• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

23 Ağustos 2017

Belediye güneş enerjisinden elektrik üretmek için çalışmalarını sürdürüyor

Yalvaç Belediyesi, bir süredir yürüttüğü güneş enerjisinden elektrik üretme tesisi kurma çalışmaları için imar planı tadilatı yaptığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçemiz merkezinde Salur Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Yalvaç Belediyesi mülkiyetinde olan yaklaşık 106 bin metrekarelik arazide güneş enerjisinden elektrik üretecek tesisin kuruluşu için yasal engeller birer birer temizleniyor.

Askıya çıkarılan imar planı değişikliği ile ilgili olarak belediyeden şu bilgi verildi:

“Yalvaç Belediyesi mülkiyetinde bulunan 470 ada 14 parsel 105.986  m² büyüklüğündeki alanın ilçenin ve bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEKA) elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün de geliştirilmesi amacıyla Yenilenebilir Enerji  Alanı ihtiyacını karşılamak üzere imar planı kararı ile Mekansal Planlar yapım Yönetmeliği’ne göre Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ( YED ) olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Endüstriyel Gelişme Alanı olarak tanımlanan bölgede “ Hayvan İşletme Alanı” olarak tanımlanmıştır.

Kamu yararı ilkesi doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait alanda kentimize ve bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (YED) olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Isparta İli,Yalvaç İlçesi, mülkiyeti Belediyemize ait 470 ada 14 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Hayvancılık İşletme Alanı olarak tanımlanmakta olup, parselin YED (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı), GES (Güneş Enerji Sistemleri) olarak  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği konusu 02/08/ 2017 tarih ve 77 sayı ile Belediye Meclisi tarafından onanmıştır.

Onanan Uygulama İmar Planı Değişikliği “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin” 33.maddesi gereğince Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosu ve Yalvaç Belediye Başkanlığı internet sitesinde 10/08/2017 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan imar planı değişikliği 10/09/2017 tarihinde askıdan indirilecektir.”

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.