• MODA YAPI

logo

Esnafa ve çiftçiye faiz indirimi müjdesi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan iki bakanlar kurulu kararı ile esnaf ve çiftçiye çok avantajlı kredi uygulamaları yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında faiz indirimlerinin yanı sıra bazı esnaf ve çiftçi için de faizsiz kredi destekleri uygulamaya konuldu.

İşte o kararların detayları:

 

ESNAFA VERİLEN DESTEKLER

İŞLEYEN ve YENİ KREDİLERE % 50 İNDİRİM

Esnaf ve sanatkarlar, Halk Bankasından doğrudan kullanacakları ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle alacakları kredilerde yüzde 50 faiz indirimi ile desteklenecek.

Buna göre, esnaf ve sanatkarın finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması amacıyla önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Halk Bankası tarafından ESKKK kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılıp bakiyesi 2018 yılına devreden krediler ile bu sene sonuna kadar kullanılan kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, çini ve çömlek yapımı gibi meslek kollarında faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlara söz konusu tarihlerdeki krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

YENİ İŞ KURANA FAİZSİZ KREDİ

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belge ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara da faizsiz kredi desteği verilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullandırılabilecek. Bu imkandan bakiyesi 2018’e devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak. Karar kapsamında 2018 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2018 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan 30 bin lira tavanlı kredilerden bakiyesi 2018 yılına devredenler için yüzde 100 faiz indirimi sağlanacak.

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara borçların tamamı Bankaya ödenmeden bu karar kapsamında kredi açılamayacak.

Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak ancak 2016’da uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamındaki kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetleri ve terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlananlar bu hükümden istisna olacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan esnafa sunulan destekle ilgili kararın tamamını okumak için linke tıklayınız: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210.htm

 

ÇİFTÇİYE VERİLEN DESTEKLER

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında üreticilere tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandıracak.

Karara göre, üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek veya tüzel kişi üreticilere, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (lisanslı depo yatırımlarına yönelik krediler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç) Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında Bankaca uygulanan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibariyle belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilecek.

Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenecek.

Hayvancılık işletmeleri 

Söz konusu limit, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği konularında faaliyet gösteren işletmelerin kapasiteleriyle uyumlu olmak kaydıyla yapacakları yem bitkisi üretimi konusundaki yatırımların finansmanı amacıyla, bu üretim konusunun limiti kadar aşılabilecek.

Sözleşmeli üretim kredisi

Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran üreticilere, söz konusu üretimin finansmanı amacıyla azami 10 milyon TL’ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilecek. Bu kredilere de karar ekinde yer alan üretim konuları bazında indirimli oranlar uygulanacak.

Risk grubundaki işletmeler

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun risk grubu tanımına giren işletmelere Karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibariyle belirlenen kredi üst limitlerini aşamayacak.

Mevcut işletmelerin satın alınması yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibariyle belirlenen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınacak.

Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi gerekecek. Kredi konusu varlığın Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olması halinde devlet destekli tarım sigortası aranacak.

Lisanslı depo ürün senedi karşılığı kredi

Lisanslı depo işletmelerinin elektronik ürün senetleri (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere ve tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde, senet tutarının %75’ine kadar azami 9 ay vadeli kredi kullandırılabilecek. Bu kredilere, belirlenen üst limitler dahilinde %100 indirim uygulanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan çiftçiye verilen destekle ilgili kararın tamamını okumak için linke tıklayınız: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210.htm

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.