• MODA YAPI

logo

ÖZYALVAÇ ARŞİVİNDEN

ELEKTRİKSİZ KÖYÜMÜZ KALMAYACAK (17 Şubat 1969)

İlgililerden öğrendiğimize göre bu yıl Yalvaç’ımızın 19 köyü daha elektriğe kavuşacaktır.

1969 yılı icra proğramında; Kozluçay, Dedeçam, Çetince, Koruyaka, Bahtiyar, Özgüney, Özbayat, Kuyucak, Altıkapı, İleği, Eyüpler, Kurusarı, Akçaşar, Celeptaş, Bağlarbaşı, Çamharman, Terziler, Körküler ve Sağır köylerinin elektriğe kavuşturulması öngörülmüştür. Malûm olduğu üzere hükümet butürlü faaliyetlerde köylünün de tuzu olması bakımından keşfin dörtte biri tutarındaki parayı köylüden iştirak olarak toplamaktadır. Bunun için Kaymakamlıktan ilgili köylere bir yazı gönderilerek ve zaman zaman bu köylerde toplantı yapılarak köylüler aydınlatılmakta ve ilk taksit olarak onar bin liranın en geç Mart ayı başına kadar toplamaları istenilmektedir.

Şimdiden Özgüney (36 bin lira), Özbayat (30 bin lira), Kuyucak (26 bin lira) toplamıştır.

 


PANSİYON İNŞA EDİLİYOR

İlçemiz yatılı devlet pansiyonunun eski ortaokul binasında namüsait şartlarla barındığı herkesin malûmudur. Kazamızı güzel bir pansiyona kavuşturmak ve halen mevcut 100 pansiyoner öğrenciyi 200 mevcuda çıkarabilmek için geçen sene bir dernek kurulduğu ve kurban ve ramazan bayramlarındaki faaliyetleri ile bu derneğin Yalvaç halkından 50 bin lira topladığı bilinmektedir.

Kazamızın bu çok önemli ihtiyacını Kaymakamımız başkanlığında Ankara’ya giden heyet ilgililere intikal ettirerek pansiyonun devlet tarafından yaptırılması taahhüdünü almışlardır.

Geçtiğimiz Cuma günü kazamıza gelen Nafıa teknikeri pansiyonun yapılacağı yerin plânını yaparak kazamızdan ayrılmıştır.

Pansiyonun 1 milyon 700 bin liraya malolacağı ve 1969 yılında başlayıp 1970 yılında bitirileceği öğrenilmiştir.

 


KARAKOL BİNASI YAPILACAK (17 Şubat 1969)

Haber aldığımıza göre bu sene Yalvaç Jandarma Birlik ve Merkez Karakolu olarak kullanılmak üzere bir bina yaptırılacaktır. Binanın 1969 yılında başlayıp aynı yıl bitirileceği ve 300 bin liralık keşfi olduğu ilgililerle yapılan temastan anlaşılmıştır.

Yalnız karakol binasının yapılacağı,  lisenin karşısındaki saha imar plânında inkişaf sahası olarak görüldüğünden plânda vâki değişiklik yapmak üzere konu Belediye Meclisine intikal ettirilecektir.

İlçemizin güzel bir binaya kavuşması ve jandarma karakolunu namüsait binalardan kurtaracak olan bu yeni binanın yapılmasında Belediye Meclisinin büyük anlayış göstereceği beklenmektedir.

 


İMAM HATİP OKULU AÇILACAK (17 Şubat 1969)

Müteşebbis Yalvaç halkının gayretiyle Yalvaç’ta İmam-Hatip Okulu açılması kararlaştırılmış olup gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

Yeni açılacak olan İmam –  Hatip okulu için kurulan derneğe yardım olarak Yalvaç köy  ve  mahallelerinden kesilecek kurban derilerinin toplanması kararlaytırılmış ve ilgililerce bu hususta  hazırlıklar yapılmaktadır.

 


TOPLANTI YAPILDI (17 Şubat 1969)

Yalvaç Sağlık Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin yıllık genel kurul toplantısı geçtiğimiz cumartesi günü yapılmıştır.

Kongre başkanlığına Kaymakamımız Rafet Küçüktiryaki seçildikten sonra gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Yeni idare heyetinin tasnifleri yapılırken dilek ve temenniler maddesinde söz alan üyeler, cemiyetin görevini bitirmiş olmasına binaen elde mevcut 53.329,71 Tl.’nin diğer derneklere devrini savunmuşlardır.

Yeni seçilen idare heyetinde, Ecz. Ahmet İnanıcı,  Mustafa Tülü, Hasan Akgün, Muzaffer Tütüncü, Necati Karahan, Yusuf Uysal ve Dr. Ahmet K.  Özkoçak görev almışlardır.

 

Etiketler: »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.