• MODA YAPI

logo

07 Temmuz 2020

Belediye Meclisi bu akşam yoğun gündemle toplanıyor

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısı, yarın akşam yoğun bir gündemle gerçekleştirilecek.

Yalvaç Belediyesi Meclis Salonu’nda yarın akşam 21.00’da başlayacak meclis toplantısının Temmuz ayı gündeminde 12 maddenin görüşüleceği açıklandı. Yalvaç Belediyesi Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısının gündemi şu konulardan oluşuyor:

1. Belediyemiz Meclisinin 08.06.2020 günlü ve 10. 06.2020 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.

2. 2019 Mali yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

3. İlçemiz Çarşı merkezinde yoğunluğun yaşandığı bölgeler- de belediyemiz tarafından işletilecek bir paralı otopark düzeninin kurulması ile ilgili İlçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti temsilcilikleri ve Odaların ortak imzalarıyla verilen 29.06.2020 tarihli dilekçenin görüşülmesi.

4. Mülkiyeti Belediyemize ait Leblebiciler Mahal- lesi 70 ada, 63 parselde bulunan 388,07 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının görüşülmesi.

5. 114 ada, 127 ada, 129 ada, 752 ada ve 601 ada, 604 ada, 773 ada, 746 ada, 755 adalarında 25 m.lik yola bakan parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesi için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasının görüşülmesi.

6. İlçemiz halkından Nilay Özer’in Ada 562, Parsel 23 hakkında vermiş olduğu 29.06.2020 tarihli dilekçesindeki “Meyve ve Sebze Kurutma, Öğütme Fabrikası” olarak imar planı tadilat değişiklik talebinin görüşülmesi.

7. Petrol Ofisi ile yapılan sözleşme gereğince alınacak satış destek primi karşılığı teminat mektubu alınmasının görüşülmesi.

8. Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü, Müdür kadrolarında bulunan personellere de fazla mesai ücreti verilmesinin görüşülmesi.

9. Yalvaç Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/84 Esas sayılı dosyadaki davacı ile uzlaşma görüşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına uzlaşma yetkisi verilmesinin görüşülmesi.

10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılacak müracaatlarda Kat irtifakı dosya inceleme ücreti, Yapı Ruhsatı fotokopi belge talep ücreti ve Yapı Kullanma İzin Belgesi fotokopi belge talep ücret bedellerinin görüşülmesi.

11. İlçemiz halkından Abdullah TÜRKER’in 02.07. 2020 tarihli dilekçesinde Salur Mahallesi 61 Pafta, 468 Ada, 31 parsel’de İmar tadilatı talebinin görüşülme-si.

12. 2020 yılı Ağustos ayı Meclis toplantı günü ve saatinin belirlenmesi.

Etiketler: »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.