logo

22 Mayıs 2024

Sönmez’in girişimleri Yalvaç OSB’nin önünü açtı

MHP Isparta Milletvekili, hemşehrimiz Hasan Basri Sönmez, Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılabilecek yatırımları kısıtlayan durumu ortadan kaldıran olumlu gelişmeyi paylaştı.

Sönmez’in verdiği bilgiye göre, Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi’nde çevre mevzuatı hükümleri gereğince, sadece meyve paketleme gibi sınırlı alanlarda yatırım yapılabileceğiyle ilgili hükmü ortadan kaldıran bakanlık yazısının Yalvaç OSB ve ilgili kuruluşlara ulaştığını ifade etti.

MHP Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez ve Yalvaç Belediyesi Eski Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’nün geçtiğimiz yıl yürüttükleri yoğun bürokratik görüşmeler ve yazışmalar neticesinde, Yalvaç OSB’nin üretim alanlarındaki önemli sorunu bugün itibariyle sona erdi.

Alınan bilgiye göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yazısı ile Yalvaç OSB’nin üretim alanları tespiti ve işleyişinde, üretim faaliyetleri sırasında prosesin herhangi bir aşamasında endüstriyel nitelikli atıksu oluşturmayan tesislerin tamamının “kuru tipte çalışan tesisler” olarak nitelendirilebileceği, kuru tipte kurulması planlanan tesisin/işletmenin OSB içerisinde faaliyet gösterebilmesine ilişkin taleplerin Yalvaç OSB tarafından değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bakan adına Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci imzasıyla gelen yazıda, Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi (OSB) imar planı ve plan notlarında revizyon çalışmaları yapılacağından bahisle; OSB alanındaki sanayi parsellerinde yer alabilecek sanayi tesislerinin tipleri ve söz konusu tesislerinde oluşacak atık ve atıksuların bertarafına ilişkin olarak Eğirdir Gölü Havzası Özel Hükümleri kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü görüşü talep edildiği belirtilerek, OSB tarafından bahsi geçen kuru tip sanayi tesislerinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31. maddede belirtilen 16 sektör ve bu sektörün alt dalları da değerlendirilerek neler olduğu ile ilgili bilgi talep edildiği aktarıldı.

Söz konusu yazıda, “Bilindiği üzere, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ekinde yer alan Tablo 5 ile Tablo 20 arasında belirlenen 16 sektör ve alt sektörler için alıcı ortam deşarj standartları bulunmakta olup; alıcı ortama endüstriyel nitelikli atıksu deşarjı yapan tesisler için söz konusu deşarj standartlarının sağlanması gerekmektedir.Bununla birlikte, SKKY’nin “Endüstriyel Atıksu Deşarj Standartları” başlıklı 31 inci maddesinde “Endüstriler üretim tiplerine göre gruplandırılmış ve onaltı tane sektör oluşturulmuştur. Bu sektörlere giren tesislerden tamamen kuru tipte çalışanlar için Tablo 5-20 arasındaki atıksu standartları uygulanmaz. Bu sektörler ve sektörlerin içerdiği endüstri tipleri aşağıda verilmiştir;…” hükmü yer almakta olup; Yönetmelik ekinde yer almayan endüstri tiplerinde faaliyet gösteren tesislerden kaynaklanan endüstriyel nitelikli atıksuların alıcı ortama deşarjında uygulanacak sektör tablosu ise SKKY 31 inci Maddesinin (p) bendi kapsamında Bakanlığımızca belirlenmektedir.

Bu kapsamda, üretim faaliyetleri sırasında prosesin herhangi bir aşamasında endüstriyel nitelikli atıksu oluşturmayan tesislerin tamamının “kuru tipte çalışan tesisler” olarak nitelendirilebileceği, kuru tipte kurulması planlanan tesisin/işletmenin OSB içerisinde faaliyet gösterebilmesine ilişkin taleplerin Isparta Yalvaç OSB tarafından değerlendirilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.” denilerek, Yalvaç OSB’de yapılacak yatırımlarla ilgili olarak kimyasal atık çıkmayacak yatırımların önünde bir engel olmadığı yasal olarak belirtilmiş oldu.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, “Bu husus, Yalvaç OSB için önemli bir sorun oluşturmaktaydı. Uzun bir süredir bu konudaki engeli aşabilmek için Halil Hilmi Tütüncü başkanımızla titiz bir çalışma yürütmüştük. Daha önce bu olumlu gelişmeyi Ocak ayında Halil başkanla birlikte kamuoyuna duyurmuştuk, bugün de gelen yazıyla verdiğimiz olumlu haber resmileşmiş oldu. Bu konuda bizlere destek olan sayın bakanımıza, genel müdürümüz ve bakanlık bürokratlarımıza, gayret gösteren Halil Hilmi Tütüncü başkanıma ve personeline teşekkür ediyorum. Böylelikle Yalvaç OSB’de yapılacak yatırımların önündeki çok büyük bir engeli kaldırmış olduk, Yalvaç’ımıza ve bölgemize hayırlı olsun.” dedi.

Biz de Yalvaç için oldukça önemli bir istihdam ve ekonomik girdi sağlayacak olan Yalvaç OSB’nin önündeki bu önemli engelin kaldırılmasında büyük katkısı ve emeği olan MHP Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’e ilçemiz adına teşekkür ediyoruz.

İşte bakanlıktan gelen yazı:

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.