• MODA YAPI

logo

23 Ocak 2018

ÇATAK Başvuruları Başlıyor

Isparta’da, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) programına dahil olan 9 ilçede destekleme ödemeleri başvurularının 1 Mart 2018 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Kısa adı “ÇATAK” olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programında; toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması amaçlanan ve ilimizde ilk defa 2006 yılında uygulanan ÇATAK Programı,  her geçen yıl artarak 2017 yılında programı uygulayan ilçe sayısı dokuza ulaştı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, ÇATAK Programının amacına uygun olarak 2017 Yılında ilçelerde İl ÇATAK Uygulama Komisyonu kararıyla hassas alan olarak tespit edilen bölgelerdeki üreticilerden uygulama şartlarını taşıyan toplam 1.939 kişinin başvurularının kabul edilerek 32.055,725 da alan için 4.327.533,26 TL destekleme ödemesi almaya hak kazandığı ve ilgililere ait destekleme ödemelerinin 30 Aralık 2017 tarihi itibariyle de üreticilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

2018 Yılında da aynı ilçelerde ÇATAK Programının devam edileceği, uygulamanın aşağıdaki şekilde ve belli bir iş takvime bağlı kalınarak yapılacağı ifade edildi. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde başvurular 1 Mart 2018 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÇATAK Programı Uygulama Şekli:

İl ÇATAK uygulama komisyonu tarafından ilan edilen ve hassas bölge içerisinde bulunan uygulama alanında, ilk defa uygulanmak koşuluyla aşağıdaki kategorileri üç yıl süresince gerçekleştirenler desteklenir. Destekleme ödemeleri dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile yapılmaktadır.

Üreticilerimize yapılan destekleme üç kategoride yapılmaktadır:

  1. a) Birinci kategori: Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanda minimum işlemeli tarımın yapılması. Destek miktarı: 30 TL/da
  2. b) İkinci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, teraslama, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, açık drenaj uygulaması, jips uygulaması, kükürt veya kireç uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi ile gübreleme, yeşil gübreleme, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç çok yıllık baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden her yıl en az iki uygulamanın yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulaması. Destek miktarı: 60 TL/da
  3. c) Üçüncü kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan oluşan ve aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılan uygulamalardan birisinin tatbik edilmesi. Destek miktarı: 135 TL/da

1) Tarımsal girdilerin çevreye duyarlı bir şekilde kullanımını sağlamak üzere; su tüketimini asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleri ile birlikte entegre ürün yönetimi genel prensiplerinde gübre ve bitki koruma ürünlerinin kullanılması.

2) Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarının, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.

3) Kapalı drenaj sisteminin, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.

İlimizdeki ÇATAK Programından 2018 yılında 3. kategoride yer alan Basınçlı Sulama Sistemi ile İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamalarını 2. kategoride yer alan en az bir tedbir ile ilk defa uygulayacak olan üreticilerimiz yararlanabilecekler. Program hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurabilecekleri kaydedildi.

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.