• MODA YAPI

logo

12 Mart 2021

İş kuracak engellilere İŞKUR’dan 65 bin TL’ye kadar hibe

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza yönelik 65.000 TL’ye kadar varan hibe desteği başvuruları başladı.

Konuyla ilgili olarak il müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

“Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere İŞKUR tarafından 65.000 TL’ye kadar hibe desteği verilecektir.

Proje başvuruları, 11 Mart 2021 – 16 Nisan 2021 tarihleri arasında bu dönem ilk defa e-devlet üzerinden online olarak alınacaktır. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıda yer alan şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir. Projelerin hazırlanması sürecinde İŞKUR tarafından engellilere danışmanlık hizmeti verilecektir.

 a) Kimler başvurabilir?

Aranılan şartlar

 1. a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
 2. b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,
 3. c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 5. e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
 6. f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
 7. g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 8. h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 9. i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
 10. j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
 11. k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)
 12. l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

 b) Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

 1. a) Girişimcilik eğitim programı sertifikası,
 2. b) Adli sicil kaydı sorgulama belgesi,
 3. c) Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
 4. d) Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler,
 5. e) Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)
 6. f) Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası),
 7. g) Emekli olmadığını gösterir belge.

Ceza paralarını kullandırmaya Yetkili Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projeler için, başvuru sahibinin talebi ile aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL.

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL.

c) Demirbaş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL.

2021/2.Dönem Engelli Hibe Desteği Başvuru Rehberi www.iskur.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanmış olup detaylı bilgiye bu adresten ulaşılabilir.

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.