• MODA YAPI

logo

YALVAÇ KORUMA ALANLARI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKIYA ÇIKARILDI

İlçemiz merkezinde geçmiş belediye yönetimleri döneminde aldırılan koruma kararları nedeniyle imar planında ve uygulamalarda büyük sıkıntıların yaşanması sorununu ortadan kaldıracak düzenleme belediyece askıya çıkarıldı.

18 Ekim tarihinde askıya çıkarılan ve bir ay boyunca askıda kalacak düzenlemeler, itiraz olmadığı takdirde yürürlüğe girecek.

Askıya çıkarılan düzenlemelerle ilgili şu bilgi verildi:

“Isparta İli, Yalvaç İlçesi merkezinde bulunan, Antalya Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.02.2008 tarih ve 2225 sayılı kararıyla tescillerinin devamına karar verilen, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.04.2012 tarih ve 537 sayılı kararıyla koruma alanı sınırları belirlenen ve yeni envanter numaraları düzenlenen 67 adet taşınmaz ile koruma alanları ve diğer alanlar ile ilgili Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulunun 08.08.2017 tarih ve 6584 sayılı kararıyla istenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisine getirilen plan kararlarının kaldırılması ve ilgili ilke kararı doğrultusunda hüküm oluşturulmasına, alandaki yeni yapılaşmalarda yapılacak kapalı çıkmaların 2 katlı yapılarda TAKS:0.85/KAKS:1.75,3 katlı yapılarda TAKS:0.85/KAKS:2.65,4 katlı yapılarda TAKS:0.85/KAKS:3.50 olarak değiştirilmesine, Koruma Alanı 1’in bulunduğu İmar Adasının paftalarda düzeltildiği şekilde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını değişikliği Belediye Meclisinin 08/09/2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile onanmıştır.  Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 03.10.2017 tarih ve 6759 sayılı kararı ile onanmıştır.

Onanan Uygulama İmar Planı Değişikliği “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin” 33. maddesi gereğince Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosu ve Yalvaç Belediye Başkanlığı internet sitesinde 18/10/ 2017 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan imar planı değişikliği 18/11/2017 tarihinde askıdan indirilecektir. Söz konusu Uygulama Nazım ve İmar Planı değişikliklerine varsa itirazı olanların, Yalvaç Belediye Başkanlığına askı süresi içerisinde itirazlarınızı yazılı olarak yapmaları gerekmektedir.”

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.