• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

08 Kasım 2019

Belediye Meclisi’nde güzel muhalefet-iktidar ilişkisi

Yalvaç Belediye Meclisi’nin 5 Kasım Salı akşamı yapılan toplantısında yapıcı muhalefet anlayışıyla hazırlanan bir teklif, Başkan Tütüncü’nün de kabul etmesiyle güzel bir işbirliğine sahne oldu ve önümüzdeki ay meclis gündeminde değerlendirilmek üzere incelemeye alındı.

İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Dt.Ali İnce’nin öncülüğünde hazırlanan ve belediyemizde halihazırda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya alınması ve belediyenin ihtiyacı olan alanlarda kadrolu eleman almasıyla ilgili çalışma yapılması talebini içeren teklif, İnce’nin yanı sıra İyi Partili Osman Köse, Ak Partili üyeler Gencer Kondal, Mustafa Şafak ve Hasan Ellidirhem’in imzasıyla Başkan Halil Hilmi Tütüncü’ye sunuldu.

Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren bir yönetmelikle belediye ve özel idarelere personel alımında belediye yönetimlerinin elini güçlendiren düzenlemeden Yalvaç Belediyesi’nin de faydalanarak hem sözleşmeli personelin kadro güvencesine kavuşturulması hem de belediyemize yeni personel kazandırılması gerektiğini savunan teklif şöyle:

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu yönetmeliğin “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi” başlıklı beşinci bölümünde yer alan “Seçme yöntemi ve duyuru” başlıklı 27/A maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: “İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşların B grubu kadrolarına bu Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde yer alan usul ve esaslara göre atama yapılabileceği gibi, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar arasında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre de atama yapılabilir.”

Bu düzenlemeyle, mahalli idareler, KPSS merkezi yerleştirmesiyle memur alabileceği gibi, açılan kadro sayısının beş katı en yüksek KPSS puanına sahip adaylara yazı ve/veya sözlü sınav uygulayarak memur alabilecektir.

Yerel yönetimlerde istenen kaliteli ve etkin hizmetin üretilebilmesi bakımından, alanında yeterli ve uzman personelle çalışılması büyük önem taşımakta olup; çalışan personelimizin de kadro güvencesine sahip olması, etkinlik ve verimliliklerini arttıracaktır. Yalvaç Belediyesi, personel yapısı bakımından kurumsal beklenti ve hedefleri karşılamak bakımından güçlendirilmeye ihtiyaç duyulan bir insan kaynakları birikimine sahiptir.

Yalvaç Belediyesi’nin daha etkin, kaliteli ve verimli hizmetler üretebilmesi bakımından personel yapısının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Önceki düzenlemede KPSS yoluyla memur alımında belediyemizin seçme yapma konusunda bir yetkisinin bulunmaması nedeniyle, yönetimler uzman personel ihtiyacını “Sözleşmeli” olarak karşılamayı tercih etmiştir ve halen de bunu sürdürmektedir. Halen belediyemizde de bu şekilde çalışan çok sayıda personelimiz bulunmaktadır.

Bu hususlardan hareketle:

1- Çalışma barışının sağlanması, aynı işi yapan personel arasında eşitsizlik olmaması ve çalışanların verimlerinin arttırılması bakımından “Sözleşmeli” statüde çalışan personelimizin bu yasal düzenleme şartlarından yararlanarak kadroya geçirilmeleri için çalışma yapılması ve sınav açılması, bu hususları değerlendirmek üzere bir komisyon kurulması,

2- Bu personelin yanı sıra, yine belediyemizce ihtiyaç duyulan personelin, yine bu yönetmelikle düzenlenen hükümler çerçevesinde sınavla Yalvaç Belediyesi’ne alınarak belediyemizin personel yapısının kuvvetlendirilmesi konularının Kasım ayı meclis toplantısı gündeminde görüşülerek karar alınması hususunu biz aşağıda imzası bulunan Yalvaç Belediyesi Meclis Üyeleri teklif eder, gereğini saygıyla arz ederiz.”

Duyarlılığından dolayı Yalvaç Belediyesi’nin muhalif üyelerini ve uzlaşı içinde konuya yaklaşan Başkan Tütüncü’yü kutluyor, bu örnek işbirliğinin diğer konularda da sürdürülerek şehrimize hizmet olarak yansımasını diliyoruz.

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.