• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

30 Eylül 2020

A.Kaşıkara’da karantina bitti, yanlış bilgi verene ceza

Yalvaç, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Murat KAHRAMAN Başkanlığında 29 Eylül2020 Salı Günü saat 11.00’de toplanarak iki önemli karar aldı. Kararların biri A.Kaşıkara Köyü’ndeki karantinanın uzatılmasına gerek görülmemesi olurken; diğeri de koronavirüs tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarına yönelik yanıltıcı bilgi vermeleri halinde adli işlem başlatılması kararı oldu.

İşte Hıfzısıhha Meclisi’nin her iki konuyla ilgili kararının tam metni:

“1. Koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda;

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

2. İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 15/09/2020 tarih ve 50 nolu kararı ile Aşağı Kaşıkara köyü 15/09/2020 tarihinde 14 (On dört) gün süreyle karantina altına alınan Aşağı Kaşıkara köyünde karantina süresinin dolması ve Covid 19 yayılımı olmaması nedeniyle 29/09/2020 tarihi saat 19.30 itibari ile karantinanın kaldırılmasına ve Aşağı Kaşıkara köyünde, kapatılan kahvehanelerin açılmasına, koyulan düğün yasağının kaldırılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

İşbu 2 (İki) maddeden oluşan kararların alınmasına, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.