• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

01 Nisan 2018

SGK İl Müdürlüğü’nden GSS’lilere Önemli Uyarı: 2 Nisan Son Gün

Sosyal Güvenlik Kurumu Isparta İl Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası’na tabi olan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir uyarı yaptı.

SGK Isparta İl Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“Ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlarımız hakkında uygulanan Genel Sağlık Sigortası 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda olan vatandaşlarımızın 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırılmıştır.

Kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarımızın 02.04.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecektir.

Yapılan gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan Genel Sağlık Sigortalılarımızın 01.04.2017 tarihi öncesine ait gecikme zammı ve gecikme cezası borçları silinmiştir. Silinen bu borçlar, aylık sadece 53,33 TL üzerinden yeniden hesaplanmış ve son ödeme tarihi ise 30.04.2018 olarak belirlenmiştir.

01.04.2017 tarihi öncesine ait prim borçları e-devlet üzerinden veya Kurumumuza müracaat edilerek öğrenilebilmekte, Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da internet üzerinden internet bankacılığı veya kredi kartı ile “GSS 6824 Prim Tahsilatı” menüsünden ödenebilmektedir. Söz konusu borçların 30.04.2018 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 01.04.2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecektir.

Genel Sağlık Sigortalılarımızın sağlık yönünden mağduriyet yaşamamaları açısından yukarıda belirtilen konularda gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir.”

SGK Isparta İl Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili olarak vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla bir soru-cevap bilgilendirme metni de yayınlandı.

İşte o sorular ve cevapları:

SORU-1: Genel Sağlık Sigortasının kapsamı nedir? Ne gibi değişiklikler getirmiştir?

CEVAP: Genel sağlık sigortası; kişilerin sağlık sorunları ile karşılaşmaları halinde oluşan harcamaların Kurumumuz tarafından karşılanmasını sağlayan hizmetimizi ifade etmektedir. 2008 yılında üç Kurumun (Bağkur-SSK-Emekli Sandığı) bir araya gelerek Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleştirilmesinden önce farklı kurumların sigortalıları sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine aynı hastanelerde ve eşit şekilde erişme imkânı yoktu.

Kurumların birleştirilerek Sosyal Güvenlik Reformunun gerçekleştirilmesinden önce ülkemizde bazı kesimler sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden sosyal güvenceden yoksun bulunmakta idi. Öte yandan, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli miktar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu yardımlar arasında norm birliği bulunmamakta idi. Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır. Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma koşulları açısından birbirinden oldukça farklı ve erişimi bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar zorunlu genel sağlık sigortası ile çözüme kavuşturulmuştur. Zorunlu genel sağlık sigortası ile ülke nüfusunun tamamının sağlığa eşit ve kolay bir şekilde erişmesi hedeflenmiştir.

SORU-2: Genel sağlık sigortası hangi tarihten itibaren zorunlu hale geldi ve Kimler genel sağlık sigortası kapsamındadır?

CEVAP: Zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştır. Kapsam dışı olarak adlandırılan hükümlü tutuklular ve yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.  İşçilerimiz, işverenler, devlet memurları, isteğe bağlı sigortalı olanlar, Kurumumuzdan emekli aylığı alanlar, stajyer avukatlar ve işsizlik maaşı alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Bu kişilerin yanı sıra, saydığımız kapsamlarda olmayan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve babası kapsamında olmayan kişiler de genel sağlık sigortası kapsamındadır. Bu kişiler Kurum tarafından tespit edilerek genel sağlık sigortalısı yapılmaktadır. Bu kişilerden gelir durumları yetersiz olanlar(eski adıyla yeşilkartlılar), gelir testine başvurmak suretiyle primleri Devlet tarafından ödenerek sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaktadırlar. Gelir durumları yüksek olanlar(aylık 676,5 TL’nin üstünde/2018 yılı) ile gelir testine başvurmayan vatandaşlarımız aylık sadece 60,89 TL ödemek suretiyle kendi, eşi, çocukları, anne ve babası dahil genel sağlık sigortasından faydalanmaktadırlar.

SORU-3: Gelir testi nedir, kimler yaptırmaktadır?

CEVAP: Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız Kurumumuz tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alındıktan sonra prim ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen işlem gelir testidir. Bu kapsamdaki vatandaşlarımız genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren bir ay içinde ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırabileceklerdir.

SORU-4: Gelir testi için belirtilen bir aylık süreyi aşan kişiler nasıl bir sonuçla karşılaşabilirler?

CEVAP: Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı 676,5 TL altında olduğunu düşünenler tebligat ile genel sağlık sigortası kapsamına alındığının bildirilmesinin akabinde 1 ay içinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu sürede müracaat etmeyen vatandaşlarımız daha sonraki bir tarihte gelir testine başvuruda bulunurlarsa ve gelirleri 676,5 TL’nin altında çıkarsa gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonraki primleri devlet tarafından ödenecek olup önceki dönemlerde primlerini kendileri ödeyeceklerdir.  Ancak bu konuda vatandaşlarımıza bir fırsat tanıdık; yeni bir Kanun düzenlemesi (6824 s. Kanun) ile 1/4/2017 tarihinden önce gelir testine hiç gitmeyen, bir aylık sürede başvuruda bulunmayan, vatandaşlarımızın 2 Nisan 2018 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve aylık 676,5 TL’nin altında gelir testi sonuçları çıkması durumunda geçmiş dönem ödenmemiş primleri de Devlet tarafından ödenmektedir. Bahsettiğimiz Kanun değişikliği ile gelir testi yaptırma zorunluluğu da kaldırılmış olup daha önce yaptırılması zorunlu olan gelir testi artık isteğe bağlı hale gelmiştir. Kişiler istememeleri halinde gelir testine başvurmadan primleri kendileri tarafından ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilecektir.

SORU-5:  Mevcut durumdaki GSS prim tutarları ne kadar? Bu konuda da bir düzenleme oldu mu?

CEVAP: Bu konuda da vatandaşlarımızın lehine olacak bir düzenleme yapılmıştır. Değişiklikten önce geliri 676,5 TL’den fazla olduğu için gss primini cebinden ödeyenler için 3’lü bir yapı bulunmaktaydı. Buna göre 2018 yılı için belirlenen asgari ücrete göre geliri;

* asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında  (676,50 ila 2.029,50 TL arası) olanlar 81,18 TL,

* asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise (2.029,50 ila 4.059 TL)  243,54 TL,

* asgari ücretin iki katından fazla ise  (4.059 TL’den fazla)  487,08 TL prim ödemekteydi. Torba yasadan sonra ise bu 3’lü yapı tek bir seviyeye düşürülmektedir.

Yeni sistemde 2018 yılı için belirlenen asgari ücrete göre geliri; 676,50 TL’nin(asgari ücretin üçte birinin) üstünde olan kişiler aylık 60,89 TL prim ödemektedir.

SORU-6: Geçmiş dönemde ödenmemiş prim borçları için bir yapılandırma söz konusu mudur?

CEVAP: 1/4/2017 tarihinden önce farklı tutarlarda oluşan ve ödenmeyen prim borçları 53,33 TL üzerinden güncellenmiş ve bu borçlara ait birikmiş faizler silinmiştir.

Bu borçların 30 Nisan 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde herhangi bir gecikme cezası ve gecikme zammı da uygulanmayacaktır.  Ayrıca bu borçlar nedeniyle sağlık hizmetlerinde herhangi bir kesinti uygulanmamış olup bunun için de belirlenen süre 30 Nisan olarak ilan edilmiştir. Bu sebeple vatandaşlarımızın 30 Nisan tarihine kadar borçlarını ödemeleri, geçmişten gelen faizlerin oluşmaması ve sağlık hizmetlerinin kesilmemesi için önem arz etmektedir.

SORU-7: GSS’lilerin gerek primi kendi cebinden ödeyenler gerekse de devlet tarafından karşılananlar için sağlıktan yararlanma şartları nelerdir?

CEVAP: Primleri Devlet tarafından ödenen (eski yeşilkartlılar) sigortalıların sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde herhangi bir şart aranmamaktadır. Bu kapsamda sigortalı olunduğu andan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmektedir. Bu kişiler için en önemli husus gelir testine başvurmak suretiyle bu haktan faydalanmalarıdır. Primini kendi cebinden ödeyen kişiler için ise 2 temel kural bulunmaktadır; bu kişilerin 30 gün prim ödemesinin bulunması ve 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Bununla birlikte 1/4/2017 öncesine ait 60 günden fazla prim borcu bulunan kişiler 30 Nisan 2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.

SORU-8: Bahsettiğiniz Kanun düzenlemesi ile vatandaşların toplam ne kadarlık borcu yapılandırılmıştır?

CEVAP: Sigortalılarımızın borçlarını yapılandıran bu Kanun düzenlemesi ile toplam 6,4 Milyon borçlumuzun 8,5 Milyar TL borcundan vazgeçilmiş ve toplam borç tutarı 5,6 Milyar TL’ ye indirilmiştir.

* Sigortalı bazında düşündüğümüzde Gelir Testine şimdiye kadar hiç gitmemiş olan,  2012 yılından itibaren borcu birikmiş ve hiç ödeme yapmayan bir sigortalımızın yaklaşık 12.000 TL ile gelir durumuna göre 20.000 TL’ye kadar ulaşabilecek olan borcu 4.000 TL’ye indirilmiştir.

* Sigortalımız son bir yıl içinde sigortasız kalarak Genel Sağlık Sigortasına dahil olmuşsa, bugüne kadar gelir testi yaptırmamışsa, 5120 ödemesi gerekirsen bu borcu sadece 640 TL olarak ödemesi yeterli olacaktır.

* Gelir Testi sonucu ödeme gücü olmadığı ortaya çıkarsa tüm borçları silinecek.

* 2 Nisan’a kadar gelir testi yaptırmazsa borçları sildirme imkânını kaybedecek.

* Gelir Testi sonucu ödeme gücü olduğu ortaya çıkarsa bu borçları faizsiz olarak 30 Nisan’a kadar ödemesi gerekecek.

* Bu borçları hesaplarken 2018 öncesi 53 TL’den, 2018 sonrası ise 61 TL’den hesaplama yapılacak.

* 30 Nisan’a kadar borçlarını ödemeyenler, hem geriye dönük GSS borçlarına hem de bu borçların son bir yıllık faizlerine ve gecikme zamlarına muhatap olacaklar.

SORU-9: Son olarak genel sağlık sigortalılarına hatırlatmak istediğiniz bir husus var mıdır?

CEVAP: Yeni çıkarılan yapılandırma Kanunu ile genel sağlık sigortasında yeni bir dönem başlatılmıştır.

Gerek borçlular gerekse gelir testine gitmeyenler açısından önemli imkanlar sağlanmıştır. Bu sebeple vatandaşlarımızın mutlaka bundan faydalanmaları ileride Allah göstermesin hastalanmaları durumunda tedavi masraflarının karşılanmasında sorun yaşamamaları adına önem arz etmektedir.

Sigortalılarımız genel sağlık sigortalılıklarını e-devlet üzerinden veya Kurumumuzu ziyaret etmek suretiyle takip edebilirler. Sağlığınızı ihmal etmeyin, genel sağlık sigortalılığınızı takip edin lütfen.

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.