logo

09 Ağustos 2021

Susuzluk, park sorunu, dersane talebi var; meclis sadece iki madde görüşüyor

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı olağan toplantısı oldukça sınırlı gündem maddeleriyle tamamlandı.

Yalvaç’ta özellikle son bir aydır yaşanan susuzluk ve trafik-park sorunu ile meclis gündemine alınması için önerge verilen belediye dersanesi gibi önemli konular gündeme dahi gelmezken, iki maddelik toplantı gündemiyle Ağustos ayı meclis toplantısı tamamlandı.

Yeni Belediye Meclisi Salonu’nda 3 Ağustos Salı günü saat 19.00 başlayan toplantının ilk rutin gündem maddesinde, 2021 yılı Temmuz ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste görüşülen ilk önemli gündem maddesi, Revizyon İmar Planına yapılan itirazın görüşülmesi oldu. 1/5000 Revizyon Nazım İmar Planı, 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama raporuna yapılan itirazın imar komisyonuna sevkine, imar komisyonuna I.Birleşim I.Oturum toplantısı bitiminden sonra toplanmak üzere süre verilmesine, imar komisyonu toplantısı bitiminde karara bağlanmak üzere Ağustos ayı Meclis toplantısının II.Oturumun yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Yapılan müzakerelerde, İmar Komisyonu tarafından revizyon imar planı için yapılan itiraz dilekçesi reddedildiğinden, 03. 08.2021 tarihli imar komisyonu raporunun geldiği şekilde kabul edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci önemli maddesinde, yazılım sistemi değişikliğinden kaynaklanan içmesuyu tahsilattan düşümü yapılamayan abonelerin açma/ kapama ücretlerinin tahakkukundan bir defaya mahsus olmak üzere vazgeçilmesi görüşüldü. Görüşme sonucunda, bir defaya mahsus açma/kapama ücretinin alınmaması oy birliğiyle kabul edildi.

Maddenin kabulü ile ilgili gerekçe şu şekilde açıklandı: “Belediyemiz birimleri tarafından kullanmakta olduğumuz SAMPAŞ A.Ş. ye ait yazılım sisteminden TERACİTY YAZILIM A.Ş. ye (ON-LINE) geçiş süreci olan 05.07.2021 tarihinden itibaren kullanılmaya başlayan yeni yazılım sistemi üzerinden 2021/3. Dönem içme suyu offlıne banka tahsilatları desen farklılığından dolayı yeni yazılım programına yüklenememiş olup, daha önce kullandığımız eski yazılım üzerinden tahsilat işlemleri bankalar tarafından gerçekleştirilmediğinden, eski yazılım sistemine tekrar geri yükleme aşamasında sehven aktarımı yapılamayan abonelerin tahsilattan düşümü yapılamayan abonelerin açıklanan nedenden dolayı AÇMA / KAPAMA ücretine muhatap olmamaları, bu şekilde olan / olması muhtemel abonelerden AÇMA/ KAPAMA ücretlerinin tahakkukundan bir defaya mahsus olmak üzere vazgeçilmesine kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.”

Toplantının sonunda, 2021 yılı Eylül ayı meclis toplantısının 7 Eylül 2021 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi ve toplantı sona erdirildi.

Yalvaç’ın gündeminde vatandaşımızın hayatını etkileyen birçok önemli konu varken, Yalvaç Belediye Meclisi’nin iki maddeyle toplanarak çalışması; bu önemli sorunları yok sayması, geçtiğimiz ay verilen dersane açılması önergesinin gündeme dahi alınmaması, iktidar üyeleri kadar muhalefet üyelerinin de Yalvaç’ın sorunlarına duyarsızlığı üzüntüyle karşılandı.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.