• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

BAKIR, KADRO MAĞDURU TAŞERONLARI BAKANA SORDU

CHP Isparta Milletvekili, hemşehrimiz İrfan Bakır, kadro hakkını elde edemeyen taşeron işçilerin durumunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na yönelik bir soru önergesiyle gündeme taşıdı.

Bakır, mağdur edilen işçilerin durumunun düzeltilmesiyle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığını sorduğu önergede şu hususlara yer verdi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

İrfan BAKIR

Isparta Milletvekili

 

24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 Sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesiyle Türkiye’de çalışma yaşamında en önemli sorunlardan birisi olarak değerlendirilen Kamuda taşeron işçi çalıştırma ile ilgili köklü bir değişiklik yapılmış ve 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen kamu taşeron şirketlerinde çalışan taşeron işçilerin çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına geçirilmeleri, yerel yönetimler bünyesindeki taşeron firmalarda çalışan işçilerin de varolan veya yeni kurulacak yerel yönetim şirketlerinden birisine geçişleri düzenlenmiştir.

Söz konusu 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile halen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleri esnasında iş hukuku kurallarına, yargı kararlarına aykırı bir biçimde bazı kriterlere uyma zorunluluğu getirilmiştir.

Bunlardan birisi de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin A Bendinin 1, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaktır. Özellikle, 4 ve 5. Alt bendlerde belirtilen “kamu haklarından mahrum olmamak” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına” hükümleri nedeniyle kamuoyuna yansıdığı kadarıyla birçok taşeron işçisinin kadroya geçme talebi bu nedenle reddedilmiştir.

Bu düzenleme, Anayasaya aykırı bir düzenlemedir ve adil değildir. Öncelikle, halihazırda hukuki olarak 6552 Sayılı Yasa ile Kıdem Tazminatı ödeme yükümlülüğünü kamu kurumları olarak yüklenilmesi ve çeşitli yargı kararları ışığında bu işçilerin “kamu işçisi” olduğu tescil edilmiştir. Uzun yıllardır kamu işyerlerinde çalıştırılan bu işçilerin yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmaları adil ve makul olmadığı gibi hukuki de değildir.

Hal böyle iken bir KHK çerçevesinde kadroya geçirilmeleri düzenlense dahi diğer kamu işçileri ile aynı kriterlere tabi olmaları gerekmektedir. Anayasamızın 10. Maddesinde belirtilen “kanun önünde eşitlik ilkesi” de bunu belirtmektedir. Anayasa Mahkemesi çeşitli kararlarında da bunu açıkça ifade etmiştir. Dolayısıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışacaklarda aranacak kriterlerin bu kişilerde de aranması gerekir. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesinde belirlenen şartların aranması gerekir. Bunlar arasında “kamu haklarından mahrum olmamak” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına” mahkum olmamak bulunmamaktadır.

Ayrıca, 4857 Sayılı Yasa’nın 30. Maddesi uyarınca kamuda yüzde iki oranında “eski hükümlü” çalıştırılmaktadır.

Dolayısıyla taşeron işçiler için bu şartları aramak adaletli olmadığı gibi hukuki değildir. Bu insanların, 2 Nisan itibariyle işlerinin son bulacak olması da çalışma yaşamının dışına itilmeleri, açlığa mahkum edilmeleri de bu insanların kayıtdışılığa itilmesi ve suça teşvik edilmeleri anlamına gelmektedir.

696 Sayılı Kanunun hükümleri her ne kadar Anayasamızın 121. Maddesinin son fıkrası çerçevesinde “Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi” olarak yayımlansa da konu itibariyle OHAL’in konusu dışındadır. Bu yüzden bu işçilerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bu KHK’nın kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin şirketlerine geçişler ile ilgili getirdiği şartların yeniden gözden geçirilerek eski hükümlülerin kadroya geçirilmesine dair bir yasal düzenleme veya yeni KHK düzenlemesi yapmayı düşünüyor musunuz?”

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.