• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

14 Ocak 2018

Asgari ücretteki artışın ardından sigorta prim miktarları

Yalvaç SGM Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar Mecit Sezen, değişen asgari ücret rakamları ve buna bağlı olarak prim miktarlarıyla ilgili bilgi verdi.

Sezen’in konuyla ilgili verdiği bilgi şöyle:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen,  asgari ücret Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

2018 yılı Asgari Ücret Aylık Brüt 2.029,50 TL, Aylık Net (AGİ dahil)1.603,12 TL olarak belirlendi. Asgari ücrette %14,2’lik bir artış yapıldı.

Asgari ücrete bağlı olarak bazı sigorta kollarına göre aylık ödenmesi gereken prim miktarları şu şekilde belirlenmiştir.

İŞVERENİN SGK PRİMLERİ:  (5510 4-a)

SGK indiriminden yararlanmayan işverenin çalışanı adına ödeyeceği prim: 761,06 TL

Prim borçlarını düzenli ödeyen ve 5510 % 5’lik indirimden yararlanan ise: 659,58 TL

BAĞ-KUR (5510 4-b)

Esnaf, şirket ortaklarının ödeyeceği bağkur prim tutarı indirimsiz olarak: 700,17 TL,

Prim borcu olmaması ve primlerini düzenli ödeme halinde ise %5 indirimli olarak: 598,70 TL

ÇİFTÇİ BAĞ-KUR  (5510 4-b)

Çiftçilikle uğraşanların ödeyeceği Bağ- kur prim tutarı indirimsiz olarak: 583,48  TL,

Prim borcu olmaması ve primlerini düzenli ödeme halinde ise %5 indirimli olarak: 498,92 TL

İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR  (5510 4-b)

İsteğe bağlı Bağkurlular’ın ödeyeceği prim tutarı: 649,44 TL,

(İsteğe bağlı sigortalılar %5 oranındaki indirimden yararlanamaz. )

TARIM SİGORTASI (Ek 5)

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar ödeyeceği tutar 583,48 TL

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

A-        Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için ödenmesi gereken prim tutarı: 60,88 TL

B-        Yabancı uyrukluların ödemesi gereken prim tutarı: 487,08 TL

C-        Yabancı uyruklu öğrencilerin ödemesi gereken prim tutarı: 81,18 TL

BORÇLANMALAR

Yurtdışı, Askerlik, Doğum Borçlanmalar için günlük tutar: 21,65 TL”

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.