logo

Özyalvaç Gazetesi Arşivinden (3 Ocak 1977)

Gençlerimizi Bölenler Şimdi de Onlara

ANARŞİST DİYE İFTİRA EDİYORLAR!

‘Hakkın yolunda, haklını yanında’ parolası ile yola çıkan ve yüce Dinimiz İslam’ı alet etme yoluna giden bir gazete arkadaşımızda geçtiğimiz günlerde bir haber çıkmıştır.

Kaynağı malum çevrelerden olabileceğini sandığımız haberde ilçemizde sanki kızıl koministler varmış ve bu anarşiyi körükleyenlerce olaylar çıkartıldığı gibi uydurma haberi ile asıl anarşiye yardım edildiğinin farkında olmadan yapılan bu ayırıcı, bölücü yayınlarla nefret uyandırılmakta olduğu sağduyu sahibi tüm hemşehrilerimizin ortak inancıdır.

Ülkemizin ve dolayısıyle ilçemizin gençlerinin bölünmesi görevini üzerine alanlar bu kez masum gençlerimizi çarpıştırmakla ve çatıştırmakla görevliymişçesine hareket edenler halkımızca bilinmekte ve tel’in edilmektedirler.

Gazetemiz halkımızın yanında, bu kabil davranışların karşısında olduğunu, ilçenin bütünlüğe ihtiyacı olduğunu bildirir. İlçemizde anarşistler değil korkunç emelli kimseler vardır, halkımız bunlara gereken cevabı verecektir kendilerine.   -3 Ocak 1977, Sayı: 381-

—————

HANİ NEREDE?

Halka Dağıtılacak Tevzi Kömürüne Ne Oldu?

Bir süre önce İlçe Kaymakamlığınca şehir hoparlöründen ilan edilen ve bir İstanbul gazetesinde de haberi verilen 600 tonluk tevzi kömüründen hiçbir ses çıkmayışı halkımız tarafından da sorulmaktadır.

Birer dilekçe ile Kaymakamlığa başvuran halkımızdan bazıları kömürün akıbetini sormaktadır. İddialara göre bazı imtiyazlı kişilere, resmi dairelere ve bankalara özellik ve öncelikli Kaymakamlıkça tahsis edilen tevzi kömüründen verildiği belirtilerek kışın gelip geçmekte olduğu şu günlerde bundan sonra verilecek kömürün ne yarar sağlayacağı da sorulmaktadır.

Vatandaşın ve gazetecinin kömürünü kesebilirsiniz amma halkın sesini kesemezsiniz. -3 Ocak 1977, Sayı: 381-

———-

FAŞİZME KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

İlçemizde kurulu ve faal demokratik kuruluşlarca birleşik olarak “Faşizme Karşı Güç Birliği” kurulması için bir toplantı yapılmıştır.

Son günlerde baskısını iyice artıran ve devrimcilerle ilericilere karşı şiddet hareketine girişen iktidarın ülkemize faşizmi getirme çabası içinde olduğunu gözönünde bulundurarak bu konuda demokratik kuruluşlar olarak gerekli tedbirlerin alınması yolunda kararlar alınmış ve bu kuruluşların birleşik olarak hareket etmeleri önerilmiştir. -3 Ocak 1977, Sayı: 381-

—————-

ÖZYALVAÇ GAZETESİ Sahibi Ruşen ÖZGÜL’e

                                                                YALVAÇ

Türk Hava Kurumu Yalvaç Şubesinin yazılarıyla ilgilenerek gazetenizde hiçbir ücret talebinde bulunmadan yayınlamanız biz Türk Hava Kurumu idare heyetini ihya etmiştir.

İlanımızı basmayan gazeteye teessürümüzü, sizlere de teşekkürlerimizi sunarız.

Ziya KILINASLAN

T.H.K. Yalvaç Şubesi Başkanı

-3 Ocak 1977, Sayı: 381-

——————

Gül’ün Dikeni

ZOR DEĞİL

Ayva değil, nar değil

Benimkisi yar değil

Atar atar hep yeki

Seninkisi zar değil

Üzülmeyesin sen beğüm

Vali olmak zor değil.                                                                      -3 Ocak 1977, Sayı: 381-

——————

TEŞEKKÜR

Oğlumuz BÜLENT ECEVİT ÖZGÜL’ün doğumu nedeniyle bizleri kutlayan ve yakın ilgilerini esirgemeyen eş, dost, hısım, akraba ve tanıdıklara teşekkürü borç biliriz.

ÖZGÜL AİLESİ

-3 Ocak 1977, Sayı: 381-

—————–

Tercüman Gazetesinin Çekilişinde

MURAT – 131 Otomobil İlçemize İsabet Etti

Ülke çapında yayın yapan gazetelerimizden TERCÜMAN gazetesinin okurları arasında düzenlediği “9 adet Şahane Murat-131 Otomobil” kampanyasında kuponla dağıtılan araçlardan bir adedi ilçemizden bir Tercüman okuyucusuna isabet etmiştir.

Gazetemiz Sahibi ve Sorumlu Müdürü Ruşen Özgül’ün bölge muhabirliğini yaptığı Tercüman Gazetesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan ve ülke çapında yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı Murat-131 çekilişine kupon biriktirerek kampanyaya ilçemizden katılan Ramazan Uysal adlı hemşehrimize bir adet Murat – 131 marka otomobil isabet etmiştir.

Şanslı Tercüman okuru, ilçemiz Devrim İlkokulu eski müdürlerinden Emekli Öğretmen Ramazan Uysal’a müjdeli haberi gazetemiz sahip ve sorumlu müdürü Ruşen Özgül vermiştir.

Tercüman Gazetesi ve Akdeniz Ajansı Antalya Bölge Temsilcisi Şemsi Sılkım ve bölge muhabiri Ruşen Özgül’ün şanslı Tercümen okuru Ramazan Uysal ile bir röportaj yapmışlardır. Röportaj önümüzdeki günlerde Tercüman’da yayınlanacaktır. Hemşehrimizi kutlarız. -3 Ocak 1977, Sayı: 381-

—————-

THK Başkanlığı’ndan TEŞEKKÜR

Bağış: 20.00 TL.

Fitre: 75.000 TL.

Deri: 62.000 TL.

Yalvaç mahalle ve köylerinden toplanan gelirlerdir.

Daha da gelir gelmeye devam etmektedir. Asıl netice bilançoda gözükecektir.

Yeni yılınızı candan kutlar, tüm hemşehrilerimize mutluluklar dileriz.

Ziya KILINÇASLAN

THK Yalvaç Şube Başkanı

-3 Ocak 1977, Sayı: 381-

———————

V E F A T

İlçemizin mümtaz simalarından

Hacı Hafızoğlu Hacı MEHMET AKGÜN

geçtiğimiz Cumartesi günü vefat etmiştir.

Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

ÖZYALVAÇ Gazetesi

-3 Ocak 1977, Sayı: 381-

———

ULUSAL ARŞİVLERDE YALVAÇ

Yalvaçtaki Debagat Fabrikasının İşletilmesi

Senelerden beri muattal bir halde bulunan Yalvaçtaki debagat fabrikasının sahip ve müessisleri Sanayi ve Maadin Bankasına müracaat ederek fabrikanın banka tarafından işletilmesini istemişlerdir.

Banka bu müracaatı nazarı itibare alarak fabrikada bir tecrübe işletmesi yapmağa karar vermiş ve bu hususta faaliyete geçmiştir.

Bu işletme tecrübesi neticesinde maliyet fiatleri müsait çıktığı takdirde banka, fabrikanın işletilmesini üzerine alacak ve işletmeğe başlıyacaktır. Bu takdirde banka, Yalvaçta münferit çalışan dabağların da fabrikada çalışmalarını temine çalışacaktır. –VAKİT Gazetesi, 28.08.1931-

——————

Yalvaç’ta Feci Bir Cinayet

Akşehirden bildirildiğine göre, Yalvaç kazası Belediye eczacısı mütekait Binbaşı R.B., boğazından ve sair yerlerinden yaralanmak suretile öldürülmüştür. Tahkikat neticesinde cinayeti, Görgüz köyünden S. isminde bir gencin işlediği anlaşılmış ve suçlu tevkif edilmiştir. Maznun yakında ağır ceza mahkemesinde muhakeme edilecektir.  –MİLLİYET Gazetesi, 09.01.1932-

——————

Parti Meclis Grubu Dün Toplanarak

YALVAÇ DERİ FABRİKASINI KONUŞTU

Ankara – Parti meclis Grubu dün Hilmi Uran’ın riyasetinde toplanmış, Beykoz deri fabrikasının halihazır vaziyeti ve Yalvaç’ta vaktile tesis edilen ve sermayesinin büyük bir kısmına Sümerbankça iştirak olunan deri fabrikasının bugün işletilmeksizin âtıl tutulması sebebi İktisat vekili tarafından izah edilmiş ve birçok hatipler söz alarak fabrikaların işledikleri iptidai maddeler üzerine mütalealar serdetmişlerdir.

Neticede takrir muhteviyatının komisyonda esaslı bir şekilde tetkiki için verilen takrir kabul olunarak celseye nihayet verilmiştir. –HABER Akşam Postası Gazetesi, 29.11.1939-

————–

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.