• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

24 Haziran 2017

Bakır’dan TBMM’de üretim reform paketine eleştiriler

TBMM Genel Kurulunda Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasını öngören Kanun Tasarısı hakkında söz alan CHP Isparta Milletvekili, hemşehrimiz İrfan Bakır, Üretim reformu paketi, taslak aşamasındaki amacından uzaklaştırılmıştır. Reform özelliğinden yoksun bırakıldığı gibi, sanayicinin, üreticinin taleplerini yanıtsız bırakmıştır” diye konuştu.

Mecliste görüşülen Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasını öngören Kanun Tasarısı hakkında söz alan CHP Isparta Milletvekili İrfan Bakır, üretim reform paketinde taleplerin yerine getirilmediğini ileri sürdü.

Bakır’ın konuşması şöyle: “Adalet ilahi ve beşeri olarak, eşitlik, dürüstlük, tarafsızlık ve haksızlıkların son bulmasıdır. Adalet tüm dinlerin temel taşıdır soylu bir kavramdır. Adaletin sağlanması için mücadelemizi dün olduğu gibi bugün ve yarın da sürdüreceğiz. İsterdim ki görüştüğümüz bu kanun tasarısıyla ilgili olarak vatandaşlarıma güzel haberler verebileyim. Üreticinin, sanayicinin, emekçinin yüzünü güldürecek birçok düzenlemenin yapıldığından bahsedebileyim. Ancak benden önce çıkan milletvekili arkadaşlarımın da açıkladığı gibi tasarı üretimi desteklemekten, üretimde bir reform yapmaktan maalesef yoksun kalmıştır.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki eğer samimi bir şekilde üretimi desteklemek, arttırmak ve yatırımları ülkemize çekmek istiyorsak OHAL sürecinden bir an önce çıkmamız gerekmektedir. Adil rekabetin, ifade özgürlüğünün, yaşam ve çalışma hakkının, hukuksal güvencelerin sağlanamadığı bir ortamda ne üretim artar, ne de yatırım yapılır. Elbette ki hain terör örgütlerinin her biri ile köklerini kazıyana kadar mücadele edeceğiz, ancak bunu yaparken ülkemizin, vatandaşlarımızın geleceği, ekonomik ve hukuksal refahı için gerekli olan zemini hazırlamamız gerekmektedir. Yatırımcının, üreticinin, sanayicinin tedirgin olduğu bir ortamda, tarım reformu yapıyoruz demek samimiyetten biraz uzak kalmaktadır.

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı mevcut haliyle 89 madde olup 30 farklı kanunda değişiklik öngörmektedir. Bu maddelerden 13’ü komisyonumuzun uzmanlık alanına girmeksizin ilgili ihtisas komisyonlarına tahsis edilmeden görüşülmüş ve genel kurula getirilmiştir. Hal böyle olunca tasarı daha bir torba tasarı halini almıştır. Gece yarısı önergelerle, kimsenin ne olduğunu, ne getirdiğini bilmeden iktidar milletvekillerinin oylarıyla komisyondan geçirilmiştir. Bu komisyonun çalışma prensiplerine aykırı bir durum oluşturmuştur. Üretim reformu paketi, taslak aşamasındaki amacından uzaklaştırılmıştır. Reform özelliğinden yoksun bırakıldığı gibi, sanayicinin, üreticinin taleplerini yanıtsız bırakmıştır.

Üretimin ve üreticinin üzerindeki maliyet yükünün azaltılması, orta-yüksek teknolojiye sahip ürünlerin teşviki, üniversite-sanayi işbirliği gibi konularda eksik kalmış, üretimin dışında birçok konu itirazlarımız dikkate alınmayarak komisyonda görüşülmüştür.

Ayrıca tasarıyla, çalışanların Pazar günkü Hafta Tatili Kanununu tümüyle yürürlükten kaldırılmış, vatandaşlarımız kendilerine vakit ayırmaktan ve dinlemekten yoksun bırakılmıştır. Bunun yanında genç akademisyenlerin özlük haklarında büyük kayıplar yaratacak olan kadro düzenlemesiyle de, kamu yararı görülen öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar üniversite istihdamında kalması sağlanmıştır. Bu maddenin suiistimal edilebileceği açıktır.

Bir başka konu da TRT bandrolü bedelinin, özelleştirmelerden kaynaklı davalarda kamu zararına yol açanlara ödetilecek bedellerin rücu edilmesinden vazgeçilmesinin, üniversite adlarının değiştirilmesinin, YÖK kanundaki eğitim düzenlemelerinin, iş sağlığı ve iş güvenliği düzenlemelerinin komisyonumuzla ilgisi yoktur.

Oysa olması gereken; Tasarının TBMM’nin yasa hazırlama ve müzakere anlayışına uygun, maddelerin ilgili hali komisyonlarda ayrıntılı olarak görüşülüp etki analizlerinin bir rapor halinde sanayi komisyonuna sunulması, her türlü mali ve teknik boyutunun incelenip sonuçlarının öngörülebilir olması ve buna bağlı olarak üretimi gerçek anlamada bir reforma taşıyacak, ülkemizi dördüncü sanayi devrimine ulaştıracak bir tasarının şu an görüşülüyor olması gerekirdi.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman söylediğimiz gibi, ülkemiz için, üreticimiz, sanayicimiz için, tüm vatandaşlarımız için ne uygunsa, Talepleri hangi yöndeyse, Ülke menfaatlerini her şeyin önünde tutarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Son komisyon toplantısında da görüldüğü üzere, uzlaşı içinde yaptığımız çalışmalarda her zaman desteğimizi sunacağımızı belirtmek istior, tasarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.