• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

“CHP Varoldukça Umutsuz Kimse Olmayacak”

irfan_bakir32

CHP Isparta Milletvekili İrfan Bakır, dün TBMM genel kurulunda görüşülmekte olan “Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasını Dair Kanun Tasarısı” üzerine söz alarak tasarı ve gündeme ilişkin konuştu.

Bakır, sözlerine El-Bab’ta şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilekleri ile başladı. Bakır, Serbest Bölge Kanunu tasarısı hakkında görüşlerini açıkladıktan sonra ülkemizin ekonomik kriz içinde bulunduğunu dile getirdi. Ak Parti hükümetinin ekonomik kriz, terör, geçim sıkıntısı, eğitim gibi sorunlara çözüm bulmak yerine başkanlık sistemi için mücadele ettiğini belirten Bakır, “Sorunlara samimiyetle eğilmedikten sonra, sokaktaki vatandaşlarımızın derdini, ülkeyi yönetenler, kendilerine dert edinmedikten sonra, hiçbir sorun çözüme ulaşamayacak, sadece sonuçları kısa bir süre ertelenmekten öteye geçemeyecektir.” dedi.

Milletvekili Bakır’ın konuşmasının tam metni:

“Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri

443 Sıra Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasını Dair Kanun Tasarısı’nın 6.  maddesi üzerine adına söz aldım,

Gazi Meclisi ve ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımı saygılarımla selamlıyorum.

Görüşmekte olduğumuz tasarıya baktığımızda, Tasarı aslında Nisan 2015’te 24 madde olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiş, 24. Dönemde kanunlaşmadan kadük kalmıştır yani durumu itibariyle yasalaşması beklenen hatta geç bile kalan bir tasarıyı görüşüyoruz.

İlk olarak Serbest Bölgenin ne olduğuna bakarsak eğer, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sanayi ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanan ve amaç olarak da ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımcıları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olan yerlerdir.

Değerli Milletvekilleri,

Görüldüğü gibi Serbest Bölgelerin ülke ekonomisindeki önemi, gerekliliği ve ekonomiye olan katkısı göz ardı edilemez durumdadır.

Ancak yıllardır göz ardı edilmiş, gerekli düzenlemeler yapılmamış ve yeteri kadar önem verilmemiş, ihmal edilmiştir.

Bu sebeple serbest bölgelerin ihracata ve yatırımlara beklenen katkısı yıllardır sağlanamamıştır.

Uzun yıllardır serbest bölgelerin ticari hacmi artış göstermemiş, tam tersi olarak azalmıştır.

Ülkemizde 18 Serbest bölge faaliyet gösterirken, 2011 yılında 22,6 milyar dolar olan ticaret hacmi,

2015 yılında 20 milyar dolar, 2016’nın ilk 9 aylık döneminde de 14 buçuk milyar dolara gerilemiştir.

Bu rakamsal sonuçlara bakıldığında, konulan ticari ve yatırım hedeflerinin çok gerisinde kalındığını ve bu konunun yeterli ciddiyetle ele alınmadığı görmekteyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu kanun tasarısını gerek komisyonda, gerekse genel kurulda görüşürken, tasarının amacını; ülke ekonomisine katkı sağlanması, serbest gölgelerin işleyişindeki problemlerin çözülmesi, cari açığın azaltılması ve yabancı yatırımları ülkemize çekmek olarak ifade edilmiştir.

Ancak tasarının maddelerinin ayrı ayrı incelediğimizde bu amaçlardan uzaklaşıldığını, özellikle ‘’acele kamulaştırma’’ imkanı sağlamanın, bazı yatırımcılara imtiyaz sağlamanın ve Ekonomi Bakanlığının yetkilerini arttırmanın amaç edinildiğini görmekteyiz.

Bizim bu tasarıdan beklentimiz bu değildir, ülkemizin içinde bulunduğu, sadece ekonomik alanda olmayan, gündelik hayatın ve dış politikanın da kriz içerisinde olduğu, borcumuzun toplam 493 milyar lira iken, Türk Lirasının değer kaybı yaşamasıyla bu borcun 570 milyar liraya ulaştığı bu süreçte, tasarıya yeterli özenin gösterilmemesi, mevcut durumdaki sorunların çözümü için bir yol olmayacaktır.

Ancak bu duruma çok şaşırmamak gerekir. Çünkü iktidarın ve hükümetin gündemi başka, ülkenin, vatandaşlarımızın gündemi çok başkadır. Ülkemizin, insanlarımızın asıl gündemi ‘’terör, işsizlik, sürekli değer kaybeden Türk Lirası, geçim sıkıntısı, güvenlik ve eğitim iken, iktidarın gündeminde tek bir şey var, o da ‘’anayasa değişikliği’’. Bu sorunlara samimiyetle eğilmedikten sonra, sokaktaki vatandaşlarımızın derdini, Ülkeyi yönetenler, kendilerine dert edinmedikten sonra, hiçbir sorun çözüme ulaşamayacak, sadece sonuçları kısa bir süre ertelenmekten öteye geçemeyecektir. Sonuç olarak ben sizlere ve aziz milletime şunu söylemek istiyorum. Gelecek için her yönüyle karamsar bir tablo çizmek doğru olmaz.

Unutmayınız; umutsuz durum yoktur, sadece umutsuz insan vardır.

Bilmenizi isterim ki; Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren var olan Cumhuriyet Halk Partisi oldukça,

umutsuz tek bir insanımız da kalmayacaktır.

Ben bu düşüncelerle tasarının ülkemize ve milletimize ‘’HAYIR’’lı olması diliyor. Sizleri saygılarımla selamlıyorum.”

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.