• MODA YAPI

logo

Isparta’daki hastanelere kurayla 25 daimi işçi alınacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.000 sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

Yapılacak alımlar kapsamında, Isparta ilindeki hastanelere de kurayla 25 daimi işçi alınacağı öğrenildi. İşçilerin asgari ücretle işe başlatılacakları açıklandı.

Isparta’ya alınacak daimi işçilerin dağılımı şu şekilde:

Temizlik Görevlisi: 7,

Elektrikçi: 2,

Şoför: 3,

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 4,

Klinik Destek Elemanı: 4,

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı: 1,

İnşaat Boyacısı/Boyacı: 1,

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı: 1,

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı: 2.

Başvuruların 21 Mart akşamına kadar yapılacağı duyurulan alım için, alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği, başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacağı açıklandı. Yani, Isparta ilindeki daimi işçi kadrolarına başvurabilmek için Isparta ili sınırlarında ikamet etmek gerekiyor, dışarıdan yapılacak müracaatlara sistem izin vermeyecek.

İşe alınan daimi işçilerin Isparta’da hangi sağlık kuruluşlarında çalışacağına, ihtiyaca göre Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karar verilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, 6 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak kura çekimiyle ilan edilen atanacak daimi işçi sayısı kadar asil ve yedek isim belirlenecek. Şartları taşıdığını gösteren belgeleri teslim eden asil adayların atamaları yapılırken; şartlarda ya da belgelerinde eksiklik ya da tutarsızlık olan asil adayların yerine yedek adayların atama işlemleri başlatılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların tümünün aşağıdaki şartları taşımaları gerektiği açıklandı:

  1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
  2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
  4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
  5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
  6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
  7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
  8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Isparta’daki sağlık kuruluşlarına alınacak daimi işçiler için aranan özel şartlar da şöyle:

Temizlik Görevlisi: 

* İLKÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN (5 YILLIK İLKOKUL MEZUNU İLE 8 YILLIK İLKÖĞRETİM OKULUNDAN 6., 7. VE 8. SINIFI TERK EDENLER DE DAHİL) VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

* LİSANS MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

 

Elektrikçi: 

* ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANININ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK DALINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA
* ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ;ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK,ELEKTRONİK, ELEKTRİK-ELEKTRONİK, ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK,  ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ,  ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ  ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

 

Şoför: 

* EN AZ ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK,

* B SINIFI, C SINIFI VEYA D SINIFI SÜRÜCÜ BELGELERİNDEN (MANUEL VİTES) BİRİNE SAHİP OLMAK.

 

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 

* ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

* 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.)

* ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.

 

Klinik Destek Elemanı: 

* ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI – HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ  BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

 

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı:

* ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ  BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA
* ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ, BİLGİSAYAR DONANIMI, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ, MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

 

İnşaat Boyacısı/Boyacı:

* ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI – SINAİ BOYA / SANAYİ BOYACILIĞI VE UYGULAMA TEKNİĞİ DALINDAN VEYA İNŞAAT BOYACILIĞI/BOYACILIK ALANI/DALININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK  VEYA ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BOYA TEKNOLOJİSİ, İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ, BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ, YALITIM TEKNOLOJİSİ, YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMINDAN VEYA DENGİ PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK.

 

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı:

* ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA
* ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMINDAN VEYA DENGİ PROGRAMDAN MEZUN OLMAK.

 

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı: 

* ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA

* ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; YAPI DONATIM TEKNOLOJİSİ, SIHHİ TESİSAT, TESİSAT TEKNOLOJİSİ, YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ, YAPI İNŞAAT, DOĞALGAZ,ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ, SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ, DOĞALGAZ VE ISITMA, DOĞAL GAZ VE ISITMA, DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ, GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ, DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

Konuyla ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz:

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.000 Sürekli İşçi Alımı İlanı (saglik.gov.tr)

Türkiye İş Kurumu – Açık İş İlanları (iskur.gov.tr)

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.