logo

23 Ocak 2022

İyi Partili Kocabaş ve İnce’den Tütüncü’ye cevap

Son aylarda yaşanan su kesintileri ve su kirliliği sorunuyla ilgili olarak İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile Yalvaç Belediye Başkanı H.Hilmi Tütüncü arasında yaşanan polemiğin ardından, İyi Parti Yalvaç İlçe Başkanı Süleyman Kocabaş ile İyi Partili Yalvaç Belediye Meclisi Üyesi Ali İnce’den bir basın açıklaması geldi.

Başkan Tütüncü’nün 8 yıldır hizmet etmek yerine polemik ve demagojiyle işi yürütmeye çalıştığını ileri süren Kocabaş ve İnce, çeşmeden suyu akıtamayan, akıttığı suyu sağlıklı aktaramayan Tütüncü’nün bu durumu düzeltmek yerine başkalarına suçu atmakla işin içinden sıyrılmaya çalıştığını kaydederek şu uzun ve detaylı açıklamayı yaptılar:

“Değerli hemşehrilerimiz,

Göller Yöresi’nin su kaynakları bakımından zengin ilçesi Yalvaç’ımızın özellikle son bir yıldır yaşadığı içme suyu sıkıntısı, ilçe sınırlarını aşarak il bazında ve ulusal bazda haberlere konu olmuş; görevinin 8. yılını doldurmak üzere olan Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’nün hizmet üretmek yerine polemikle günü kurtarma çabaları tüm Yalvaç halkı gibi bizler tarafından üzüntüyle gözlemlenmektedir.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyada vatandaşlarımızın, yerel basında gazetecilerin fotoğraflarla, resmi raporlarla gündeme taşıdıkları akmayan musluklar, akan sulardan çıkan parazitler, çamur görüntüleri hem ilçemizde hem de ilimizde adeta infial yaratmıştır. Herkesin malumu bu sorun üzerine, Isparta Milletvekilimiz Dr. Aylin Cesur, Yalvaç’a gerçekleştirdiği iki ziyarette de partililerimiz ve basın mensupları huzurunda bu sıkıntıyı dile getirerek belediyenin çözüm üretmesini istemiş, çözüm noktasında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etmiştir.

Vatandaşlarımızın sularının akmasını istemesi, akan sularının da sağlıklı ve temiz olmasını istemesi ve bunun milletin vekili Sayın Cesur tarafından dile getirilmesi ve eleştiri getirilmesi üzerine; Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü tarafından 21 Ocak 2022 Cuma günü sosyal medya hesaplarından üslup ve seviye bakımından makamının ağırlığıyla bağdaşmayan bir açıklama yayımlanmıştır.

Yalvaç Belediye Başkanı Tütüncü, Sayın Cesur’un açıklamalarında dile getirilen hususlara cevap vermek yerine, son derece yakışıksız bir üslupla seviyesiz bir polemik tavrını tercih etmiştir. Milletvekilimiz Aylin Cesur’un dile getirdiği hususların tamamı devletin resmi kurumları olan DSİ’nin ve İl Sağlık Müdürlüğü raporlarında kayıt altına alınan resmi gerçeklerdir. Yaz aylarından bu yana, kış aylarının ortasında bile su kesintilerinin yaşandığı da tüm Yalvaç halkının malumudur.

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’nün polemik içeren ve yanıltıcı bilgiye dayalı açıklamalarına karşı, kamuoyunun doğru oluşması adına Yalvaç’ın içme suyunda yaşanan kirlilikle ilgili yaşanan süreci kısaca özetlemek isteriz.

İlk olarak, Tütüncü yaptığı açıklamada, “Sayın vekil son açıklamasında, Devlet Su İşleri’nin ihtimaller üzerine hazırladığı bir raporu kesin sonuçmuş gibi sunarak vatandaşı yanlış bilgilendirmiştir.” diyerek Milletvekilimiz Cesur’un DSİ’nin resmi yazısında verilen bilgiyle vatandaşı yanlış bilgilendirdiğini iddia etmiştir. Bakın, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nün 27 Ağustos 2021 tarihinde Yalvaç Belediyesi’ne yazdığı yazıda ne denilmiş: “09.08.2021 tarihinde yerinde yapılan incelemede; Su çıktığı kaynağının toplam debisi 314 l/s, Belediye deposuna giren su 147 l/s olarak ölçülmüştür. Yine 25.08.2021 tarihinde yapılan debi ölçümünde Su çıktığı kaynağının debisi 307 l/s, Belediye deposuna giren su ise 126 l/s olarak ölçülmüştür.” Bu yazıda, ortaya çıkan rakamların ihtimaller üzerine olmadığı, yerinde yapılan inceleme ve ölçümlerle tespit edildiği net bir biçimde ifade edilmektedir. Burada, yanlış bilgilendirmeyi yapan Milletvekilimiz midir, kurumuna gelen yazıyı okuyup anlayamayan sayın başkan mıdır? Devletin su idaresiyle ilgili en yetkin kurumunun verdiği raporu “kesin sonuçmuş gibi” diyerek değerlendirmek de başkanın devlet yönetimi anlayış ve birikiminin en somut göstergesidir.

Bilindiği gibi, yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin ardından, sonbahar aylarıyla birlikte onlarca vatandaşımızın sosyal medya hesaplarından, çeşmelerine bağladıkları tülbentlerde biriken çamur görüntülerini paylaştıklarına şahit olduk.

Aralık ayı başında söz konusu görüntüler hem Yalvaç hem de Isparta basınında gündem olunca, 14 Aralık 2021 tarihinde Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan numuneler Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarında analiz edilmiş; basına da yansıdığı şekilde alınan numunelerde koliform bakteri ve escherichia coli bulunduğu rapor edilmiş ve “Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği’ne göre Escherichia coli, Koliform Bakteri parametreleri yönünden uygun değildir.” sonucuna varılmıştı.

14 Aralık 2021 tarihinde içme suları sağlığa uygun bulunmayan mahalleler ve numune alınan noktalar ve koliform bakteri miktarı şu şekilde tespit edilmiştir:

– Çarşı Mahallesi, Devlethan Camii Çeşmesi, Koliform Bakteri miktarı (kob/100mL): 60

– Leblebiciler Mahallesi, İ.G. Evi, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 92, Escherichia Coli miktarı (kob/100 mL): 2

Bu raporların basına yansımasının ardından, yine Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 22 Aralık 2021 tarihinde ilçe merkezindeki 27 mahallede belirlenen noktalardan numune alınmış ve yine Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda bu numuneler analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda, 27 mahalleden 11 tanesinden alınan içme suyu numunelerinde “Koliform Bakteri” bulunduğu tespit edilerek, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği’ne göre Koliform Bakteri parametreleri yönünden uygun değildir.” raporu verilmiştir.

22 Aralık 2021 tarihinde içme suları sağlığa uygun bulunmayan mahalleler ve numune alınan noktalar ve koliform bakteri miktarı şu şekilde tespit edilmiştir:

– Abacılar Mahallesi, Cami çeşmesi, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 14

– Cumhuriyet Mahallesi, Park çeşmesi, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 14

– Çarşı Mahallesi, Devlethan Camii çeşmesi, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 15

– Eski Mahalle, Cami çeşmesi, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 15

– Fatih Mahallesi, İMKB İlk ve Ortaokulu, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 15

– Görgü Cami Mahallesi, Cami çeşmesi, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 10

– Kaş Hacıbey Mahallesi, Cami çeşmesi, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 10

– Kaş Yukarı Mahallesi, K.K. İşletmesi, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 15

– Kızılca Mahallesi, Fırın karşısı çeşme, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 10

– Saray Mahallesi, Şehit Park çeşmesi, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 15

– Sofular Mahallesi, Yukarı Cami çeşmesi, Koliform Bakteri miktarı (kob/100 mL): 15

29 Aralık 2021 tarihinde yapılan analizlerde de suların İnsani Tüketim Amaçla Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olmadığının tespit edildiği İlçe Sağlık Müdürlüğü raporlarında belirtilmiştir.

Son olarak, 7 Ocak 2022 tarihinde yapılan incelemelerde ise 27 mahalleden alınan numunelerin İnsani Tüketim Amaçla Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilmiştir.

Suyun temiz olduğunu belirten son raporlar sevindirici olmakla beraber, on gün içinde hangi çalışma yapılarak suların temiz hale geldiği de açıklanmış olsaydı, bu konuda daha iyi bilgilenmiş olurduk. Bu tedbirlerin neden daha önce alınmamış olmasının da izah edilmeye muhtaç bir konu olduğu ortadadır.

Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 31.12.2021 tarihinde, yapılan analizlerle ilgili olarak Yalvaç Belediye Başkanlığı’na sunulan “İçme ve Kullanma Suyu” konulu yazıda şu tespitlerde bulunulmuştur:

“Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce 07.12.2021 tarihinde Yalvaç Devlethan Camii çeşmesinden alınan ve analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği’ne göre uygun çıkmaması sonucu 14.12.2021, 21.12.2021 ve 29.12.2021 tarihlerinde numune tekrarı alınmış Koliform Bakteri parametreleri yönünden uygun olmadığı Isparta Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın 31.12.2021 tarih ve E-85747874-360.01-1386 sayılı yazıları ekinde bulunan Analiz Raporu sonucu üzerine; İlçemizde suyun kaynağı, isale hattı ve şebekenin yağışların arttığı bu günlerde her türlü kirlenmeye karşı korunması, İçme ve kullanma suyu deposunun temizlik ve bakımlarının yapılması ve dezenfeksiyon işlemlerine aksatılmadan devam edilerek tüketime sunulan içme ve kullanma sularının kontamine olmasının önlenip, gerekli tedbirlerin alınarak tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaştırılması belediyenizin sorumluluğunda olduğundan gereğinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.”

Yine Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak 7 Ocak 2022 tarihinde hazırlanan raporda da, Aralık ayı boyunca yapılan analizlerde içme sularının insan sağlığı açısından temiz olmadığının tespit edildiği vurgulanarak, “Belediye Başkanlığına halk sağlığının korunması ve sürekliliğinin temini noktasında içme kullanma suyu izleme çalışmalarının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik çerçevesinde devam etmesi, tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, yapılmadığı takdirde İdari Para Cezası uygulanacağı” hususunda yazı yazıldığı kaydedilmiştir.

Yine aynı raporda, belediye başkanlığında suyla ilgilenen yetkililerle irtibata geçilerek ne gibi sorunlar olduğunun araştırıldığı belirtilmiş ve anılan yetkililerin “Şebekenin eski olduğu, bir kısmının asbest boru olduğundan bazen şebekede sorunlar yaşadıklarını ve hemen müdahale ettiklerini, fakat bu durumun özellikle bu dönemde suyun yetersiz gelmesi nedeniyle suyun depoda beklemediği direk şebekeye geçmesinden kaynaklı olabileceğini” söyledikleri vurgulanmıştır. Raporda, Yalvaç Belediye Başkanı ve suyla ilgilenen yetkililerle bir araya gelinerek ilçemiz içme ve kullanma suyunun her türlü kirlenmeye karşı korunması hususunda uyarıldıkları ifade edilmiştir. Raporun son kısmında, detaylı bir araştırma yapmak için ilçe merkezinde bulunan 27 mahalleden kontrol izleme numunesi alınarak Isparta Halk Sağlığı Laboratuvarı’na gönderildiği; 11 numunenin Koliform Bakteri parametreleri yönünden uygun olmadığının belediyeye bildirildiği kayıt altına alınmıştır. Son alınan (7 Ocak 2022) numunelerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtilmiştir.

Yukarıda anılan raporda da görüldüğü gibi, belediye yetkililerinin şebekenin eski olduğunu, bir kısmının asbest boru olduğunu ve şebekede bazen sorunlar yaşandığını kabul ettikleri; bunun yanında son dönemde suyun yetersiz gelmesi nedeniyle suyun bekletilmeden ve dezenfekte edilmeden direkt şebekeye verildiğini itiraf ettikleri de görülmektedir.

Yalvaç’ımızda içme suyu sıkıntısı yaşadığı ve son aylarda suların kirli ve çamurlu olarak aktığı, zaten tüm halkımız tarafından bilinmekteydi. Üstüne devletin kurumları tarafından da susuzluk ve kirlilik sorunu resmi şekilde kayıt alınmıştır. Halkımızın bizzat yaşadığı ve devletin resmi kurumları tarafından resmen kayıt altına alınan suya ilişkin sorunların sayın milletvekilimiz tarafından dile getirilmesinden daha doğal ne olabilir?

Sayın Milletvekilimiz, halkımızın en temel haklarından biri olan sağlıklı içme suyuna erişimi konusunda Yalvaç Belediyesi’nin görevini yerine getirememesini dile getirmeyecek de neyi dile getirecekti? İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 4 analizden 3’ünde suların temiz olmadığı tespit edilirken raporları paylaşmayan ve bu milletten özür dilemeyen sayın başkanın temiz çıkan son analiz sonuçlarına dayanarak, sanki hiç sorun yaşanmamış tavrıyla açıklama yapması, en hafif deyimiyle iki yüzlülüktür. Son analizlerde suyun temiz çıkmış olması tabii ki memnuniyet verici bir durumdur. Ancak, dört analizden üçünde sorun yaşanmış olması; bundan sonra aynı sorunların yeniden yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili hepimizde şüphe ve tedirginlik yaratmaya devam edecektir.

Sayın başkan, görev yaptığı yaklaşık 8 yıl boyunca içme suyu konusunda yatmış; yaz aylarından bu yana yaşanan susuzluk ve kirlilik sorunu karşısında da, etkili ve sürdürülebilir bir çözüm üretmek yerine polemik yapmayı tercih etmiş; milletin karşısına hizmetle değil, kirli bir dil ve üslupla çıkarak sanki hiç sorumluluğu yokmuş gibi davranmayı tercih etmiştir.

İyi Parti olarak, her düzeyde memleketimizin sorunlarını dile getirmeye aynı hassasiyetle devam edecek, çözüm noktasında da gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Sayın başkanı, polemik ve demagoji üzerine kendini geliştirmek yerine; öncelikle belediyede mesai geçirmeye ve oturup kendisini işine vermeye davet ediyoruz. İnşallah 2024’te görevini tamamladığında bol bol sohbete ve tavlaya vakti olacaktır. Şimdi vaktini, milletin ondan beklediği hizmete adamak ve ayırmak vaktidir. Sekiz yıl boyunca mazeret üretmekte gösterdiği mahareti, kalan iki yılda hizmet üretmeye gayret etmekte göstermesini bekliyoruz.

İyi Parti Genel Merkezi’nde resimler verirken gösterdiği cevvaliyet ve sonrasındaki tutarsızlığından, siyasi ve yönetsel dirayet ve karakteri gayet iyi bilinen sayın başkandan kimsenin alacak bir siyaset ve yönetim tavsiyesine ihtiyaç olmadığı da tüm Isparta kamuoyunun malumudur.

Susuzluk ve su kirliliği sorununu bizzat yaşayan Yalvaç halkının ve Isparta kamuoyunun konuyla ilgili detaylı şekilde bilgilenmesi amacıyla bu açıklamayı yapar, hem genelde hem yerelde İYİ iktidarlar ile sorunların kalıcı çözümüne talip olduğumuzu beyan eder, saygılar sunarız.

 

Süleyman KOCABAŞ                                              Ali İNCE

İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanı                                 İYİ Parti Yalvaç Belediye Meclis”

Etiketler: » » » » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.