• MODA YAPI

logo

25 Temmuz 2018

YALVAÇ OTOGARI YAZIHANELERİ İHALEYE ÇIKIYOR

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, yeni otogarın hizmete açılması için yazıhanelerin ihaleye çıkarılacağını duyurdu.

Yeni otogarda bulunan 9 yazıhanenin ihalesinin 14 Ağustos 2018 günü saat 15.00’den itibaren yapılacağı kaydedildi.

7 yazıhane 17.550 TL, 2 yazıhane de 24.000 TL yıllık muhammen bedelden ihaleye çıkarılacak.

İşte ihale bilgileri:

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ YAZIHANE İHALESİ

İhale Kayıt Numarası
İhale Adı ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ YAZIHANE İHALESİ
İhale Açıklama 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 1052 ada 4 parselde bulunan Sofular Mahallesi Yeni Otogar sokak No: 2/1 YALVAÇ adresindeki yeni yapılan Şehirlerarası Otobüs Terminalin’de bulunan 9 adet yazıhane 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden 2. Maddede belirtildiği şekilde ayrı ayrı muhammen bedeller üzerinden Açık Artırma suretiyle kiraya verilecektir.

2. Aşağıda adresi, Muhammen bedeli, %3 Geçici Teminatı, İhale saati belirtilen Taşınmazların ihalesi 14/08/2018 tarihinde Salı günü Belediye Meclis Salonu Encümen huzurunda ihalesi yapılacaktır.

S.NO ADRESİ YILLIK MUAMMEN BEDELİ %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 Sofular Mah. Yeni Otogar sok.No:2/1 YALVAÇ  Zemin Kat 1 No’lu  Yazıhane 17,555 m² 17.550.00 TL 530.00 TL 15:00
2 Sofular Mah. Yeni Otogar sok.No:2/1 YALVAÇ  Zemin Kat 2 No’lu  Yazıhane 17,555 m² 17.550.00 TL 530.00 TL 15:15
3 Sofular Mah. Yeni Otogar sok.No:2/1    YALVAÇ  Zemin Kat 3 No’lu  Yazıhane 17,555 m² 17.550.00 TL 530.00 TL 15:30
4 Sofular Mah. Yeni Otogar sok.No:2/1    YALVAÇ  Zemin Kat 4 No’lu  Yazıhane   17,555 m² 17.550.00 TL 530.00 TL 15:45
5 Sofular Mah. Yeni Otogar sok.No:2/1    YALVAÇ  Zemin Kat 5 No’lu  Yazıhane 23,990 m² 24.000.00 TL 720.00 TL 16:00
6 Sofular Mah. Yeni Otogar sok.No:2/1    YALVAÇ  Zemin Kat 7 No’lu  Yazıhane  17,555 m² 17.550.00 TL 530.00 TL 16:15
7 Sofular Mah. Yeni Otogar sok.No:2/1    YALVAÇ  Zemin Kat 8 No’lu  Yazıhane  17,555 m² 17.550.00 TL 530.00 TL 16:30
8 Sofular Mah. Yeni Otogar sok.No:2/1    YALVAÇ  Zemin Kat 9 No’lu  Yazıhane   17,555 m² 17.550.00 TL 530.00 TL 16:45
9 Sofular Mah. Yeni Otogar sok.No:2/1    YALVAÇ  Zemin Kat 10 No’lu  Yazıhane  23,990 m² 24.000.00 TL 720.00 TL 17:00

4. İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde 50.00-TL. karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

5. İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERİN ;

(a) Kanuni yerleşim yerini ( İkametgah ) gösterir belgeyi.

(b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

(c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.

(d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

(e) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya Sanayi Odasından yada ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

(f) Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya Sanayi Odasından yada ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

(g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

(h) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

(I) İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliklerin yolcu taşımak için Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden alınmış D1-D2-D4 belgelerine sahip olmakla birlikte ihale komisyonuna ibraz etmek zorundadır.

(İ) İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilikler Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden alınan ve alınacak olan F1 belgesini Belediyeye ibraz etmek zorundadır.

(j) Yalvaç Belediyesi borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

6. Belediye encümeni ihaleyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini bildirmek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

7. İhaleye iştirak eden ve ihale üzerinde kalan yüklenici ihaleye müteakip 15 gün içerisinde % 6 Kesin Teminatı, Tellaliye, Karar Pulu ve oluşacak olan diğer masrafların tamamını peşin olarak ödemek zorundadır.

8. İş bu 8 maddelik ilan metni anılan yasanın 17.ve 18. maddelerine istinaden ilan olunur.

İhale Türü KİRA İHALESİ
İhale Yeri BELEDİYE MECLİS SALONU
İhale Adresi Pazaryukarı Mah. Yeşil Çınar Bul. Belediye Sarayı Kat:2 YALVAÇ/ISPARTA
İhale Tarihi 2018-08-14

 

Konuyla ilgili olarak Başkan Tütüncü, aşağıdaki videodaki açıklamayı yaptı:

Belediye Başkanımızın Yeni Otogar Röportajı

Yeni Otogar açılıyor…. Bir süre önce tamamlanan şehirler Arası Otobüs Terminalinde bulunan 9 adet Yazıhane ihaleye çıkartılıyor. İhale 14/08/2018 tarihinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Detaylı bilgiye web sitemizde bulunan ihaleler bölümünden görülebilir. http://yalvac.bel.tr/ihaledetay/14

Yalvaç Belediyesi paylaştı: 25 Temmuz 2018 Çarşamba

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.