• MODA YAPI

logo

29 Haziran 2020

ISUBÜ’ye 15 daimi işçi alınacak

Isparta’nın ikinci üniversitesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, bugün ilana çıkarak 15 adet daimi işçi alınacağını duyurdu. Noter kurası ile belirlenecek adaylara yapılacak sözlü sınavın ardından alım yapılacak sınavla ilgili bilgiler şöyle:

 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM SÜRECİ:
İlanın duyurulması: 29.06.2020
Başvuru başlangıcı (İŞKUR aracılığıyla): 29.06.2020
Başvuru bitiş (İŞKUR aracılığıyla): 03.07.2020
Noter kurası çekiliş tarihi ve saati / yeri: 09.07.2020 saat 09:00’da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Konferans Salonu
Noter kurası sonuçlarının duyurulması: 09.07.2020
Noter kurasında çıkan adayların belge teslim başlangıç tarihi: 10.07.2020
Noter kurasında çıkan adayların belge teslim bitiş tarihi: 14.07.2020
Sözlü sınav tarihi ve saati / yeri Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.
Kazanan adayların duyurulması Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.
Kazanan adayların belge teslim başlangıç tarihi Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.
Kazanan adayların belge teslim bitiş tarihi Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29 Haziran 2020 – 03 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak başvuru yapabilirler. Üniversitemize yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
İŞ-KUR tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Asıl ve yedek aday sıralamaları noter huzurunda çekilen kura sırasına göre yapılacaktır. Kura çekimi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi konferans salonunda yapılacak olup, günü ve saati kurumun internet sitesinden (www.isparta.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.isparta.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:
– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
– Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
– Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Engelli kadroları hariç),
– Temizlik Görevlisi (Engelli) karosuna başvuru yapacak adayın kadronun gerektirdiği görevleri yerine getirebilecek durumda olması gerekmektedir,
– Adayların Isparta il merkezi veya ilçelerinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir,
– Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,
– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
– Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,
– İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
– Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olduğunu belgelendirmek.
– Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
-Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır.

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.