• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

14 Nisan 2019

Arazi toplulaştırma için mülakatlara katılım çağrısı

İlçemize bağlı 10 köy ile Gelendost’a bağlı Çaltı Köyü’nde gerçekleştirilecek arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kapsamında vatandaşlarla mülakat çalışmalarına başlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü, konuya dair ilgili kuruluşlara resmi yazılar göndererek, vatandaşların bu toplantılara katılımlarının sağlanmasıyla ilgili gerekli duyuruların yapılmasını istedi.

Bu duyurunun ardından, ilk toplantı 11-13 Nisan’da Çaltı’da, 12-13 Nisan’da da Tokmacık Köyü’nde gerçekleştirildi.

DSİ’den konuyla ilgili olarak gönderilen yazıda şu hususlara yer verildi: “Bölge Müdürlüğümüz sınırları içinde bulunan “Isparta Yalvaç Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi”, Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayınlanan 14.12.2017 tarih 2017/10927 sayılı kararnamesi ile DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanmak üzere arazi toplulaştırma alanı ilan edilmiştir.

Söz konusu projede, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun Ek-9’uncu maddesi, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 6’ncı maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 24’üncü maddeleri esas alınarak, İdaremiz tarafından Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi çalışmalarına başlanmıştır.

Anılan Kanun ve maddeleri uyarınca hazırlanmış olan 07.02.2019 tarih 30679 sayılı “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin 14. maddesinde “Toplulaştırma sahasında arazisi bulunan arazi malikleri ile işletme bazında yeni parselasyon planına yönelik tercihlerinin alınacağı mülakatlar yapılır. Mülakatların yapılacağı gün ve yer mahallinde alışılmış usullerle önceden duyurulur.” denilmektedir.

Proje alanında, parsel malikleriyle arazi toplulaştırma projesi ile ilgili mülakat görüşmeleri ekteki tarihler arasında mahallinde yapılacaktır. Proje ekteki yerleşim birimlerinin tarımsal arazilerinde uygulanacaktır. Proje sahasında parselleri bulunan arazi maliklerinin katılımının sağlanması için mülakat tarihinin ilan edilerek duyurulması hususunda gereğini arz/rica ederim.”

İlk iki toplantısını gerçekleştiren müdürlüğün bugünden itibaren 15 Mayıs’a kadar sürdüreceği mülakatların yeri ve tarihi şu şekilde açıklandı:

Eğirler Köyü: 15-17 Nisan tarihleri arasında,

Akçaşar Köyü: 18-20 Nisan tarihleri arasında,

Kurusarı Köyü: 22-24 Nisan tarihleri arasında,

Eyüpler Köyü: 25-27 Nisan tarihleri arasında,

Yağcılar Köyü: 29 Nisan – Mayıs tarihleri arasında,

Celeptaş Köyü: 2-4 Mayıs tarihleri arasında,

İleği Köyü: 6-8 Mayıs tarihleri arasında,

Sücüllü Köyü: 9-11 Mayıs tarihleri arasında,

Kozluçay Köyü: 13-15 Mayıs tarihleri arasında.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.