• MODA YAPI
 • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

Doğruyu Anlamak, Doğruyu Anlatmak


Ünal Örnek
unalornek@hotmail.com

Anlamak ve anlatmak bir insanın geleceğini şekillendiren en önemli kavramlardandır. Her yaşta insanın anlamak ve anlatmak konusundaki yeteneği farklıdır. Bireylerde bu yeteneğin gelişimi konulara yaklaşımı ve sorunlara çözüm bulmada yol gösteren ve onu yaratıcı kılan özelliklerdendir. İnsanların anlama ve anlatma yetenekleri her ne kadar doğuştan genetik olarak gelse de onun ailede ve toplumda yetişme tarzı da bu özelliklerini etkiler. Eğitim olarak iyi yetişmiş bireyler yaşamlarında doğruları daha iyi görürler ve anlatabilirler. Bu özellikleri ile kendileri kadar içindeki bulundukları topluma da katkı sağlarlar. 

Geleceğini düşünen toplumlar oluşturdukları güçlü kültürel ve sosyal yapıları ile sağlıklı bireyler yetiştirmeyi eğitim politikalarının vazgeçilmez hedefi olarak belirlerler. Çocuklarını geleceğe hazırlarken bağımsız düşünen,bulundukları toplumun kültürel ve sosyal değerleri kadar insani ve çevre değerlerini dikkate alan bireyler yetiştirmeye önem verirler. Onların anlama ve anlatma yeteneklerine katkı verirler. Doğruları görmesini ve kimseye biat etmeden doğruları söylemesini beklerler. Bu yaklaşımı ülkenin geleceği için bir güvence olarak görürler. Doğruları anlatan insanlar ayni zamanda doğruları anlama kapasitesine sahip insanlardır. Çevresini aldatmayan ve insanlara doğru yolu göstermek isteyen bireylerdir. Geri kalmış ve gelişmiş toplumları ayıran özelliklerden biride düşünen, gören,  doğruları anlatan ve savunan, bu uyarıları dikkate alan bireylerin sayısının fazlalığıdır. 

Diğer bir yönü ile toplumu aldatmak isteyenlere karşı uyarı görevi yapan, dikkatleri çekerek yanlışlara engel olmak isteyen insanların toplumdaki yeri ve önemidir. Onların ikazları bir ölçüde toplumun sigortası gibi görülmektedir. Doğru insanlar topluma destek olan ve güç veren, sahip çıkan bir kalkandır. Bazen bu sorumluluklarını hayatları pahasına ortaya koyarlar. Aramızdan ayrılsalar da onların sözleri ve onların bıraktıkları eserler geleceğimize her zaman ışık tutar. Gün gelir onların söyledikleri doğruların ortaya çıkması ve onları anlayamamanın verdiği utanç bireysel ve toplumsal olarak bizleri üzer.

Tarihin her dönemi doğruları anlatan ve doğruları anlamamakta direnen insanların hikayeleri ile doludur. Tabii bu hikayelerde doğruları anlatan insanların yaşadığı tatsız olaylar. Doğruları anlamak istemeyen çevrelerin yaptığı engellemeler ve tepkiler, sonuçta ödenen acı bedeller ortaya konur. Doğruları söyleyen ve bu konuda direnen insanlar her zaman tarihteki onurlu yerlerini alırlar. Tarih her zaman bu insanları layık olduğu yere koyar. Doğru insanlar olarak kabul edilen bu bireyler saygınlıklarını kendileri yaratırlar. Onların zenginlikleri ortaya koydukları kişilikleridir. 

Doğruları anlatmak ve doğruları anlamak bir ölçüde insanların elindedir. Her kültürün, her dinin değer verdiği bu özellikler toplumları doğru yola götürür. Gözardı edilmemesi gereken gerçek doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovan toplumların sonu hiç şüphesiz hüsrandır. Doğruyu anlatanlardan ve anlayanlardan oluşan toplumların geleceği her zaman güvence altındadır. Bireyler daha az yanlış yapar, aldanmaz ve aldatmazlar. Her seviyede yönetici doğru politikalar oluştururlar ve uygularlar. Geleceğe güvenle bakarlar. Bizde geleceğe güvenle bakmak istiyorsa doğruları anlatanlara değer verelim doğruları anlamaya çalışalım. Doğruları anlayalım ver anlatalım. Çevremizde oluşacak sahte dost çevresinin pembe yalanlarına ve şahsi menfaatlerimizin kirli büyüsüne kendimizi kaptırmayalım.

Etiketler: »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Bilgide Eylem ve Söylem

  17 Eylül 2020 Köşe Yazıları, Tüm Manşetler

  TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğünde bilgi, “insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, malumat” olarak tanımlanmaktadır. Aynı sözlükte bilginin bir başka tanımı da “öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek, malumat, vukuf” olarak ifade edilmektedir. Bilginin başka tanımlamalarına da rastlamak olanaklıdır. Ayrıca bilginin çok farklı sınıflandırma ve türlerini de görebilirsiniz. Ancak basit ve anlaşılabilir olması itibariyle bilginin “açık bilgi” ve “örtük/örtülü bilgi” olarak sınıflandırılması benim için ayrı bir a...
 • Antik Mısır’da Din ve Devlet İşleri

  17 Eylül 2020 Köşe Yazıları, Tüm Manşetler

  Mısır’ın Antik Dönem Uygarlığını bütün dünya, Musevilerin anlattıklarıyla öğrendi. Firavunların zalimliklerini, dinsizliklerini, kendilerini tanrı olarak kabul ettirmeye çalışmalarını, yoksul halkı kendileri için nasıl çalıştırıp sömürdüklerini öğrendikçe, herkes onlara lanetler yağdırdı ve sevmedikleri insanları “Firavun” olarak sıfatlandırdılar. Bu anlatılar gerçekten doğru muydu? Yoksa Musa’yı ve inancını yüceltmek için abarttıkları ya da uydurdukları hikâyeler miydi? Bunun anlaşılabilmesi için oluşturulan ön yargıyı bir kenara bırakıp, Mısı...
 • KORONA, EĞİTİM VE ÖĞRETMENLER

  10 Eylül 2020 Köşe Yazıları, Tüm Manşetler

  Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim modeli olarak dünyada ve ülkemizde uygulanmaktaydı. Özellikle ülkemizde daha çok “açıköğretim” olarak bilinip, yaygınlaşmıştı. Ancak korona virüsü nedeniyle hemen hemen hepimiz, her aile bu eğitim modelini daha yakından görüp, tanımak zorunda kaldık. Kimimiz esnek ve kullanışlı bulduk. Kimimiz çok zorlandık, kimine göre de endişe, stres ve sinir kaynağı idi. Uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajları da bu anlamda tartışılan bir konudur. Örneğin zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması, eğitim kaynaklarına kolay...
 • KURUMSALLAŞMA NEDEN ÖNEMLİ?

  07 Eylül 2020 Köşe Yazıları, Tüm Manşetler

  Kurumsallaşmış örgütlerde ilkeler, değerler bellidir. Aynı şekilde iş yapma şekilleri, prosedürleri nettir, şeffaftır. Kimin neyi nasıl yapacağı, kime ne şekilde hesap vereceği açıktır. Dolayısıyla kurumsallaşmış örgütlerde kişiler değil ilke, değer ve prosedürler esastır. Yöneticinin kim olduğu, işyerinde o an bulunup bulunmadığı da önemli değildir. Çünkü işler kişilere ya da yere göre değil, ilke ve standartlara göre şeffaf şekilde yürüyüp akmaktadır. Dolayısıyla kurumsallaşmış örgütlerden hizmet alacağınızda kişi ya da kişilere ihtiyacını...