• MODA YAPI

logo

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımı İçin Destek

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama ile “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde proje ve uygulama yardımlarından faydalanabilmek için müracaatların başladığını bildirdi.

Tarihi evlerimizin, kültür mirasımızın önemli bir parçasını oluşturduğu ve korunmasının, sergilenmesinin ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli bir görev olduğu belirtilen açıklamaya göre 2005 yılında yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde, proje ve uygulama yardımından faydalanmak için  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerektiği ifade edildi. İşte konuyla ilgili olarak Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamanın tamamı:

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik”

Çerçevesinde Proje Uygulama ve Yardım Başvuruları başlamıştır…

Kültür, insanlığın ortak bir değeridir. Kültürel zenginlik bize bazı sorumluluklar getirmektedir. Bu değerlerin bir yandan gelecek nesillere aktarılması, bir yandan da dünya ortak mirası ile bütünleşmesi, ancak yüksek düzeyde koruma bilincinin yerleşmesi ile mümkün olacaktır.

İlimiz, örenyerleri, höyükler, kaleler, hanlar, camiler, kiliseler ve doğal güzellikleri ile ülkemizin önemli kültür ve turizm merkezi konumundadır. Müdürlüğümüz olarak böylesine zengin kültürel mirasa sahip olan ilimizde kültür varlıklarının korunmasının, sergilenmesinin ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli bir görev olduğunu düşünmekteyiz.

Tarihi evlerimiz, kültür mirasımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Halkın geleneksel yaşamının kültürüne, sosyal yapısına ve sanat anlayışına ışık tutan tarihi evlerin sayıları her geçen gün biraz daha azalmaktadır. İlimizde 280 adet tescilli sivil mimari ev bulunmaktadır.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesinde; “ Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının; korunması, bakım ve onarımı için Kültür ve Turizm Bakanlığınca ayni, nakdi ve teknik yardım yapılır.” Hükmü yer almaktadır.

2005 yılında yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde; Proje ve Uygulama yardımından faydalanmak için Müdürlüğümüze müracaatta bulunan tescilli ev sahiplerinden 2007 yılından bu yana proje için 47 kişi başvuru yapmış 20 kişinin başvurusu onaylanmış ve 168.357,47 TL proje uygulama yardımı ödenmiştir.

2007 yılından bu yana uygulama yardımı için 24 kişi başvuru yapmış 15 kişiye yardım çıkmış ve 360.000,00 TL proje uygulama yardımı ödenmiştir.

2017 yılı uygulama yardımı için Eğirdir de tescilli ev sahiplerinden Ümran ŞENOL evine 50.000,00 TL. uygulama yardım çıkmıştır

2005 yılında yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” uyarınca her yıl için Bakanlıkça verilecek proje ve uygulama yardım miktarları Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonunca Bakanlığımız 2018 yılı yardımlarına ilişkin son başvuru, Proje yardımları için 18.09.2017, uygulama yardımları için ise 18.12.2017 tarihine kadar gerekli belgeler hazırlanarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir.

Müracaat ve detaylı bilgi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Şubesinden alınabilecektir.”

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.