• MODA YAPI

logo

12 Haziran 2021

Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi

Yalvaç Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantılarını gerçekleştirerek gündeme alınan konuları karara bağladı.

Yalvaç Belediyesi’nden yapılan tadilat çalışmalarının ardından oluşturulan yeni belediye meclis salonunda ilki 8 Haziran 2021 Salı günü saat 19:00’da, ikincisi de 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 17:00’da yapılan toplantılarda meclise Fevzi Yüncü başkanlık etti.

Salı günü yapılan ilk toplantıda, 2021 yılı Mayıs ayında alınan meclis kararları ve tutanaklarının okunması ve kabulüyle açılış yapıldı.

Gündemin ikinci maddesinde, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlardaki kiracıların, COVİD 19 nedeniyle hıfzıssıhha kurulu kararları ile kapatılan işyerlerinin uğramış olduğu maddi kayıpların araştırılması için 2021/60 sayılı Meclis Kararı ile kurulan komisyonun raporu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda Isparta-Yalvaç Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı tedbirler sonucunda salgın döneminde mülkiyeti belediyeye ait faaliyeti tamamıyla durdurulan (düğün salonları, çocuk oyun alanı, kahvehaneler, spor salonları, halı saha, eğitim-etüt salonları,  hamam, sürücü kursu, çay bahçeleri, kafe) gibi işyerlerinde Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ait, 30 Nisan 2021 tarihine tahakkuk edilen kira borçlarının tamamını (%100) eksilten yapılarak düşürülmesine, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda Isparta-Yalvaç Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı tedbirler sonucunda salgın döneminde mülkiyeti belediyeye ait faaliyeti kısmi durdurulan paket servisi yapılmasına müsaade edilen yeme içme gibi işyerlerine, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ait, 30 Nisan 2021 tarihine tahakkuk edilen kira borçlarının yarısı (%50) eksilten yapılarak düşürülmesine,

06.04.2021 Tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlara; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçildiğinden, 29 Nisan 2021 Perşembe günü 19:00’dan itibaren, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05: 00’e kadar sürecek olan tam kapanma (17 gün) döneminde mülkiyeti belediyeye ait olan 1 ve 2. Maddede yer alan yerlerin dışında kalıp faaliyeti devam eden yerler için, (fırın, bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı…) gibi işyerlerine, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ait, 30 Nisan 2021 tarihine tahakkuk edilen kira borçlarının bir aylık (30 gün) eksilten yapılarak düşürülmesine,

2021 yılı içerisinde kira borcunu peşin ödeyen kiracılardan yukarıdaki durumlarına göre 2022 yılı kiralarından eksilten yapılarak düşürülmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, ilçemizde trafik karmaşasının ve otopark sorununun çözülmesi amacıyla belirlenen alanlardan imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyon raporu doğrultusunda onanması hususunun görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, konunun Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gelecek karara göre İmar Komisyonuna sevkine ve 11.06. 2021 Cuma günü saat 17:00’da meclisin 2.oturumun toplanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli ve E. 10097279- 754/ 427268 sayılı yazısı gereği 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılmasına ve İmar Komisyonuna sevkine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

MYO’LARIN DIŞ CEPHE ONARIMI

Gündemin beşinci maddesinde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu’nun 31.05.2021 tarihli ve 19920 sayılı “Bina Dış Cephe Bakım ve Onarımı” konulu talebi görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Kılıçarslan Kampüsü içerisinde bulunan Yalvaç Meslek Yüksekokulu ve Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun içinde bulunduğu ana bina için dış cephe mantolama işlerini ilçemiz eğitim ve öğretimine katkı olarak yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin altıncı maddesinde, Kuka Tipi Kanal Açma Aracının kullanım ücret bedelinin belirlenmesi hususu görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, Yalvaç Belediyesi’ne Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe olarak gelen Kuka Tipi Kanal Açma Aracının 2021 yılı ücret tarifesinin 250,00-TL (KDV Dahil) + saatlik akaryakıt ücreti olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin yedinci maddesinde, belediyeye ait taşınmazlar hakkında iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi hususu görüşüldü.

Tapu Müdürlüğünde belediyeyi ilgilendiren taşınmazların her türlü iş ve işlemlerinin doğru, sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütebilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesinde, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosunun 03/06/2021 tarihli ve 2021/325 sayılı yazısındaki talebi görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talep ettiği Görgü Cami Mahallesi 369 Ada, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda yeni adliye binası yapılabilmesi için “Turizm Tesis Alanı” olarak gözüken alanın “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesine ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılmasına ve imar komisyonuna sevkine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin son maddesinde, 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

BELEDİYE MECLİSİ CUMA GÜNÜ İKİNCİ KEZ TOPLANDI

Salı günü yapılan ilk toplantının üçüncü maddesinde alınan karar gereği, Yalvaç Belediye Meclisi 11 Haziran Cuma günü saat 17.00’de tekrar toplandı.

Yapılan ikinci toplantıda, ilçemizde Trafik karmaşasının ve otopark sorununun çözülmesi amacıyla belirlenen alanlardan imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonuna 2021/65 nolu Meclis kararıyla sevk edilen ve imar komisyonunun 11.06.2021 tarihli raporu doğrultusunda onanması hususunun görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak uygulamaya ve kamu yararına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde;

1- Kent  merkezinde Hisarkent Sokak, Fabrika Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Mescit Sokak, Uluyol Caddesi, Saray yolu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Gazipaşa Caddesi ve Bahçe İçi Sokak, iki taraflı yol üstü otopark yapılması.

2- Kent merkezinde Gazipaşa Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Çayboyu Caddesi, Yeşilçınar Bulvarı, Aşağı Sokak, Güllük Sokak, Gündüz Sokak, Selçuk Sokak, İşhanı Yolu Sokak, Çaybaşı Caddesi, Hastane Caddesi, Pazaraşağı Sokak, Çeşme Sokak, Boyacı Sokak, Yeni Yol Caddesi, Maliyeciler Sokak, Fatih Sokak ve Samur Sokakta tek taraflı yol üstü otopark yapılması.

3- 950 ada ile güneyindeki Kırlangıç Sokakta bulunan 5 m olan yolun 7 m olarak düzenlenmesi.

4- 950 adanın güneyindeki(Kırlangıç Sokak ile Tabakhane Caddesi arası) alan ile 895 adanın güneyinde kalan(Salkım Sokak ile Salkım1 Sokak arası) alanın otopark olarak düzenlenme yapılması.

5- Anlatan Meydanı olarak bilinen, imar planında Meydan olarak gösterilen ve giriş çıkışları batı kısmından olan alanın yeraltı otoparkı yapılması.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 02.06.2021 tarih ve E-58169643-115.99-1306 sayı ile imar plan değişikliği için kurum görüşü sorulmuş olup 10.06.2021 tarih ve 12414 sayılı kararı ile olumlu görüş verildiğinden düzenlemeye ilişkin NİP-32554488 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-32881123 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Toplantı bu maddenin onaylanmasıyla son buldu.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.