• MODA YAPI

logo

16 Nisan 2020

Mevsimlik Tarım İşçileri Isparta’ya İzinsiz Getirilemeyecek

Isparta Valiliği, Covid-19 (Korona Virüsü) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tarımsal üretim faaliyetlerinin aksamaması için mevsimlik tarım işçileri ile ilgili olarak bir duyuru yayınladı.

Duyuruda COVID-19’la mücadele kapsamında mevsimlik tarım işçileri ile ilgili olarak bakanlıkça gönderilen talimatlar çerçevesinde varış ve çıkış ili olarak aşağıdaki şekli ile bir format belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, mevsimlik tarım işçilerinin yetkili mercilerden izin alınmadan ilimize getirilmesi yasaklandı. Konuyla ilgili açıklama:

“Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için COVID-19’la mücadele kapsamında mevsimlik tarım işçileri ile ilgili olarak bakanlığımızca gönderilen talimatlar çerçevesinde varış ve çıkış ili olarak aşağıdaki şekli ile bir işleyiş formatı belirlenmiştir.

Varış ili olarak iş akışı aşağıdaki gibi yapılacaktır:

 1. İlimizde Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak isteyenler bulundukları veya çalışacakları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine aracılar vasıtasıyla ekteki talep formunu, talepte bulunan işçilere ait kimlik bilgileri, ikamet bilgileri ve varış ilindeki işverenlere ait kimlik ve ikamet bilgilerini eksiksiz olarak doldurup bulundukları veya çalışacakları yere başvuruda bulunacaklardır.
  2. İlimiz (varış ili) İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince alınan talep formları kontrol edildikten sonra uygun görülenler izinlendirilebilmesi için çıkış ilindeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine EBYS (Elektronik belge yönetim sistemi) üzerinden iletilecektir.
  3. Çıkış iline müracaatta bulunan talep formları ise ilimizce değerlendirilmek üzere İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine EBYS (Elektronik belge yönetim sistemi) üzerinden gönderilecek olup ilimizdeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri çıkış ilinden yapılan Mevsimlik Tarım İşçiliği çalışma başvurusunu uygun bulduğu takdirde onayladığını EBYS (Elektronik belge yönetim sistemi) üzerinden çıkış ili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirecektir.
  4. Çıkış ilindeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ilimiz İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden gönderilen onay belgesine istinaden seyahat izin belgesi düzenleyecek olup, iki suret düzenlenecek bu belgeden bir sureti sağlık kontrolü yaptırmak üzere İl/İlçe sağlık müdürlüğünce onaylanmak üzere mevsimlik tarım işçisine verilecektir. Çıkış İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri seyahat izin belgesi düzenlenmesinin ardından bu bilgileri varış ili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirecektir.
  5. Aracılar almış oldukları seyahat izin belgesini İl dışına hareket edecekleri gün İl/İlçelerde kurulan sağlık kontrol noktalarında gerekli sağlık kontrolünü yaptırarak sağlık müdürlüğü ekiplerince gerekli sağlık kontrolleri yapılıp kayıtları alındıktan sonra “COVİD-19’la ilgili sağlık kontrolü yapılmış ve seyahat etmesi uygun görülmüştür” şeklinde onay verilenlerin ilimize girişine müsaade edileceğinden, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüklerince oluşturulan uygulama kontrol noktalarında ilimize çıkışlarda sadece İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan izin belgesi yeterli olmayacak mutlaka sağlık kontrolü yaptırmış ve “COVİD-19’la ilgili sağlık kontrolü yapılmış ve seyahat etmesi uygun görülmüştür” belgesini alanların COVİD-19 tedbirleri kapsamında % 50 doluluk oranına uymak şartıyla çıkış ilinden transit şekilde ilimize gelişine müsaade edilecektir.
  6. İlimiz İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüklerince oluşturulan uygulama kontrol noktalarınca yukarıda belirtilen hususlara uymayan Mevsimlik Tarım İşçilerinin ilimize girişine müsaade edilmeyecektir.
 2. İzinlendirildiği İl veya ilçeye varış yapan tarım işçileri ve bunları taşıyan şoför dahil İl/ ilçe sağlık müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından evde tedavi veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığına da bakılarak “ayaktan başvuran hastalar için olası COVİD-19 vaka sorgulama kılavuzu” kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilmesine müteakip sorun tespit edilmeyenlere Isparta İli mevsimlik tarım işçileri koordinasyon kurulu komisyon kararı doğrultusunda hareket etmek üzere Valilik/Kaymakamlıklarca izin verilecektir.

Çıkış ili olarak iş akışı aşağıdaki gibi yapılacaktır:

 1. İlimizden Mevsimlik tarım işçisi olarak çıkış yapmak isteyenler bulundukları veya çalışacakları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine aracılar vasıtasıyla ekteki talep formu ile birlikte başvuruda bulunacaklardır.
  2. Alınan talep formları ilimizce alınmış ise EBYS (Elektronik belge yönetim sistemi) üzerinden değerlendirilmek üzere varış iline bildirilecek olup, varış ilince uygun görülen talep formları izinlendirilmek üzere çıkış ilindeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderilecektir.
  3. Varış illerine yapılan talep formları varış ilince uygun görüldüğü takdirde ilimiz İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine izinlendirilmek üzere gönderilecektir.
  4. Çıkış ve varış illerince uygun görülen tarım işçilerine ilimiz İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince ekteki seyahat izin belgesi iki suret doldurularak biri İl/İlçe sağlık müdürlüğünce onaylanmak üzere verilecektir.
  5. Çıkışına izin verilen tarım işçileri çıkış yapacakları gün seyahat izin belgesini İl/ilçe sağlık müdürlüğüne onaylatarak COVİD-19 tedbirleri kapsamında % 50 doluluk oranına uymak şartıyla ilimizden transit şekilde varış iline çıkış yapabileceklerdir.
  6. İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüklerince oluşturulan uygulama kontrol noktalarında il dışına çıkışlarda sadece İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan izin belgesi yeterli olmayacak mutlaka sağlık kontrolü yaptırmış ve “COVİD-19’la ilgili sağlık kontrolü yapılmış ve seyahat etmesi uygun görülmüştür” belgesini alanların COVİD-19 tedbirleri kapsamında % 50 doluluk oranına uymak şartıyla ilimizden transit şekilde varış iline gidişine müsaade edilecektir.”

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.