• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

24 Ağustos 2019

İki buçuk milyona kadar %50 hibeli destekler yatırımcıları bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Prog- ramı kapsamında, tarım yatırımcılarına verilecek destekler için çağrı programı açıldı.

Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30),02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Program çerçevesinde ilimizde % 50 hibe olarak verilen destekler aşağıdaki gibidir:

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (Tıbbi ve Aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi dahil) (BÜİ),

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HÜİ),

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (SÜİ),

ç) Soğuk hava deposu (SHD),

d) Çelik silo (ÇES),

e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (TÜY),

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı:

1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı:

a) Başvuruda bulunanların Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği Tamamlama olan başvurularda 1.750.000 Türk Lirası, yatırım niteliği Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/ veya Modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirasını,

b) Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde, Yeni Tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası, yatırım niteliği Tamamlama olan başvurular 1.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon olan başvurularda 750.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

2) 8’inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; 500.000 Türk Lirası,

3) Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Başvuru süresi:

Başvurular tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yapılır.

– Başvurunun elektronik ağdan (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) yapılması için son tarih 30/09/2019’dur.

Daha detaylı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerinden müracaat edilmesi gerekmektedir.”

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.