logo

Belediye Meclisi Mart ayı toplantıları tamamlandı

TOBB Anaokulu inşaatı ve imar planıyla ilgili iddialar doğru çıktı…

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı, 7 Mart 2023 Salı günü gerçekleştirildi.

Yalvaç Belediye Meclisi Toplantı Salonu’da 7 Mart 2023 Salı günü saat 19.00’da gerçekleştirilen toplantıda 11 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıya MHP’li üyeler Fahrettin Keklikoğlu, Abdülkadir Kurucu ve Murat Oruç mazeretleri nedeniyle katılmadılar.

Toplantıda ilk olarak belediye meclisinin 07.02.2023 günlü toplantı tutanakları ile kararları okunması ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi)’ta yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla ilçe idari sınır çalışmalarının hazırlatılması görüşüldü ve üyelerin oy birliğiyle söz konusu çalışmaların Şehir Plancısına hazırlatılmasına karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, ilçemiz Görgü Bayram Mahallesi Ada 1091, parsel 9’daki taşınmazın imar planı tadilatının onanmasının görüşüldü. Geçtiğimiz salı günü gazetemizin sitesinde haberini yaptığımız TOBB Anaokulu inşaatı ve imar planına ilişkin iddialar, bu madde görüşülürken tartışma yarattı. Görüşmeler sırasında, Yalvaç Belediye Başkanı H.Hilmi Tütüncü, söz konusu inşaatın ruhsatsız olduğunu kabul ederken, çekme mesafelerine dikkat edilmeden inşaatın başladığı da ifade edildi. Söz konusu düzenlemede kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle teklif İmar Komisyonu’na sevk edilerek cuma günü konunun tekrar oylanmasına karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, ilçemiz Görgü Bayram Mahallesi Ada 405, parsel 9’daki taşınmazın imar planı tadilatının onanmasının görüşüldü. Halen Yalvaç Fen Lisesi Pansiyonu olarak kullanılan binanın bulunduğu alanda geçmişte yapılan imar planı değişikliğinde hata yapıldığı ifade edilerek bu yanlışlığın düzeltilmesi için imar planı düzenlemesi yapılması istendi. Söz konusu değişiklik teklifi de İmar Komisyonu’na sevk edilerek üçüncü maddeyle birlikte cuma günü yeniden görüşülmesi kararlaştırıldı.

 

Tarım Kredi’ye 30 yıllık arazi kiralaması

Gündemin beşinci maddesinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’nin 03.01.2023 tarihli ve 8177 sayılı yazısı ile talep edilen hizmet binası ve depo yer taleplerinin görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’nin kamu kurumu niteliğinde olmadığından tahsisin mümkün olmadığı, ancak belediyeye ait Sofular Mahallesi, Çaylak Mevkii, 311 ada, 18 parselde kayıtlı 2091,12 metrekare yüzölçümlü, imar planında belediye hizmet alanı olarak görünen taşınmazın kooperatife 30 yıllığına kiralanması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde, Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğünün 24.02.2023 tarihli yazısı ile 271/20’deki 35m2’lik yerin kamusal amaçlı kullanım hakkı konusu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda Müderris Mezarlığı içinde bulunan söz konusu alanla ilgili olarak Yalvaç Emniyet Müdürlüğü’ne “kamusal amaçlı kullanım hakkı” verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Gündemin yedinci maddesinde, Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğünün Yeni Hal binasında 2019’dan bu yana kadar kullandığı yerlerin “Bina tahsis süresinin yeni bina inşaatı tamamlanıp yeni yerlerine geçtiği tarihe kadar” uzatılması talebi görüşüldü. Yeni emniyet binasının tamamlanamaması nedeniyle söz konusu yerlerin bir yılı geçmemek şartıyla kullanılması hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin sekizinci maddesinde ilçemiz Bağlar Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait Sosyal Tesis Binası tahsisinin mahalle muhtarlığının alınıp Yalvaç İlçe Müftülüğüne verilmesi hususu görüşüldü. Söz konusu binanın on yıllığına Yalvaç Müftülüğü’ne intifa hakkı tesis edilmek suretiyle tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

 

Reklam Billboardlarının aylık kirası 500 TL

Toplantının dokuzuncu gündem maddesinde, ilçemizde yeni takılan reklam billboardlarının reklam bedellerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Belediye tarafından yaptırılarak şehrin çeşitli yerlerine monte edilen reklam billboardlarının bir adedinin (6 metrekare) 15 günlüğü 300 TL, bir aylığının 500 TL’den kiralanması hususu oy birliğiyle kabul edildi.

 

Şehir giriş-çıkışlarında panolar kaldırılacak

Gündemin onuncu maddesinde, ilçemizin giriş-çıkış güzergahlarında bulunan reklam panolarının görüntü kirliliğinin kaldırılması konusu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, ilçemizin Isparta, Konya ve Senirkent karayolları giriş-çıkışlarındaki yolların her iki yönünde bulunan her türlü reklam tabelalarının, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olması sebebiyle kaldırılması yönünde ilgililere tebliğde bulunulmasına, kaldırılmaması durumunda 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin son maddesinde,  2023 yılı Nisan ayı Meclis toplantısının 4 Nisan 2023 Salı günü saat 16.00’da yapılması kararlaştırıldı.

 

İKİNCİ OTURUM CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İmar Komisyonu’na havale edilen iki imar planı tadilatı konusu, Belediye Meclisi’nin cuma günü gerçekleştirilen ikinci oturumunda ele alındı. İkinci oturuma Abdülkadir Kurucu ve Ali İnce dışındaki tüm üyeler katıldı.

Komisyonun raporu doğrultusunda TOBB Anaokulu İnşaatı’nda yapılan yanlışlığa imar planı uydurularak, 15 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Yine İmar Komisyonu raporu doğrultusunda Yalvaç Fen Lisesi Pansiyonu’nun bulunduğu alandaki imar planı hatasının düzeltilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, TOBB Anaokulu ihalesini gerçekleştiren ve inşaatı denetlemesi gereken Isparta İl Özel İdaresi’nden konuyla ilgili herhangi bir işlem ya da açıklama da yapılmadı.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.