansiyele sahip ilçeler Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Merkez bulunmuştur. Bu ilçelerde hayvansal atıklardan biyogaz elde edilmesi durumunda yılda elde edilecek gelirler; Yalvaç için 1.917.733, Şarkikaraağaç için 1.827.357 ve Merkez için 1.474.236 USD olarak hesaplanmıştır. Isparta geneli için biyogaz teknolojisi kullanımı durumunda yılda 9.924.262 USD gelir potansiyelin olduğu hesaplanmıştır.”

Doç. Dr. Duygu KAŞIKÇI sunumunda Yalvaç ilçesindeki hayvancılık sektörünü detaylı bir şekilde incelemiştir. Yalvaç’ın hayvancılık potansiyelini istatistiksel verilerle değerlendiren Doç. Dr. Duygu KAŞIKÇI, aynı zamanda hayvancılık işletmelerinin bölgesel ve küresel sorunları üzerine bilgiler sunmuştur. Doç. Dr. Duygu KAŞIKÇI tarafından yapılan araştırmalara göre; Yalvaç sığır, koyun ve tavuk varlığıyla ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bölgede manda yetiştiriciliğinin de önemli sayılabilecek bir düzeyde olduğu vurgulanmıştır.

Yalvaç İlçe Tarım Müdürü Erhan GÜÇLÜ tarafından yapılan sunumda; Yalvaç ilçesinin tarımsal yapısı ve bölgenin tarım potansiyeli ortaya konulmuştur. Yalvaç’ın toplam alanının %41’ini oluşturan yaklaşık 58 000 m2lik alanında tarım yapıldığı vurgulanmıştır. Buğday, Arpa, Elma ve Kayısı üretimiyle ön plana çıkan bitkisel üretimiyle Yalvaç ilçesinin ülkemiz için de önemli, bir tarım merkezi konumunda olduğu bilgisi verilmiştir. Ayrıca bakanlık tarafından 2017 yılında Yalvaç ilçesinde 9.342 çiftçiye toplam10.860.995,25 TL destek verildiği ve üretimin bu yolla teşvik edildiği vurgulanmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Özhanlı tarafından yapılan sunumda; kentin tarihi ve bölgedeki önemi ortaya koyulmuştur. Selevkid Hanedanı tarafından M.Ö 3. yy başlarında kurulmuş ve M.Ö. 25 yılında Roma İmparatoru Augustus tarafından yeniden kolonize edilerek önemli bir Roma kentine dönüşen Antiokheia’nın, Aziz Paulus’un M.S. 46 – 54 yılları arasında kente üç defa gelerek, Hıristiyanlık vaazları vermesi ile sonraki yıllarda önemli bir haç merkezine dönüştüğünü vurgulanmıştır. 2008 yılından bu yana Profesör Özhanlı ve ekibi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında kentin M.S. 5 – 11 yy arası tarihlerine yönelik önemli veriler elde edildiğini belirtilmiştir. Antiokheia kentinin bölge için önemli bir turizm değeri olduğu ve bölgenin gelecek vizyonunda özellikle üzerinde durulması gerekliliğinin altı çizilmiştir.

Yalvaç Ticaret Odası Genel Sekreteri Mehmet SESLİ tarafından gerçekleştirilen sunumda Yalvaç ilçesinin ticari potansiyeli konusunda bilgiler verilmiştir. 2017 yılı itibariyle Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odasına üye olarak faaliyet gösteren toplam 918 şirket bulunmaktadır. Yalvaç ilçesinin temel ekonomik dinamiklerinin tarım, hayvancılık, dericilik ve son yıllarda gelişmeye başlayan madencilik faaliyetleri olduğu vurgulanmıştır. Bölgede imalat sanayisinde de önemli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Mehmet SESLİ, 2017 yılı itibariyle 93 işletmede imalat yapıldığını ifade etmiştir.

Doç. Dr. Ümit AKÇA ve Meriç PEHLİVAN Yalvaç ilçesinin demografik yapısı ve kentsel yaşam unsurları üzerine değerlendirmeler içeren bir sunum gerçekleştirmişlerdir.  Sunumlarına göre:

“Yalvaç’ın Eğitim ve kültür durumu iyi düzeydedir. Okuma yazma oranı % 99’un üzerindedir. Eğitim altyapısı açısından herhangi bir sıkıntı çekilmemektedir. Yalvaç merkezinde 10 Lise; 8 İlköğretim Okulu; Kasaba ve Köylerde 4 lise ve 36 İlköğretim Okulu bulunmaktadır.

Yalvaçta nüfus cinsiyet dağılımı istatistiklerine bakıldığında 2013 yılı nüfus sayımına göre yalvaç toplam nüfusu 50.272 kişidir. Bu sayı ile ilçeler arasında en fazla nüfusa sahiptir. Yalvaç’ta nüfus cinsiyet dağılımı konusunda cinsiyet dağılımı ise 2013 sayımlarına göre erkek nüfus 24.693, kadın nüfusu ise 25.579’dur. Geçmiş yıllara bakıldığında 2012 yılında erkek nüfusu 25.690, kadın nüfusu 26.533, 2011 yılında erkek nüfusu 25.612 kadın nüfusu 26.422, 2010 yılında erkek nüfusu 26.340 kadın nüfusu 27.061 kişi 2009 yılında erkek nüfusu 27.366 kadın nüfusu 27.870 kişidir.”

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.