• osman-köse

logo

07 Ağustos 2020

Hıfzısıhha Kurulu’ndan yeni tedbirler ve uyarılar

Yalvaç Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nin son toplantısında, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbir ve kararlar alınarak, vatandaşların bu tedbirlere uyumuyla ilgili ciddi denetimler yapılacağı açıklandı.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Murat Kahraman başkanlığında 2 Ağustos 2020 Pazar Günü saat 14.00’te yaptığı olağanüstü toplantıda şu kararlar alındı:

“1- İlçemiz Çetince Köyünde görülen Covit-19 vakaları nedeniyle 19.07.2020 tarih ve 32 karar nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile alınan karantina süresi 02.08.2020 tarihinde sona ermiş, ancak vakaların görülmeye devam etmesi ve son vakanın 01.08.2020 tarihinde görülmesi nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. maddesi gereğince Çetince köyünün 02 Ağustos 2020 Pazar günü saat 22.00 itibariyle 12(oniki) gün boyunca karantina altına alınmasına,

2- Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;

a- Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına,

b- İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,

c- Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,

ç- Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine

3- İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İlçe Sağlık Müdürlüğünden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine,

4- Kaymakam başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

5- Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,

6- Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

7- Düğün, nişan ve sünnet vb. organizasyonlarda;

a- Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,

b- Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,

c- Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine, Birinci ihlalde uyarı, İkinci ihlalde idari para cezası, İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına,

ç- Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına,

8- İlçe merkezinde Çınaraltı bölgesinde kıraathanelerde ve diğer yerlerdeki kafe, kıraathane ve pastanelerdeki masa ve sandalye sayılarının kapasitenin %50si azaltılarak seyreltilmesine,

9- Kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin titizlikle alınmasına,

10- Karantina tedbirlerine aykırı davranışta bulunanlara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına riayet etmemekten Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi kapsamında 3150,00 tl idari para cezası uygulanmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

İşbu 10(on) maddeden oluşan kararların alınmasına, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.