• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

25 Haziran 2019

429 üniversite öğrencisine 3 ay geçici iş imkanı

İŞKUR tarafından uygulanan Sosyal Çalışma Programı kapsamında, Isparta genelinde 429 üniversite öğrencisine 3 ay geçici çalışma olanağı sunulacak.

Alınan bilgiye göre, İŞKUR İl Müdürlüğü ile Isparta’da belirlenen ve aşağıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde, 8 Temmuz 2019 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında 429 kişilik Sosyal Çahşma Programı uygulanacak.

İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre, bu programa katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin 25-28 Haziran 2019 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi (www.iskur.gov.tr) üzerinden SÇP (Sosyal Çalışma Programı) alanından başvurularını gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

Katılımcı Seçim Yöntemi, Liste Yöntemi (Merkezi Elektronik Kura Sistemi) olarak 05.07.2019 tarihinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılacak.

İŞKUR’dan konuyla ilgili verilen bilgiye göre, programa katılım şartları ve diğer özellikler şöyle:

 

SÇP’nin Hedefi:

4/11/198l tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim öğrencilerinin (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç) çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımlarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmaktır.

 

SÇP Uygulanabilecek Alanlar

SÇP uygulanabilecek alanların belirlenmesinde İl Müdürlüğü’nce kamu yararı gözetilir. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarıyla en fazla üç ay süreyle aşağıdaki alanlarda SÇP uygulanabilir.
a) Doğanın korunması.
b) Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.
c) Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.
ç) Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

 

Katılımcı Genel Şartları

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak; SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, çalışıyor kaydının olmamasını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden SÇP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yabancı öğrenciler ve iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler SÇP’ye katılamazlar. 5510 sayılı kanunun 5 inci maddesi kapsamında kısa vadeli sigortalılıkları bulunanlar SÇP’ye katılamazlar.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak; SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

c) Emekli ve malul aylığı almamak; SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar SÇP’ye katılabilir.

d) 4/11/198l tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç). Uzaktan eğitim alanlar SÇP’ye katılabilir. Katılımcı adaylarının öğrencilik statüsüne ilişkin veriler web servis aracılığı ile Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından alınacak olup web servisin kullanılamadığı durumlarda katılımcı adaylarından aktif öğrencilik durumlarını gösterir belge istenebilecektir.

e) SÇP’lerin uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler programlardan yararlanamaz. Üniversitelerin yaz okulu uygulama programlarından ders alan öğrenciler SÇP’den yararlanamaz.

 

Katılımcı Özel Şartlar

Katılımcı olabilmek için öğrencilerin programın başladığı tarihi içine alan eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılı sonu itibarıyla;

a. Genel akademik not ortalamasının not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2 ve üzerinde olması,

b. Genel akademik not ortalamasının 100’lük Sistemde 53.33 ve üzeri üzerinde olması,

c. Bazı üniversitelerin hazrlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olunmadığının belgelendirilmesi,

Şartlarından birini sağlamaları şartı getirilmiştir.

 

SÇP’nin Süresi ve Tekrar Yararlanma

SÇP’lerden yükseköğrenim süresi boyunca toplamda en fazla 90 gün yararlanılabilir. Bir eğitim-öğretim yılının yaz döneminde diizenlenecek SÇP’lerden en fazla 42 gün yararlanılabilir. Uygulama süresi günlük yedi buçuk saat çalışma, yarım saat dinlenme olmak üzere haftada üç gün şeklinde olacaktır.

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.