• MODA YAPI

logo

Yalvaç Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısının birinci oturumu 2 Mart Salı günü saat 18.00’de yapıldı.

Genellikle akşam saatlerinde yapılan meclis toplantıları bu ay erken saatlerde yapıldı ve tüm üyeler eksiksiz olarak katıldı.

Toplantı gündeminin ilk maddesinde yer alan 02.02.2021 günlü Şubat ayı toplantısının tutanakları ile kararları okundu ve oylanarak kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde yer alan “Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan %15’lik hisse payının %9’luk bölümünün Yalvaç Belediyesi’ne devralınması ve bu konudaki ödeme ve taahhütlerde de Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu” görüşüldü. Maddenin görüşülmesi sırasında İYİ Parti’li Meclis üyesi Osman Köse söz alarak Organize Sanayi Bölgesi hisselerinin Yalvaç Belediyesi olarak alınabilecek azami ölçüde alınmasını, gerekli tüm harcamaların yapılarak burasının bir an önce hayata geçirilebilmesinin Yalvaç ekonomisine yapacağı katkılar bakımından önemine dikkat çekti.

Köse’nin önerisi üzerine konuşan Yalvaç Belediye Başkanı H.Hilmi Tütüncü, kendisinin de OSB hisselerinin büyük kısmının Yalvaç Belediyesi’nde olmasını istediğini, ancak şimdilik bunun mümkğn olmadığını belirterek “OSB’nin bir an önce hizmete girebilmesi için biz her türlü fedakarlığı gösteriyoruz. Bize düşen ne varsa yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi. Daha sonra yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi.

Ardından üçüncü gündem maddesi olan “Yalvaç Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi” görüşülerek oy birliği ile, 4. maddedeki “5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (l) bendi gereğince, Norm kadro Dolu-Boş kadro cetvellerinin ihdas, iptal ve değiştirilmesi konusunun görüşülerek oy birliği ile, 5. Maddedeki “Belediyemizde Sözleşmeli Tekniker ve Sözleşmeli Teknisyen çalıştırılması ile ücret tespitinin yapılması” hususları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

6. maddedeki “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı atıkları taşıma izin belge ücreti ile depolanması ücretinin belirlenmesi ile iş akışının takibi” hususları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 18.02.2021 tarihli ve 2021/08 sayılı yazısındaki “Bina tahsis süresinin uzatılması talebi”nin görüşüldüğü 7. madde oy birliği ile kabul edildi.

8. maddede, Eski Mahalle 165 ada 4 parsel üzerinde “Yatır”ın bulunduğu yerin “ağaçlandırılacak alan” olarak imar planı tadilatının onanması konusu da tüm üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

9. maddede, Şubat ayı meclis toplantısında uzun tartışmalar sonucunda geçen “774 Ada, 39 parselin  “Konut Alanına” dönüştürülmesinin onanması” maddesinin ardından bu toplantıda yine “774 ada, 39 parselde özel öğrenci yurdu yapımına yönelik “özel sosyal tesis alanı” olarak imar tadilatının onanması” hususu görüşüldü. Bu madde Ak Parti ve İYİ Parti’li 7 üyenin red oyuna karşılık 8 MHP’li üyenin kabul oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Mart ayı meclis gündeminin 10. maddesinde yer alan “468 ada 31 ve 36 parsellerin bulunduğu alanda “Besihane” alanının Milli Emlak Müdürlüğü parsel sınırlarında geçecek şekilde imar planı tadilatının onanması hususu görüşülerek kabul edildi.

11. maddede Yeni Hastanenin bulunduğu bölgede Yençok=SERBEST olan ifadenin 20 Şubat 2020’de çıkan yönetmelik doğrultusunda değiştirilmesi için imar planı tadilatının hazırlatılması ve İmar Komisyonuna sevki görüşülerek kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesinde, mülkiyeti Belediyeye ait Yeni Sanayide 1046 ada parsel 1’in bulunduğu imar adasında imar planı değişikliğinin hazırlatılması ve İmar Komisyonuna sevki görüşülerek kabul edildi. Söz konusu maddelerle ilgili olarak perşembe günü yapılan İmar Komisyonu toplantısında, değişiklik önerileri geldiği biçimiyle kabul edildi.

13. maddede, Kızılca Mahallesi 191 adadaki parsellerin tapu kaydında bulunan “20 Yıl Müddetle Takyidlidir” şerhinin kaldırılmasının görüşülerek kabul edildi.

14. maddede, mülkiyeti belediyeye ait 191 ada 3 parseldeki taşınmazın satışının yapılmasının görüşülerek kabul edildi.

Toplantının son gündem maddesinde, 2021 yılının Nisan ayı meclis toplantısı günü ve saati belirlenerek toplantı sona erdirildi.

Toplantıyı CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı da izleyici olarak takip etti.

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.