logo

24 Şubat 2021

Isparta’da okulların açılışıyla ilgili esaslar belirlendi

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14.00’da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı ve 1 Mart’ta okulların açılmasıyla ilgili esaslar belirlendi.

Konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Koronavirüs (Covid-­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış, bu kapsamda yayınlanan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.02.2021 tarih ve 1969 sayılı “Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hk.” konulu Genelgesi gereği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 04.02.2021 tarihli ve 2021/04 sayılı Kararlar alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarih ve 20218459 sayılı “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazısı ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10.02.2021 tarih ve 20436168 sayılı yazısını tekrar incelemek üzere toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 12/02/2021 tarih ve 2021/07 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına ilaveten:

 • Mart 2021 tarihi itibariyle İlimiz genelinde geçerli olmak üzere;
 • 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılmış okullara ek olarak resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu ilkokullardaki yüz yüze eğitimlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı ekindeki İlkokul 1. Sınıf Yüz Yüze Eğitim Ders Çizelgesi (EK-1), İlkokul 2. Sınıf Yüz Yüze Eğitim Ders Çizelgesi (EK-2), İlkokul 3. Sınıf Yüz Yüze Eğitim Ders Çizelgesi (EK-3) ile İlkokul 4. Sınıf Yüz Yüze Eğitim Ders Çizelgesi (EK-4) uygulanacak, diğer dersler ise uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Bu okullardaki ana sınıflarında da yüz yüze eğitim yapılmayan diğer günlerde uzaktan eğitim yapılmasına,
 • Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında yüz yüze eğitime başlanacaktır. Bu eğitimlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı ekindeki Ortaokul 8. Sınıf Yüz Yüze Eğitim Ders Çizelgesi (EK-5) ile İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Yüz Yüze Eğitim Ders Çizelgesi (EK-6) uygulanacaktır. Bu Çizelgelerde belirtilmeyen diğer zorunlu ve seçmeli derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine,
 • Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilmesine,
 • Yüz yüze eğitim yapan resmî okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitimlerin, bulunduğu okulla aynı günde gerçekleştirilmesine,
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçeceklerdir. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetlerinin yüz yüze veya uzaktan başlanmasına,

Ayrıca:

 • İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir dersin 30 dakika; teneffüslerin ise 10’ar dakika olacak şekilde planlanmasına,
 • Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimlerde bir etkinlik saatinin 30 dakika ve aralıksız olarak planlanmasına, uzaktan eğitimlerin ise Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarihli ve 28219185-101.01.01-E.17311375 sayılı yazısı esaslarına göre yürütülmesine,
 • Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformların da kullanılabilmesine,
 • Fiziki imkânları uygun olan anaokullarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüplerinin açılabilmesine,
 • Kayıtlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulacaktır. Kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise COVID-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilmesine,
 • Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınmasına ve okula gelmeyen öğrencilerin devamsız sayılmamalarına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.