• MHP Hüyüklü Belediye Başkan Adayı Kadir MİNNET

logo

İDEOLOJİLER VE SEBEP OLDUKLARI

Prof.Dr. Mehmet ÖZHANLI

Pisidia Antiokheia Kazı Başkanı – SDÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

İdeolojiler, insanları köleleştirmek için kullanılan en etkili düşüncelerdir. Her ideoloji bütün “EN”leri içinde barındırır. Hepsi hedefini, “insana” daha iyi ve en iyi yaşam koşullarını sağlamak olarak açıklar. Hiçbir ideoloji ve ideolog kendisinin kötü olduğunu kabul etmez ve en iyi yöntemin ve yönetimin kendisinde olduğu iddia eder.

Her ideoloji diğerlerinden farklı olduğunu, diğer ideolojilerin insanları sömürdüğünü ve ötekileştirdiğini kendisinin bütün insanlara eşitlik ve fırsat getirdiğini söyler. Ancak bütün ideolojiler egemen olduktan sonra birbirlerine benzerler. Bütün gücü elinde tutan bencil ve kibirli bir sınıf ortaya çıkar ve diğer insanları kendi doğrulukları çerçevesinde şekillenmeye zorlarlar.

Geçmiş ve bugün ideolojilerin sebep olduğu acılarla doludur. 1917 Bolşevik ihtilali, Çarların baskısında ezildiği düşünülen halka eşitlikçi sosyal demokrasi getirme düşüncesiyle yapıldı. Devrimi yapanlar, sınıf farklarını ortada kaldıracak ve adil bir gelir dağılımı sağlayacaklarını iddia ediyorlardı. Başlarda adil bir yönetim biçimiymiş gibi görünen bu sistem zamanla otoriteleşerek büyük bir baskı ortamı yarattı. Devrime karşı çıkanlara ve komşu devletlerdeki halklara zorla adalet getirmeye çalışan J. Stalin, yüzbinlerce insanın ölümüne sebep oldu. Zorla insanlara mutluluk getirmek akıl alacak bir şey değildir. İdeolojiler kimseyi kendi haline bırakmaz…

İkinci Dünya savaşının sebebi olan Adolf Hitler ise milliyetçi sosyalist ideolojinin en iyisi olduğunu savunuyordu. Sadece Almanlara refah getirmekle yetinmeyip; Almanlar dışındaki bütün insanlara hükmetmeyi kendine amaç edindi. Bu ideoloji uğruna sadece 50 milyon Alman ölmek zorunda kaldı. Yahudi ve diğer insanların çektiği acının tarifi yapılamaz.

Rus işgalinden büyük bir mücadele ile kurtulan Afganistan’da, Taliban’ın getirmek istediği şeriat yönetimi yüzünden Afgan halkına, Rus zulmünden daha büyük kötülükler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve diğer Ortadoğu Devletleri’ne demokrasi getirmek vaadiyle yaptığı savaşlar sonucu, Ortadoğu kan gölüne döndü. Yüzbinlerce insan öldü ve yüz binlercesi de mülteci konumuna düştü.

DAİŞ ya da İŞİD, zaten Müslüman olan Ortadoğu halklarını daha da müslümanlaştırmak için yüzlerce inanın başını kesti ve farklı mezheplerden binlerce kadının ırzına geçtiler. Sözde barış için Suriye’de olduğunu iddia eden kapitalist ülkeler, ölüm ve gözyaşının esas müsebbipleridir. Suriye halkının yaşadığı korkunç trajedinin etkisi daha uzun yıllar sürecektir.

İdeolojilerin sebep olduğu milyonlarca kötülüğün çok çok azı yukarıda kısaca özetlenmiştir. Bu örnekler bile bütün ideolojilerin isimleri farklı olsa da özde aynı olduğunu, muhalifken daha insancıl ama yönetimi ele geçirdiğinde zalimleşerek büyük acılar yaşattığını göstermektedir. İnsanı mutlu yaşatma iddiasında olan ideolojilerin sebep olduğu acıların küçük bir kesiti bile, bütün ideolojilerin insanlığa ölüm, gözyaşı ve acı getirdiğini açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Binlerce insanın uğrunda hayatını verdiği ideolojilerin, ölümüne sebep olduğu milyonlarca insanın katili; insan için zararlı ve çok tehlikeli olduğu gerçeğinin artık anlaşılma vakti geldi. Eğer insanlar alıştırılmışlıklarından dolayı ideolojisiz yaşayamayacaklarını düşünüyorlarsa; o zaman “Tek İdeoloji Arkeoloji” düşüncemizi benimseyebilirler. Geçmişte yaşanmış olayları, uygarlığın gelişim süreci içerisinde doğru öğreten; bu yaşanmışlıklardan gerekli derslerin çıkarılmasını sağlayan Arkeoloji, şimdiyi ve geleceği büyük yanlışlar yapmadan yaşayabilmenin anahtarını sunar.

Etiketler: »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.