• MODA YAPI

logo

04 Mayıs 2019

Tarihi evlere destek için başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarihi evlerin onarımına sunduğu destek için başvuru sürecinin başladığı duyuruldu.

Isparta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Tarihi evlerimiz, kültür mirasımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Halkın geleneksel yaşamının kültürüne, sosyal yapısına ve sanat anlayışına ışık tutan tarihi evlerin sayıları her geçen gün biraz daha azalmaktadır. İlimizde 327 adet tescilli sivil mimari ev bulunmaktadır.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca hazırlanan ve 27/05/2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde; Bakanlığımız 2019 Mali Yılı Bütçesinden proje ve uygulama yapılacak taşınmazlar “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu”nun 29/03/ 2019 tarih ve 1 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Anılan Komisyonca Bakanlığımız 2020 yılı yardımlarına ilişkin son başvuru tarihleri; Proje Yardımları için 21/10/2019 ve Uygulama Yardımları için 31/12/2019 olarak belirlenmiş olup, Proje Yardımı Başvuru Dosyalarının en geç 28/10/2019 tarihine, Uygulama Yardımı Başvuru dosyalarının ise 10/01/2020 tarihine kadar gerekli belgeler hazırlanarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir.

Müracaat ve Detaylı bilgi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Şubesinden alınabilecektir.”

Proje yardımı başvuruları için istenen belgeler

Proje yardımı başvuruları için istenen belgeler şöyle:

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

d) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

e) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi (tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı),

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

h) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,

ı) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

i) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname.

Uygulama yardımı başvuruları için istenen belgeler:

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

d) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

e) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

f) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler (rölöve ve restorasyon projeleri),

g) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi (tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı),

h) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

ı) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor (İnşaat maliyetlerine ilişkin),

i) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü.”

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.