• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

18 Haziran 2017

SGK’dan yapılandırmadan yararlanma çağrısı

Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin İnceçam, sosyal güvenlik borçlarının yapılandırması hakkında açıklamalarda bulundu.

Mükelleflere bu yapılandırmadan yararlanma çağrısında bulunan SGK İl Müdürü İnceçam şunları söyledi:

“18.05.2017 tarih ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27. 05.2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılandırma kapsamına giren kurum alacakları, türü, ve dönemi şunlardır:

1) 5510 sayılı kanunun 4/a, 4/b, 4/c bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan (5510 sayılı Kanunun geçici 72’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödeme süresi ertelenen prim tutarları hariç), 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

3) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

4) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve kanunun yayım tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

5) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

6) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklarından,

7) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları rücu alacakları, yapılandırma kapsamındadır.

31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde ödemeyi yapmayanların bu Kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

Yapılandırma için son başvuru süresi 30.06.2017’dir. Tüm sigortalı ve işverenlerimizin 30.06.2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye veya 30.06.2017 saat 23.59 ‘a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.