• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

15 Haziran 2017

Kooperatiflerin ve Ortaklarının Borçları Yeniden Yapılandırılıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca kullandırılan tarımsal amaçlı kredilerden faydalanan ancak kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kooperatifler ve kooperatif ortaklarına müjde.

31 Mart 2017 tarihinden önce kullanılan kredileri ödeyemeyen borçlu kooperatifler ve ortaklarına yeniden yapılandırma imkanı ile borçlarını on yıla kadar taksitlendirerek ödeyebilecek.

Isparta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada “27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerinden faydalanabilmek için 31 Temmuz 2017 tarihine kadar İl Müdürlüğü  Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiği bildirildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklamasının tamamı:

“Bakanlığımızca Kredi Kullandırılan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerden Borçlarını zamanında ödeyemedikleri için muaccel hale gelen kooperatif ve ortaklarının borçları yeniden yapılandırılarak on yıl süre ile taksitlendirilecektir.

27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı ” Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” HÜKÜMLERİ GEREĞİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31/03/2017 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla muaccel hale gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımı tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinde kredilere uygulanan sözleşme faiz oranı olan yıllık %3 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2018 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam on eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden faizleri silinecektir.

Bu şartlar altında yapılandırma yapıldıktan sonra uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacaktır.

Önemli bir husus ise; bu Kanunun hükümleri, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 Kanun, 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmaz.”

6456 Sayılı Kanuna göre Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre; muaccel borçlarının yapılandırması için başvuran kooperatif tüzel kişilikleri / ortaklar borçlarının yeniden yapılandırması için başvurabilirler.

Borçlarını ödeyemeyerek muaccel duruma düşen kooperatifler veya ortakları; en geç 31.07.2017 tarihine kadar İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne müracaat ederek ve yapılandırma sözleşmesi imzalayarak, borçlarını 10 yıllık taksitle yapılandırabilirler.”

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.