logo

07 Temmuz 2024

Halıcı’nın Yalvaç’ta seçim öncesi yapılan sosyal yardımlarla ilgili soru önergesi cevaplandı

CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı’nın, yerel seçimler öncesinde Yalvaç’ta yapılan sosyal yardımlarla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesi geçtiğimiz hafta cevaplandı.

Soru önergesinde, Yalvaç’ ta yerel seçimler öncesinde, 700 vatandaşın aranarak 2.500 TL yardım yapılacağı, bu yardımın sanki AK Parti tarafından yapıldığını ifade eden Halıcı, “Aramalarda ‘AK Parti Yalvaç Belediye Başkanı Adayı Sürmeli Yağcı adına hesaplarınıza 2 bin 500 TL para yatacak’ denilmiştir. Vatandaşlara gönderilen SMS’lerde ise ‘Belediye Başkan adayımızın girişimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla hesabınıza 2.500 lira yatırılacaktır’ denilmiştir” ifadelerini kullandı.

CHP’li Halıcı’nın önergesinde yer alan sorular şunlardı:

– Kamuya ait parayı ve devletin makamlarını bir siyasi partinin kendi gücü gibi kullanmasını ve yasaya aykırı şekilde bunu propaganda malzemesi yapmasını doğru buluyor musunuz?

– Isparta Yalvaç’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Aile Destek Programı’nı parti ve seçim malzemesi yapanlarla ilgili Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacak mısınız?

– Yaşanan olaylarda kimlerin ve hangi parti yetkilileri ve devlet memurlarının dahli bulunmaktadır? Bu kişilerin tespiti ve haklarında idari ve hukuki sürecin başlatılması için neden beklenilmektedir? Ne zaman harekete geçilecektir?

– Şu ana kadar bu yöntemle kaç kişi aranmıştır? Bu vatandaşlarımızın mağduriyetinin siyasi malzeme yapılmadan, onurlarının incitilmeden giderilmesi için adım atacak mısınız?

– Daha önce devlet kaynaklarını kullanarak siyasi propaganda yapan ve vatandaşları suiistimal etmeye çalışan kaç kişi tespit edilmiştir? Bunlarla ilgili tarafınıza kaç şikayet gelmiştir? Bu kişiler kimlerdir, bulundukları görevler nedir ve bahsi geçen şahısların akıbetleri ne olmuştur?

– Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı bilgilendirilmiş midir? Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığının bir kararı bulunmakta mıdır? Cumhurbaşkanlığının bu devlet yardımlarının AKP adayları adına verilmesini onayladığı iddiaları doğru mudur?”

 

BAKANIN CEVABI

Soru önergesini seçimden yaklaşık 3 ay sonra cevaplayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu cevabı verdi:

“Bakanlığımız sosyal yardım programlarını, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun temel gerekçesinde yer verilen sosyal adalet ilkesi çerçevesinde hiçbir siyasi, ideolojik, felsefi veya dini ayrım gözetmeksizin muhtaçlık temelinde oluşturmakta ve sürdürmektedir. Bu temelden hareketle Bakanlığımızca uygulanan sosyal yardım programları, objektif kriterler çerçevesinde Anayasamızda ifadesini bulan sosyal devlet ilkesi gereği “kamu hizmeti” olarak sunulmaktadır. 2003 yılın- dan bu yana temel ilkeleri, yararlanma kriterleri ve tutarları belli “düzenleyici-kapsayıcı” sosyal yardım programları oluşturulmuş ve hizmetler geliştirilmiştir. Mevzuatı gereği düzenli bir şekilde uygulanan sosyal yardım programlarımız siyasi takvimlerden bağımsız olarak yürütülmektedir. Sosyal yardımların güçlü bilişim altyapısı olan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, 29 farklı kurumla sağladığı entegrasyon sayesinde başvuruda bulunan vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik durumlarını tespit etme imkanı tanımakta ve bu sayede mahallinde yapılan hane incelemeleriyle doğru ve yerinde bir karar verme süreci tamamlanmaktadır. Yerinde uygulama imkanı bulunan sosyal yardımlarımızın, seçilmişlerin ve atanmışların, aynı zamanda yerel tüm paydaşların üyesi bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyetince karara bağlanması hiçbir şaibeye yer vermemektedir.

Öte yandan yardımlarda oluşabilecek aksaklığın önüne geçilebilmesi, yardımların ulaştırılmasında herhangi bir ihmale yer verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması amacıyla kurban ve ramazan bayramı, eğitim, gıda, afet ve benzeri diğer ihtiyaçlar kapsamında her yıl belirli periyotlarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan SYD Vakıflarına ilave periyodik pay aktarımları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2024 yılında da SYD Vakıflarına ek periyodik pay olarak 3,2 Milyar TL kaynak aktarımı gerçekleştirilmiştir.

Soru önergesinde yer alan diğer konular, Bakanlığımız görev ve faaliyet alanında olmadığından değerlendirilememiştir.”

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.