• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

21 Kasım 2019

Yalvaç Turizmi incelendi: “Potansiyel yüksek, altyapı zayıf”

İlçemiz Yalvaç’ın turizm potansiyeline yönelik yapılan bir akademik çalışmanın SWOT analizi sonuçlarına göre, ilçemizin turizm potansiyelinin yüksekliğine karşın, altyapısal unsurların zayıf olduğu tespit edildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Konaklama İşletmeciliği Bölümü öğretim üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Olcay KİLİNÇ, Dr.Öğr.Üyesi Utku ONGUN, Dr.Öğr.Üyesi Uğur KİLİNÇ tarafından hazırlanan ve Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan “Sakin Şehir, İnanç ve Kırsal Turizm Üçgeni: Yalvaç İlçesi’nin Turizm Potansiyeline Yönelik SWOT Analizi” başlıklı çalışmada, ilçemiz turizm potansiyelinin güçlü ve zayıf yönleriyle, fırsatları ve tehditleri değerlendirilerek çözümü önerileri sunuldu.

Literatür incelemesinde Yalvaç turizmine yönelik SWOT analizi kullanılarak yapılmış bir çalışmaya rastlanmadığı belirtilen çalışmada, Yalvaç’ın turizm değerleri olarak şu hususlar sayıldı:

– Pisidia Antiokheia Antik Kenti,

– Ay Tanrısı Men Kutsal Alanı,

– Çınaraltı,

– Devlethan Camii,

– Tıraşzade Konağı ve Eski Dokulu Sokaklar, Keçe Evi, Mustafa Bilgin Sanat Evi,

– Hoyran Gölü,

– Kaya Mezarları,

– Eski Deri Fabrikası ve Deri Sanayi Açıkhava Müzesi,

– Osmanlı Hamamı,

– Yalvaç Anlatan Meydanı,

– Yalvaç Müzesi,

– Geleneksel El Sanatları,

– Geleneksel Yemek Evi,

– Ayıini Mağarası.

Çalışmada, Yalvaç ilçesinin turizm potansiyelinin belirlenmesine yönelik hazırlanan SWOT Matrisi’nde güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler ile bu hususlara yönelik izlenebilecek strateji önerileri şu şekilde tablolaştırıldı:

Çalışmaya elde edilen bulgulara göre, oluşturulan SWOT matrisiyle Yalvaç ilçesinde turizmi destekleyecek güçlü yönlerin ilki, ilçenin 2012 yılında Sakin Şehir unvanı alması olarak tespit edildi. Çalışmanın bu bölümündeki tespitler şöyle sıralandı:

“Sakin Şehir felsefesinin kırsal turizmle birebir örtüşmesi ilçede kırsal turizm potansiyelinin oluşabileceğin bir göstergesidir.

İkincisi ise, Hıristiyan dinine inananlar için önemli ikinci hac merkezi olmasıdır. Kırsal turizm diğer turizm türleriyle entegre olabilen, özellikle kültür turizmiyle çok çabuk uyum sağlayan bir turizm türüdür.

Üçüncü sırada ise, Yalvaç turizmine yönelik faaliyetleri destekleyecek tarihi ve kültürel çekiciliklere ve bozulmamış bir doğaya sahip olması gelmektedir.

Dördüncü ise, Antalya ve Konya illerinin geçiş güzergahı üzerinde ve Isparta havaalanına yakın olması bölgeye ulaşılabilirlik açısından önemlidir.

Son olarak, kırsal alanları tercih eden turistlerin geleneksel el işçiliklerini, tarımsal ürünleri ve Türk Mutfak Kültürünün Yalvaç’ta bulmaları mümkündür.

İlçenin zayıf yönleri arasında göze çarpan en önemli noktalar ise genellikle yerel halkın turizm bilincinin yetersizliği, özellikle kırsal turizm girişimcilik kültürünün oluşmaması, yeterli sayı ve nitelikte altyapı ve üstyapı olanaklarının olmaması ve tanıtım eksikliğidir.

Bunların yanı sıra Yalvaç ilçesinde turizmin gelişmesine yönelik fırsatlar arasında ise, kırsal alanlara olan ilginin artması ve Batı Akdeniz Ajansının (BAKA) kırsal kalkınma ve kırsal turizmi desteklemesidir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin turizm bölümünün Yalvaç ilçesinde olmasıdır. Isparta ili ve Yalvaç ilçesinde alternatif turizm çeşitliliğinin çokluğu ve yılın çoğu aylarında festivallerin yapılmasıdır. Ayrıca önemli destinasyonlardan Eğirdir Gölü ve Davraz Kayak Merkezi’ne yakın olması ilçe için turizm açısından bir fırsat olarak değerlendirir.

Diğer yandan gelecekte Yalvaç turizmini tehdit edebilecek birtakım unsurlar da söz konusudur. Bunlar genellikle doğal alanların bilinçsizce kullanımından doğan çevre sorunları, tarihi alanların tam anlamıyla korunamaması ve yerel halkın geleneksel özelliklerini zaman içerisinde yitirme olasılığıdır.”

Çalışmanın sonuç bölümünde de şu değerlendirmelere yer verildi:

“Yalvaç, sahip olunan doğal, tarihi, sosyokültürel ve çevresel değerler açısından kırsal turizm çekim merkezi durumundadır. Yalvaç; birçok yöresel el sanatları, yöresel yemekler, kırsal yaşam biçimlerinin yanı sıra gelenek, örf ve adetleri ile özünde yüksek bir turizm potansiyelini barındırmaktadır. Yalvaç ve yakın çevresi inanç turizmi, tarih ve müze turizmi, akarsu turizmi, göl turizmi, dağ turizmi, cittaslow ve kırsal turizm türleri gerçekleştirilebilme olanağına sahiptir.

Bir yörenin turistik seyahatler açısından destinasyon haline gelebilmesi için kolay ulaşılabilir olmasıdır. Bu açıdan Yalvaç ilçesi havayolu ve karayolu ile ulaşım son derece kolaydır. Isparta havalimanına gerçekleştirilen uçuşlar ile çok kısa bir sürede ilçeye gelinebilmektedir. Diğer yandan Konya ve Antalya şehirlerine karayolları ile bağlantısı mevcuttur. İlçe, dünyanın önde gelen turizm merkezi Antalya’ya günübirlik ziyaretlere imkan verecek yakınlıktadır.

İlçe ve köyleri, bulunduğu iklim ve doğa şartları turistik ürünlerin mevsimselliği düşünüldüğünde hem yaz hem de kış aylarında yürütülebilecek birçok turistik değer sunduğu için 12 ay turizme hizmet edebilecek potansiyel bulunmaktadır.

Yalvaç ilçesi turizm hareketlerini gerçekleştirebilmek açısından birçok avantaja sahip olmasına rağmen ilçeye yönelik turizm hareketleri oldukça sınırlı kalmaktadır. Bu durumun en temel nedenlerinin başında ilçenin turizm potansiyelinin bilinirliğinin düşük kalması gelmektedir. İlçenin sahip olduğu turistik çekiciliklerin kısıtlı tanıtımı yapılırken dahi profesyonel bakış açısından uzak bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Hızla değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte tüketiciler, gitmek istedikleri yerleri önceden görebilmekte, seçimlerini sosyal medya ve görsel kriterlere göre yapabilmektedirler. Yalvaç ilçesi sosyal medyada potansiyel ziyaretçileri başka yerlerde bulamayacağına inandıracak farklılıklar sunmalıdır. Kırsal turizm, kültür turizmi ve Sakin Şehir üçgeninde tanıtımlarının yapılması ilçenin bilinirliğine katkılar sağlayacaktır.

Bir yörenin turist çekebilmesi için en kolay ve en önemli yöntem bir seyahat acentesi veya tur operatörü tarafından paket tur olarak sunulmasıdır. Yalvaç’ta düzenli olarak paket tur düzenleyen hiçbir tur operatörü veya seyahat acentesi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle yörenin düzenli bir paket tur içerisinde satışa sunulmaması büyük bir eksikliktir.

İlçe çekicilikler ve doğal varlıklar açısından oldukça ilgi çekici olmasına rağmen, çekiciliklerin üst yapı düzenlemesi oldukça yetersizdir. İlçe ve çevre köylerde büyük bir kırsal turizm potansiyeli bulunmaktadır. Ancak kırsal turizmin tam anlamı ile gerçekleştirilebilmesi için kırsal alanlarda konaklama (ev pansiyonculuğu), yeme-içme ihtiyacı gibi kişisel ihtiyaçların karşılanabilmesi gerekmektedir. İlçede doğal çekiciliklerin bulunduğu yerlerde bu ihtiyaçları karşılayabilecek işletmelerin yetersiz olması ilçenin zayıf yönünü oluşturmaktadır.

İlçede kırsal turizm faaliyetlerine yönelik girişimci sayısı oldukça azdır. İlçenin kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkabilmesi için doğru yatırımların yapılması ve hem nitel hem nicel olarak turist beklentilerini karşılayabilecek işletmelerin kurulması gerekmektedir. Yalvaç ilçesinin SWOT matrisine göre öneriler:

– Sakin Şehir felsefesi ve Kültür turizmi ile uyumlu olan kırsal turizm anlayışı, BAKA ve Üniversitenin desteği ile Yalvaç ve çevresinde kırsal turizme yönelik çekicilikler tespit edilerek, bir kırsal turizm koridorunun oluşturulması sağlanabilir.

– Yılın belli dönemlerinde gerek Üniversite gerekse BAKA tarafından yerel halka kırsal turizm ve kırsal turizm girişimciliği ile alakalı seminer ve kursların verilmesi sağlanabilir. Ayrıca yerel, ulusal basında ve sosyal medyada Yalvaç ilçesinin tanıtımına yer verilmesi sağlanabilir.

– Yerel halka, geleneksel el işçiliğinin, tarımsal üretim ve geleneksel yemek kültürünün kaybolmaması için yerel yönetimler tarafından teşvik edilmesi ve faizsiz kredilerin verilmesi sağlanabilir.

– Kırsal turizm açısından değerlendirildiğinde Yalvaç’ta tarihi ve doğal alanların bozulması en temel tehditler arasında yer almaktadır. Bu tehditlerden en az oranda etkilenmek ya da tehditleri ortadan kaldırabilmek için ilçenin kırsal turizm potansiyeline yönelik tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve çevreci anlayış konusunda ortak toplumsal bir bilinç oluşturulması önerilmektedir.”

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.