• MHP Hüyüklü Belediye Başkan Adayı Kadir MİNNET

logo

Özyalvaç Gazetesi Arşivinden (23-30 Kasım 1970)

Şekerbank’ın Açılış Hazırlıkları Başladı

Bir süre önce açılması kat’ileşen Yalvaç Şekerbank Şubesi’nin faaliyet göstereceği Belediye İşhanındaki dükkanlarda gerekli revizyona başlanmıştır.

Alınan bilgiye göre 10 yıllık kira bedeli peşin ödenen Belediye İşhanı dükkanları, banka genel müdürlüğünce yapılan hazırlık çalışmalarının ardından hemen hemen hazır hale getirilmeye çalışılmaktadır. Banka yetkililerinin belirttiğine göre yılbaşında Şekerbank Yalvaç şubesi açılmış olacaktır. (23 Kasım 1970, Sayı: 92)

 

Sücüllü Ortaokuluna 2 Öğretmen Atandı

İlçemize bağlı Sücüllü Kasabası Ortaokuluna iki öğretmen atandı.

Fen gurubu öğretmenliğine Yaşar Kılınç, Edebiyat gurubu öğretmenliğine de Yurdanur Gökhan atanmışlar, geçtiğimiz hafta içerisinde de Sücüllü’ ye gelerek göreve başlamışlardır.

Kılınç ve Gökhan’ı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz. (23 Kasım 1970, Sayı: 92)

 

Kaymakamımız Gazetemizi Ziyaret Etti

İlçemize yeni atanan Kaymakamımız Ahmet Kayır geçtiğimiz hafta içerisinde gazetemizi ziyaret etmişlerdir.

Kaymakamımız Kayır, göreve yeni başlaması sebebiyle henüz Yalvaç’ın sorunlarına vakıf olmaya başladığını ve muhakkak bütün dertlere parmak basmaya çalışacaklarını ifade etmişlerdir. Bu arada gazetemiz ilgilileriyle de memleket sorunları üzerine uzun süre sohbet eden Kaymakamımız Ahmet Kayır ilçemizden oldukça memnun olduğunu da belirtmiştir. (23 Kasım 1970, Sayı: 92)

 

Elektrik Kesintileri Halkımızı Bıktırdı

Konya’dan yararlanan il, ilçe ve köylerdeki elektrik sarfiyatının çokluğu nedeniyle ilgililerce haftada bir gün bir buçuk saat elektrik kesintisi yapılacağı bildirilirken daha fazla kesinti yapılması vatandaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır.

Haftada iki defa üçer saat yapılan elektrik kesintileri diğer günlerde de sık sık yaşanmakta, başta elektrikli cihazlarda arıza meydana gelmesi, esnaf ve sanatkarın işini yetiştirememesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalan halkımızı bıktırırken yetkililerin bu sorun kısa sürede bir çözüm getirmesi istenmektedir. (23 Kasım 1970, Sayı: 92)

 

Köy Muhtarı Öğretmeni Okuldan Kovdu

İlçemize bağlı Kuyucak köyü ilkokulunda öğretmenlik yapan M.A., köy muhtarı Z.K. tarafından okuldan kovulmuştur.

Alınan bilgiye göre köy muhtarı Z.K., Öğretmen M.A. derse gireceği sırada kolundan tutarak “Sen sürgünsün, senin burada yerin yok, defol” diye kovmuş ve olaya okul müdürü de seyirci kalmıştır. Öğretmen M.A.’nın olayı ilgili mercilere aksettirdiği bildirilmiştir. (23 Kasım 1970, Sayı: 92)

 

JANDARMA BİNASI YAPILIYOR

Haber aldığımıza göre Bayındırlık Müdürlüğü’nce ilçemize bir Jandarma binası yapımı için çalışmalara başlanmıştır.

İlgililerden alınan bilgiye göre, 360 bin lira keşif bedelli 9.12.1970 günü Bayındırlık Müdürlüğü binasında ihale edilecek olan Yalvaç Jandarma binası en kısa zamanda ikmal edilecek ve hizmete açılacaktır. (30 Kasım 1970, Sayı: 93)

 

YALVAÇ TARİHİ

Yazan: Muzaffer TÜTÜNCÜ – İlker SÜER

YALVAÇ MÜZESİ: Kuruluş ve Gelişme – 2

İstanbul, Konya ve Afyon Müze idarecilerinin talepleri karşısında halkımızın da isteği üzerine nakledilmelerine göz yumulmuş, böylelikle hiç olmazsa heder edilmelerine değerli parçaların yurt dışına kaçırılmaları önlenmiştir.  Ve bu iyiniyetli başlangıç böylece akamete uğramış olduğunu esefle görüyoruz. Memleket severliğin çok güzel bir örneğini temsil eden bu güzel hizmet, 1930 – 1935 yılları arasındaki devre içinde memleket aydınları tarafından sevilip benimsenmiş olsa idi bugün Yalvaç Müzesini daha zengin ve dolgun olarak görmek mümkün olacaktı.

 

Müze Fikrinin Üçüncü ve Sonuncu Dönemine Gelince

Pazar Yukarı Mahallesinden Aynıoğlu Kasap İsmail Karaman’ın Psidia Antiochia harabelerinin, şimdi halkımız tarafından İN diye isimlendirilen büyük bina mahzenlerinin karşısındaki bağ yerinde üzüm asmaları dikmek için açtığı çukurlardan birinde tesadüfen bulduğu mermer bir köpek heykeli bulduğu haberi Muzaffer Tütüncü’ye ulaşmış ve eser evinde bizzat görülmüştür. Roma İmparatorlarından MARCUS AVRELİUS’a ait heykelin yalnız baş kısmı, bu arada şimdiki cezaevinin (Görgü Cami Mah.) yapımı ve temel hafriyatında bir yüzü tanrılarla ilgili mermer eser ile çeşitli müzelerde eşine ender rastlanan başka tipte Afrodit heykeli ve pek çok da yine Afrodit heykelciklerine ait küçük başlar ve bir çok kitabeleri kütüphanede çalışma odasında ve bir masa üzerinde halkın görgü ve bilgilerine sunulur. Bu arada İstanbul ve Ankara’dan MEN ve PSİDİA ANTİOCHİA harabelerinin ziyarete gelen profesörlerden kurulu heyetin yanında çok sayıdaki üniversite öğrencileri harabeleri ziyaret ve tetkikden sonra kütüphaneye teşriflerinde bir masa üzerinde tarihi değerleri haylice büyük olan bu eserlerin kırılma, çalınma, heder edilme veya yabancı ellere geçmemesini teminen çektikleri fotoğrafları bir raporla durumu Milli Eğitim Bakanlığına arzederler. Bu müracaat üzerine mevcut eserlerin Konya Müzesi’ne nakledilmesi ile ilgili olarak verilen emir üzerine Yalvaç’a gelen Konya Müzesi Müdürü merhum Zeki Oral harabelerden seçtiği beş adet mimari parçayı havi yüklü araba ile Kütüphanedeki kıymetli eserleri almak üzere gelirler. Bu eserlerin binbir zorluk ve meşakkatlerle alındığı, hatta eserlerin nakli ile ilgili herhangi bir temas kurmadan masa üzerindeki eserlerin alınmasına başlandığı sırada Zeki Oral ile Muzaffer Tütüncü arasında oldukça sert münakaşalar meyanında bedeni hareketler de vukubulur. Bu tepki karşısında Konya Müze Müdürü durumu Kaymakamlığa bildirmekle beraber, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bilgi verilmilş, işin iç yüzünü anlamadan, idari makamların mütaleaları dahi alınmadan Bakanlıktan verilen bir emirle maalesef gayri ciddi bir kararla, bütün hüsnüniyetiyle eserlerin kaybolmalarını, yabancı ellere geçerek yurtdışına kaçırılmalarını önleyen ve bu iyiniyetin armağanı böylece verilmiş oluyordu.

Ayni gün Ankara’dan Yalvaç’a gelen Isparta Milletvekili Dr.İrfan Aksu’ya durum intikal ettirilir. Müzeler Genel Müdürlüğü ile yaptıkları telefon konuşmaları bir netice vermeyince ayni gün Ankara’ya giden Milletvekili Dr.İrfan Aksu’nun Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeki yaptığı konuşma ve alınan kararla eserlerin Yalvaç’ta alıkonulmasına ve Bakanlık emrine alınan görevlinin memuriyetine tekrar iade edilmesine dair verilen emirle ilk başarıya ulaşmıştır. Bunlara ait işlemli evraklar müze deposu yeni ilk teşkiline ait tutulan dosyada mahfuzdur. Müstakbel Yalvaç Müzesinin bu önemli badiresi böylece atlatılınca eser toplamaya öylesine hız verilmiştir ki, bir iki yıl gibi kısa zamanda 500 çeşitte taş eser, 1300 civarında gümüş altın, bakır para koleksiyonu, 40-50 civarında da folklör malzemesi para koleksiyonu arasında Psidia Antiochia devrinin özelliklerini tamamen aksettiren altın ve çeşitli madeni eşyalar her geçen gün Müze deposunu zenginleştiriyordu. Bu para koleksiyonu arasında eski şehir Antokya (Yalvaç)’daki darphanede basılmış paralar, bu koleksiyona büyük değer veriyordu. (30 Kasım 1970, Sayı: 93)

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.