• MODA YAPI

logo

07 Ekim 2022

Mecliste gündem eğitim yardımları, TOKİ yine yok

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısı geçtiğimiz salı günü akşamı gerçekleştirildi.

Toplantının gündem maddelerinin büyük kısmı Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çeşitli taleplerine ilişkin olurken; aylardır beklenen TOKİ Sosyal Konutları’na yer tahsisi konusu yine gündeme gelmedi.

Meclisin Ekim ayı olağan toplantısı 4 Ekim Salı günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplantının ilk gündem madde- sinde, 2022 yılı Eylül ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinde, 2023 mali yılında uygulanacak gelir tarifesin görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucunda belediye gelir tarifesinin 2023 mali yılında uygulanması için teklif edilen alt ve üst sınırı yasalarla belirlenen tarifelerle beraber diğer her bir madde tek tek görüşülerek, her biri teklifte sunulduğu haliyle olmak üzere bütününün kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, ilçemizde eğitim ve öğretime destek olmak amacıyla tüm okullarımızda 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 ve 12. sınıflara yönelik 8 ay boyunca deneme sınavı yapılması için Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı H.Hilmi Tütüncü’ye yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Dördüncü maddede, ilçemizde eğitim ve öğretime destek olmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ile beraber belirlenecek olan okullara Matematik Atölyesi yapılması amacıyla Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Belediye Başkanı H.Hilmi Tütüncü’ ye yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Beşinci maddede, ilçemizde eğitim-öğretim gören lise düzeyindeki başarılı olan öğrencilerin Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı toprakları tanımalarını ve Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla, Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanarak Çanakkale Gezileri düzenlenmesi için Belediye Başkanı H. Hilmi Tütüncü’ye yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantının altıncı maddesinde, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Abacılar Mahallesi 281 Ada 6 parselin kuzeyine yapılacak ilkokul için parsel batı kısmında bulunan 12 metre yola bakan kısmın 10 metreden 5 metreye düşürülmesi için imar planı tadilatı konusu görüşüldü. Konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonuna yarım saat müddet verilerek, Komisyondan gelecek rapor ile tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, BİR YIL BOYUNCA BELEDİYENİN 3. KATINDA HİZMET VERECEK

Yedinci maddede, Yalvaç Milli Eğitim Müdürlüğü’nün deprem güçlendirme çalışması nedeniyle yer tahsisi talebi görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Belediye Hizmet Binası Kat:3 İç Kapı No:301’deki yerin yakıt, elektrik, içme suyu, doğalgaz, aidat ve benzeri giderlerinin

Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanması şartı ile meclis karar tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile bedelsiz tahsisi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin sekizinci maddesinde, gelir tarifesi içerisindeki imar ile ilgili harçlar bölümünde yer alan gelir kalemlerinde güncelleme yapılması hususunun görüşüldü. Görüşmeler sonucunda alınan kararla ilgili olarak, meclis karar müzekkeresinde şu bilgi verildi: “Günümüz ekonomik şartları itibariyle inşaat birim fiyatlarının artış oranları da dikkate alınarak 2023 mali yılı için Belediye Meclisince görüşülerek kabul edilecek olan bütçe rakamları ile uyumlu hale getirilmek amacıyla;   İfraz ve tevhid harcı (beher m² si) ticaret bölgesi için 1,25TL,  ifraz ve tevhid harcı (beher m² için) konut bölgesi için 1,00TL, zemin açma ve toprak hafriyatı harcı (toprak beher m³ için) ticaret bölgesi için 1,00TL, zemin açma ve toprak hafriyatı harcı (toprak beher m³ için) konut bölgesi 1,00TL, yapı kullanma izin harcı (beher m² için) ticaret bölgesi için 1,00TL, yapı kullanma izin harcı (beher m² için) konut bölgesi için 1,00TL  olarak,  Ayrıca gelir tarifesinde imar ilgili harçlar bölümünün altına ayrı bir gelir kalemi açılarak imar planı dışında, mücavir alan sınırı içerisinde kalan parsellerin tevhid ve ifraz harcı adı altında ifraz ve tevhid harcı (beher m² si) için 0,50TL şeklinde fiyatlandırılması, yukarıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü ilgilendiren gelir kalemlerindeki güncellemelerin 2023 gelir tarifesinde bu şekliyle yer verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.”

 

CANLI MÜZİK YAPAN MEKANLAR 3.500 TL ÜCRET ÖDEYECEK

Dokuzuncu maddede, 2023 yılından itibaren Canlı Müzik Ruhsatı için Belediyemizde ücret alınması hususu görüşüldü. İlçemizde faaliyet gösteren Gazino, Bar, Pavyon, İçkili Lokanta, Aile Çay Bahçesi, Düğün Salonu, Kafe, Kafeterya gibi işletmelerin firmalara yaptırdığı ses ölçüm analizinden ve Isparta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün onayından sonra verilecek Canlı Müzik Ruhsatı için Belediyece ücret alınmasına, 2023 yılından itibaren geçerli olmak üzere Canlı Müzik Ruhsatı ücretinin 3.000.00 TL heyet ücretinin 500.00 TL olarak belirlenmesine mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Onuncu maddede, altıncı maddede İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen Abacılar Mahallesi, 281 ada 6 parselde yapılacak okul için ön bahçe mesafesi daha geniş olacağından, kamu yararı gözetilerek, düzenlemeye ilişkin alınan 32830133 UİP nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen 04.08.2022 tarihli rapordaki şekliyle 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

FRANSA’YA GEZİNİN MASRAFLARININ BELEDİYEDEN ÇIKMASINDAN VAZGEÇİLDİ

On birinci maddede, Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında alınan ve başkan ile dört üyenin katılacağı Fransa gezisi kararının yeniden değerlendirilmesi görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda,  belediye tarafından 2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında Cenon Belediyesine yapılacak olan ziyaret için Belediye Başkanı H.Hilmi Tütüncü ile Meclis Üyeleri Fahrettin Keklikoğlu, Murat Oruç, Gençer Kondal ve Fevzi Yüncü’den oluşan heyetin görevli olarak ziyarete katılmasına, ziyaret gidiş-dönüş uçak biletleri ücretleri ve diğer masraflar da dahil katılanların kendilerince karşılanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantının son gündem maddesinde, 2022 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 1 Kasım 2022 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.