• MODA YAPI

logo

11 Nisan 2022

Meclis, 2021 faaliyet raporunu oy birliğiyle onayladı

Yalvaç Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısının birinci birleşimini 5 Nisan 2022 Salı günü gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu’da salı günü 15.15’te başlayan toplantıda, 2021 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle onaylanırken, encümen ve çeşitli komisyonların seçimleri de gerçekleştirildi.

Toplantı gündeminin ilk maddesinde, 2022 yılı Mart ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak tüm üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

 

YÜNCÜ ve ORUÇ ENCÜMENE SEÇİLDİ

Gündemin ikinci maddesinde encümen seçimi vardı. Yapılan oylama sonucunda Fevzi Yüncü ve Deniz Oruç, bir yıllığına görev yapmak üzere Belediye Encümen üyeliği görevine seçildiler.

Toplantının üçüncü maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi vardı. Yapılan seçim sonucunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda bir yıl görev yapmak üzere Serkan Ayvallı, Fevzi Yüncü, Yavuz Saim Öztaş, Gençer Kondal ve Fatime Yüksel Kulak seçildiler.

Toplantının dördüncü maddesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu’na en az üç üye seçiminin yapılması ele alındı. Yapılan seçim sonucunda, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir yıl görev yapmak üzere Abdülkadir Kurucu, Mehmet Koca, Fahrettin Keklikoğlu, Mustafa Mesut Koyutürk ve Mustafa Şafak seçildiler.

 

FAALİYET RAPORU OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Gündemin beşinci maddesinde, 2021 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Yalvaç Belediye Başkanlığı’nın “2021 yılı Faaliyet Raporu” meclise okunarak müzakereye açıldı. Yapılan işaretle oylama sonucunda; Belediye Meclisi’ne sunulan 2021 Mali Yılı içine alan bir yıllık Faaliyet Raporu mevcudun oy birliği ile yeterli görüldü.

Gündemin altıncı maddesinde, “2021 yılı Denetim Raporu” okunarak ve dağıtılarak meclisin bilgisine sunuldu. Denetim raporunun oylanması için meclis bu ay içinde ikinci bir toplantı daha yapacak.

Yedinci maddede, ESSOM İşletmesi’nin 2021 yılı akaryakıt ve LPG brüt satışları üzerinden Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğüne Vergi Usul Kanunu uyarınca %1 tutarında banka teminat mektubunun verilmesi konusu görüşüldü. Essom İşletmesi’nin 2021 yılı akaryakıt ve LPG brüt satışları 27.842.886,99 TL olduğundan Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne Vergi Usul Kanunu uyarınca %1 oranındaki 278.500,00 TL tutarında banka teminat mektubunun verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Sekizinci maddede, Katlı Otopark ücret tarifesinin belirlenmesi görüşüldü. Leblebiciler Mahallesi Hastane Caddesi No:38/101 adresinde bulunan katlı otopark ücretinin 2022 mali yılı için;

– 0-1 saat 1,00-TL olmasına, bir saatten sonra her saat başına 1,00-TL artırılarak uygulanmasına,

– Aylık otopark abone ücretinin 150,00-TL olmasına,

– Araç yıkamasının, araç yıkama otomatı (köpük+su) ile araç sahibi tarafından yapılması durumda yıkama ücretinin 2,00-TL köpük+2,00-TL su olarak uygulanmasına,

– Yıkama hizmetinin belediye personeli tarafından yapılması durumunda 50,00-TL olarak uygulanmasına, mevcut otopark abonelerine %50 indirimli yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Toplantının dokuzuncu maddesinde, mülkiyeti belediyeye ait olan tapunun 243 ada, 26-27-28 parsel numarasıyla kayıtlı, mevcut imar planında ticaret alanında kalan taşınmazlarda plan değişikliği yapılarak ön bahçe çekme mesafesinin kaldırılmasına ilişkin plan tadilatı gerek görüldüğünden, düzenlemeye ilişkin 1/5000 nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

ZABITAYA KAMYONET ALINACAK

Onuncu maddede, Zabıta Müdürlüğü Temizlik Hizmetleri’nde kullanılmak üzere Tek Kabin Saç Kasalı Kamyonet ihtiyacı için araç alımı yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

DSİ İÇME SUYU İÇİN SONDAJ YAPACAK

On birinci maddede, DSİ tarafından ilçemizde yapılacak sondaj çalışmalarının yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü. Belediye içme ve kullanma suyunun yetersiz olması sebebiyle, belediyeye içme suyu sondaj kuyusu açılması, içme suyu ve atık su tesisi yapılması, isale ve terfi hatlarının yenilenmesi, içme suyu depolarının yapımı, her türlü inşaat ve proje işleri için Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, İçme Suyu ve Atıksu Şube Müdürlüğü tarafından yapımı için gerekli görülen, protokolde yer alan geri ödeme ve ilgili hususların kabul edilmesi ve ilgili protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’ye yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Toplantının son maddesinde, 2022 yılı Mayıs ayı meclis toplantısının, 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 20:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.