logo

12 Haziran 2023

BELEDİYE YÖNETİMİNE CEVABIMIZ

Gazetemiz ve internet sitemizde yaptığımız habere sosyal medya hesabı aracılığıyla cevap verip laf kalabalığıyla kafaları karıştırarak işin içinden sıyrılmaya çalışan belediye yönetimine, biz lafı dolandırmadan tane tane şöyle cevap veriyoruz:

Bizim yaptığımız haberin iki yönü bulunmaktadır. Bunlardan ilki, belediyede çalışan ve büyük çoğunluğunu başkanın işe aldığı işçi kardeşlerimizin, son aylarda maaşlarının ödemelerinde düzensizlik, gecikme yaşanması, mesailerinin ödenmemesi ve başkan tarafından kendilerine verilen sendika sözünün tutulmadığı hususuydu. Haberin ilk kısmında, işçi kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntı dile getirilmiş ve çözüm için onların sesi duyurulmuştur.

Haberin ikinci yönünde, Yalvaç’ın büyük sorunları halen daha çözüm beklerken, belediye seçimleri öncesinde başkanın vermiş olduğu birçok söz ve vaat hâlâ tutulmamışken; bunları çözmek ve vaatleri yerine getirmek bir yana daha işçi maaşlarını zamanında yatıramayan bir finansal yapıya belediyenin düşürülmüş olmasıdır.

 

İŞÇİ MAAŞLARINDAKİ GECİKME ve DÜZENSİZLİK SADECE HAZİRAN’DA DEĞİL

Haberin ilk yönüyle ilgili olarak dile getirilen iddialara karşın, belediye yönetiminin yaptığı açıklamalara şu cevapları veriyoruz:

İlk olarak, maaşlarda gecikme ve düzensizlik sadece Haziran ayında yaşanmamıştır. Bizim ulaştığımız bilgilere göre, Şubat ayında maaşlar iki parça ve gecikmeli ödenirken, Mart ayında iki parça halinde ödendiği, Haziran ayında da ödemenin 10 Haziran 2023 tarihinde yapılabildiği şeklindedir. Dolayısıyla, gecikme ve düzensizliğin sadece Haziran ayında olduğu hususu doğru değildir.

Belediyede yükün büyük kısmını çeken ve en düşük ücretle çalışan şirket işçilerinin, bir de maaşlarını gecikmeli, düzensiz ve parça parça almalarının haber değeri olduğu herkesin kabul edeceği bir gerçektir.

Gerçek sebepleri açıklamak yerine, inkar ve laf kalabalığıyla kamuoyunu yanıltmaya kalkmak; üstüne gariban işçileri toplayıp hakaret ve küfürler savurarak tehdit etmek Yalvaç Belediyesi’ni yönetme yetkisini almış bir insana ne kadar yakışıyor? Bu işçiler köleniz değil, ekmeğinin peşinde koşan ve belediyenin yüzünü ağartan hizmetleri yüklenen kardeşlerimizdir.

Gecikme ve yetersizlik varsa, bunu sebepleriyle açıklayarak özür dilemek ve çözümler aramak yerine, üste çıkıp küfür ve hakaretler etmek, işten atmakla tehdit etmek, İmam Hatip eğitimi almakla övünen bir belediye başkanına ne kadar yakışıyor?

 

İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI, 2023 YILINA KADAR NEDEN VERİLMEDİ?

İkinci olarak, mevcut başkan 2014 Mart’ından bu yana görev yapmakta olup, bu işçilerin büyük kısmını işe alan kendisidir ve 2018’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bu işçiler belediye şirketine aktarılmıştır.

2022 yılı Aralık ayı meclis kararını alana kadar işçi kardeşlerimizin sosyal haklarını teslim etmemişken, 9 yıl görev yaptıktan sonra bu sosyal hakları verdim demek ne kadar övünülecek bir şeydir? Aralık 2022’de alınan meclis kararıyla işçi kardeşlerimizin sosyal haklarının verilmesi güzel evet, peki o tarihe kadar bu işçilerimize sosyal hakları vermemiş olduğunuzu kabul etmemiş olmuyor musunuz?

Açıklamanızda söylediğiniz “Peygamber Efendimizin o güzide nasihatlerinin ışığı”, Aralık 2022’ye kadar sizi aydınlatmıyor muydu da, sendikası olan daimi işçilere daha önce verdiğiniz hakları, 2023 yılına kadar sendikaya üye olmasına izin vermediğiniz şirket işçilerinden neden sakındınız?

Dinin bir istismar aracı olduğuna dair bir ifadeyi hiçbir zaman ve hiçbir yerde kullanmamışken, bize bununla iftira etmek ve yönetsel başarısızlığınıza “Peygamber Efendimizin” ismini kullanarak gerekçe üretmeye kalkmanız dini istismar değilse nedir?

 

MESAİLER ve TATİL ÇALIŞMALARI ÖDENİYOR MU?

Haberde dile getirilen bir diğer iddia mesailerin ödenmemesidir. Açıklamada, bu hususla ilgili bir cevap verilmemiştir.

“Haftada 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Her bir saat %60 fazlası ödenir.” ve “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ve bu günlerin öncesinde çalışan işçilere çalışılan beher her gün için kendi yevmiyelerine ilaveten 2 yevmiye ödenir.” sözleşme hükümlerine karşın bir süredir işçilerimize bu fazla mesai ve tatil çalışma ücretlerinin ödenmediği hususu doğru mudur, değil midir?

Örneğin, Ramazan Bayramı’nda çalışan işçilerimize bu ücretleri ödenmiş midir, ödenmemiş midir?

Arkasına sığınmaya çalıştığınız “Peygamber Efendimizin o güzide nasihatlerinin ışığı”, işçilerin fazla mesai ve tatil günlerindeki çalışmalarının ödenip ödenmemesi hususunda sizi nasıl aydınlatmaktadır?

 

ORASI YALVAÇ’IN BELEDİYESİ, HESAP VERMEK GÖREVİNİZ

Belediyede çalışan 226 emekçinin tümünün haklarının korunması, hem yasanın hem de vicdanla hükmetmenin gereğidir. Sadece şirket işçileri değil tüm çalışanlarının haklarının korunması, haklarının zamanında ve tam ödenmesi zaruri ve istenen bir durumdur. Bu hususta, ekonomik olarak yaşanan sıkıntılar varsa, bunların da üslubuyla açıklamasını yapmak, sorumlu yönetim anlayışının bir gereğidir.

Orası Tütüncüzadelerden size miras kalmış bir kurum değil, Yalvaç’ın belediyesidir. Orada harcanan her kuruşun hesabını vermek göreviniz, hesabını sormak bu milletin hakkıdır. Bunun hesabını vermek, size yük değil, tersine onurla yerine getirmeniz gereken bir vazifedir.

Bu hususların kamuoyunun gündemine gelmesinden doğal bir şey var mıdır? Gazete olarak, sıkıntı yaşayan toplumsal kesimlerin sıkıntılarını dile getirmekten dolayı bizleri hedef göstermeniz ne kadar ahlakidir?

Gazete olarak seçimler öncesinde verdiğiniz vaat ve sözlerin tamamını yayımlarken iyiydik de; bu vaat ve sözleri niye tutmadığınızı hatırlattığımız zaman mı kötü oluyoruz?

 

EKONOMİK AÇMAZDA DEĞİLSENİZ SÖZLERİNİZİ NEDEN TUTMUYORSUNUZ?

Haberimizin ikinci yönünde dile getirdiğimiz hususlara gelince.

Yalvaç’ın çok sayıda çözüm bekleyen sorunu ve henüz tutulmayan vaatleriniz ortada dururken, işçi maaşını geciktiren bir finansal yapıyla bunların nasıl çözüleceği sorusuna, “Hal böyle iken uzun zamandır belediyemizi ekonomik bir açmazın içinde gösterme çabası beyhudedir.” gibi yuvarlak bir cevap verip Haziran ayında yatırım maliyetleri ve İller Bankası payının gecikmesini gerekçe göstermeniz, haberimizin ikinci yönünü doğrulamanız değil midir?

Belediye yönetimi, sadece imar planı değişikleriyle ilgilenmek değildir. Bizatihi ve en başta finansal yönetim işidir. Bu işi başarılı yapamazsanız, belediyede hiç bir şeyi başaramazsınız.

İller Bankası payına kalan bir belediyenin iş, icraat ve yatırım üretemeyeceği ortada iken 9 yıl boyunca hangi ilave kaynağı ve kazancı Yalvaç Belediyesi’ne kazandırabildiniz? Haberin ikinci yönü bununla ilgilidir.

Bunu yapamayacaksanız onlarca sözü ve vaadi bu millete neden verdiniz? Bir gün önünüze koyacaklarını hiç mi düşünmediniz?

 

EKONOMİK AÇMAZIN İÇİNDE DEĞİLSENİZ, BU VAATLER NE OLDU?

Ekonomik açmazın içinde değilseniz, seçim öncesi 800 daire yapacağım diye insanlardan 4 bine yakın talep topladığınız SOSYAL KONUTLAR’ı neden yapmıyorsunuz?

Ekonomik açmazın içinde değilseniz, söz verdiğiniz ALTYAPININ YENİLENMESİ neden beklemektedir?

Ekonomik açmazın içinde değilseniz, eski otogar alanına yapmaya söz verdiğiniz AİLE YAŞAM MERKEZİ ne olmuştur?

Ekonomik açmazın içinde değilseniz, yollarımız neden yıllardır böyle köstebek yuvası gibidir?

Ekonomik açmazın içinde değilseniz, “Yüreğimizi koyduk” dediğiniz OSB neden halen daha faaliyete geçemedi?

Ekonomik açmazın içinde değilseniz, derici esnafımıza söz verdiğiniz KİMYASAL ARITMA’yı neden yapmadınız?

Ekonomik açmazın içinde değilseniz, Hıdırlık Millet Bahçesi, Her Mahalleye Mahalle Evi, Et ve Süt Entegre Tesisi, Sebze Hali, Buğday Pazarı, Şefkat Evleri, Meyve, Sebze ve Hububat Pazarı, Soğuk Hava Deposu, Bisiklet Yolu Projesi, Hastaneye Yatay Asansör, Anlatan Meydan Altına Otopark Projesi, Hayvan Barınakları ve benzeri vaatlerinizin bir tanesini niye yapmadınız? 

Ekonomik açmazın içinde değilseniz, önceliği ve lüzumluluğu tartışmalı Pelitaltı Spor Tesisleri ve Hayvan Pazarı’nı milyonlarca lira harcamanıza rağmen, süresi geçmiş olmasına rağmen milletin hizmetine neden sunamadınız?

Bu ve benzeri sorular da, haberimizin ikinci kısmıyla alakalıdır ve verdiğiniz cevap,  “Hal böyle iken uzun zamandır belediyemizi ekonomik bir açmazın içinde gösterme çabası beyhudedir.” ise buyrun vaatlerinizi kalan dokuz aylık görev sürenizde tamamlayın bakalım.

Sayın başkan, sizi o makama, sizden önceki başkandan nefret oturttu. Siz de bu nefret beni burada tutmaya yeter deyip kılınızı kıpırdatmadınız, fırsatı teptiniz. Ama artık o nefret sizi o makamda tutar mı, göreceğiz…

Nasıl söz ve vaatlerinizi yayımlamışsak, niye yapılmadığını da sorduk, soracağız.

Bizim işimiz bu, siz de işinizi yapın; söylediğiniz gibi “Yatırım” yapın, ama lütfen artık yatmayın…

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.