• MODA YAPI

logo

01 Şubat 2021

Yalvaç Belediye Meclisi Şubat Toplantısı Yarın

Yalvaç Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı yarın akşam saat 19.00’da toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşecek.

 

 

Belediye Meclisi üyelerine gönderilen toplantı davet yazısında üyelerin Yalvaç İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği HES Kodu ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.

Yalvaç Belediyesi tarafından yapılan Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı duyurusu ve gündemi:

 

 

“5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2021 yılı Şubat ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.02.2021 Salı günü saat: 19.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır

GÜNDEM :

  1. Belediyemiz Meclisinin 05.01.2021 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
  2. Japonya Büyükelçiliği “Yerel Projeler Hibe Programı” için proje hazırlanması ve belediye başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
  3. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesince 566 Ada, 55 parsel’deki 16/7 Belediye hissesinin satışının görüşülmesi.
  4. Mülkiyeti Belediye’ye ait Eski Mahalle 165 Ada, 4 parsel’deki “Yatır” bulunan alanın ağaçlandırılacak alan olarak imar planı değişikliğinin hazırlatılması ve İmar komisyonuna sevkinin görüşülmesi.
  5. Isparta İli, Yalvaç İlçesi, mülkiyeti Belediye’ye ait, (eski itfaiye yerinin bulunduğu alan) 411 ada ve 412 adalarda; dar gelirliler için farklı büyüklüklerde sosyal konutlar üretilmesi amacıyla; 411, 412, 413, 552, 553, 554, 570, 601, 602, 603, 604, 746, 755, 772, 773, 774, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 864, 877, 878, 879, 1081 adaların bulunduğu alanda; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sosyal tesis, yeşil alan ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Nazım(Revizyon) imar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama (Revizyon) İmar Planı değişikliğinin hazırlatılması, imar komisyonuna sevki ve ilgili kurumlara görüş sorulması hususunda görüşülmesi.
  6. Görgü Bayram Mahallesi ada 372, parsel 15’in cinsi mezarlık olup, kısmen konut alanına rastladığından konut alanına giren kısmın “Ağaçlandırılacak Alan” olarak imar planı tadilatının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasının görüşülmesi.
  7. Organize Sanayi Bölgesi’nin enerji ihtiyacını karşılanmasına yönelik 1109 Ada güneyinde bulunan park alanına Trafo yerinin işlenmesi için imar planı tadilatının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasının görüşülmesi.
  8. 2021 yılı Mart ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.”

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.