• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

Yalvaç Çalışma Grubu bugüne kadar neler yaptı?

6 Kasım 2019 tarihinde kamuya açık yaptığı ilk toplantıyla çalışmalarına başlayan Yalvaç Çalışma Grubu’nun kuruluşundan bu yana yaklaşık 4,5 ay geçti.

Bu süreç üzerinde yaklaşık 20 toplantının gerçekleştirildiği Yalvaç Çalışma Grubu bünyesinde neler yapıldığı, hangi konuların gündeme geldiği, hangi konularda ne tür ilerlemeler sağlandığı ya da sağlamadığı hususlarında hemşehrilerimizin pek çok sorularına muhatap oluyoruz. Hem hemşehrilerimizin kafasında oluşan soruların bir kısmına cevap verecek hem de bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya çıkan görüş ve önerilerin kamuoyuyla paylaşılması adına bu yazıyı hazırladık.

Kısaca grubun yapısını tanıtarak başlayalım isterseniz.

Yalvaç Çalışma Grubu, en geniş platformu ifade etmektedir. Yalvaç Çalışma Grubu, ilçemizde görev yapan atanmış ve seçilmiş yönetici ve temsilciler ile konusunda uzman isimleri (Yaklaşık 100 üyeden oluşmakta) bir araya getirmekte olup, yılda iki kez toplanmaktadır. (Haziran-Aralık)

Dörtlü yapının en geniş halkası bu gruptan oluşmaktadır. Bu grubun yanı sıra altta belirtilen üç ayrı grup/kurul Yalvaç Çalışma Grubu’nun bütünleyicileridir. Bu grup ilk toplantısını 6 Kasım 2019 tarihinde Yalvaç ESKKK Toplantı Salonu’nda gerçekleştirmiştir.

Bu gruptaki geniş kesimi ve genel olarak Yalvaç’ın tüm kesimlerini temsil eden ikinci yapı İstişare Kurulu’dur. Bu kurulun toplam 27 üyesi bulunmaktadır. İstişare Kurulu; Yalvaç Kaymakamı, Yalvaç Belediye Başkanı, Yalvaç TSO Başkanı, Yalvaç ESKKK Başkanı, Yalvaç Ziraat Odası Başkanı, Ak Parti Yalvaç İlçe Başkanı, Mecliste temsil edilen partilerin ilçe başkanları (3 üye), Esnaf odaları başkanları (5 üye), YALGİAD Başkanı, Engelli Dernekleri temsilcisi, KAGİK temsilcisi, Pisidia Antiokheia Kazı Başkanı, işadamları temsilcisi Mustafa Büyükkutlu, Yalvaç Süt Birliği Başkanı, HAYKOOP Başkanı, Muhtarlar Derneği Başkanı, Köy muhtarlarını temsilen bir muhtar, İl Genel Meclisi üyeleri (3 üye), Spor kulüplerini temsilen bir üyeden oluşmakta olup üç ayda bir toplanmaktadır. İstişare Kurulu ilk toplantısını 25 Kasım 2019’da, ikinci toplantısını ise 7 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Platformun üçüncü yapısı Danışmanlık Grupları’dır. Danışmanlık grupları beş ana alt gruptan oluşur: SANAYİ-ESNAF, KADIN-ENGELLİ, EĞİTİM, TARIM, TURİZM-KÜLTÜR Danışmanlık grupları. Bu gruplar kendi çalışma takvimleri doğrultusunda çalışma yürüterek hazırladıkları raporları İstişare Kurulu’na sunarlar.

Yalvaç Çalışma Grubu’nun en üstünde Yürütme Kurulu bulunmaktadır. Bu kurulda, Yalvaç Kaymakamı, Yalvaç Belediye Başkanı, Yalvaç TSO Başkanı, Yalvaç ESKKK Başkanı, Yalvaç Ziraat Odası Başkanı, Ak Parti Yalvaç İlçe Başkanı ve İstişare Kurulu temsilcisinden oluşmaktadır. Bu kurul, her hafta salı günleri bir araya gelerek toplanmakta ve diğer gruplardan ve kurul üyelerinin gelen gündem maddelerini görüşerek ortaklaşa karar almaktadır.

Yalvaç Çalışma Grubu, Danışmanlık Grupları ve İstişare Kurulu’nda yöneticiler ve temsilciler tarafından birçok konu Yürütme Kurulu’nun gündemine taşınmıştır.

 

Sanayi-Esnaf Danışmanlık Grubu tarafından gündeme getirilen ve çözüm için talepte bulunulan konu başlıkları şunlar olmuştur:

1) Tabakhane esnafımızın çırçır topu üretimi sayesinde Yalvaç’a kattıkları katma değer ve istihdamın geliştirilmesi, fazlalaştırılması amacı ile sorunlarının giderilmesi ve imkanlarının geliştirilip destek verilmesi,

2) Sanayi esnafı için en az 500 metrekarelik çalışma alanına sahip ve rahat üretim yapabilecekleri yeni işyerleri yapabilmeleri için arsa-arazi tahsisi konusunda çalışma yapılması,

3) Çarşı esnafının şehir dışından gelen veya şehir içi tüketici müşterilerimizin Yalvaç merkezinde karşılaştıkları ilk sorun otogar, ikinci sorun bayan tuvalet eksikliği ve mevcut umumi tuvaletlerin yeniden düzenlenerek ilçemize yakışır bir şekilde düzenlenmesi; otopark konusunda esnafın kendi araçlarını dükkan önlerine koymasının engellenip müşteri araçlarının kalıcı olmamak şartı ile bir saat park edebilmesi veya düzenleme olabilecek şekilde otopark oluşturulması,

4) Pazar yerlerinin yeniden sistematik olarak branşlaştırılıp düzenlenmesi, yerli esnafa biraz daha öncelik tanınması,

5) Yalvaç taksi duraklarının ve duraklardaki araç sahiplerinin araçlarının bakımı ve müşteri memnuniyeti açısından düzenlenmesi; taksi şoförlerinin bilinir, temiz kişi ve şahıslar tarafından çalıştırılması, taksi kullanan arkadaşların yaya ve halka daha saygılı ve kaliteli hizmet vermeleri için çalışma ve denetleme yapılması,

6) Yalvaç halkının, Toplu Konutlar, üniversite, Otogar, Hastane ve çarşı merkezi olmak üzere toplu taşıma halk otobüslerinin her 30 dakikada bir ring dönüşümle servisinin düzenli şekilde sağlanması, hem öğrencilerimizin hem de halkımızın daha kısa zaman ve ulaşım kolaylığı ile çarşıya ulaşımı sağlanmasıyla esnafa katkının attırılması,

7) Hastaneye ulaşım açısından mevcut yolların hem halkımız hem de hastane acil personeli tarafından yolların çok bozuk ve eğimli olması dolayısıyla hem hasta sağlığı hem de araç ve yaya güvenliği açısından düzenlenmesi; hastanenin eski otogar karşısındaki çıkış kısmının halkın kullanabileceği şekilde düzenlenmesi,

8) Ticaret ve esnaf odaları olarak yerel esnafımızın ve halkımızın menfaatleri doğrultusunda Yalvaç esnafı ile görüşülüp yılın belli ay ve günlerinde Yalvaç halkı ve civar ilçe halkına yönelik indirimli esnaf günleri düzenlenmesi,

9) Bütün ticaret ve esnaf odalarının toplu olarak alınan bir kararla müşterilerimizin ve halkımızın belirli mesaj, mail veya WhatsApp hattı kurularak şikayetlerinin alınıp, bunun doğrultusunda müşteri memnuniyeti açısından yaptırımlar uygulanması hususlarında görüş birliğine varılmıştır.

 

Tarım Danışmanlık Grubu tarafından gündeme getirilen ve çözüm için talepte bulunulan konu başlıkları şunlar olmuştur:

1) Yalvaç’ta tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin üzerinde bir çatı kooperatif oluşumu için gerekli çalışmaların yapılması, bu hususta, yerel yönetim kuruluşlarının da destek vermesi,

2) Sebze ve meyve üreticilerinin istediği hal kurulması konusunun detaylı şekilde araştırılarak hangi şartlarda bir hal oluşumunun daha sağlıklı olduğunun tespit edilmesi için belediye ve ilgili tarım kuruluşlarının işbirliği halinde çalışma yapması,

3) Ticaret Borsası nezdinde girişimler gerçekleştirerek ilçemiz ile Şarkikaraağaç’ın orta noktasında (Dörtyol) bir lisanslı depo oluşturulmasıyla ilgili çalışma yapılması,

4) Yalvaç İlçe Tarım Müdürlüğü ve ilgili tarım kuruluşları işbirliğiyle ilçemizde bir ürün haritası oluşturulması ve güncel şekilde verilerin takip edilebileceği bir sistem kurulmasıyla ilgili çalışma yapılması,

5) İlçemizde günlük 75 ton civarındaki süt üretiminden üreticimizin daha yüksek gelir edebilmesi bakımından süt işleme tesislerinin oluşumuyla ilgili alternatiflerin araştırılarak değerlendirilmesi,

6) İlçemizdeki ürünlerin katma değerli hale dönüştürülmesi için bir paketleme tesisinin yatırımcılar ya da kooperatifler aracılığıyla kurulabilmesi bakımından çalışma yapılması,

7) İlçemizdeki çiftçilerimizin mesleki yeterliliklerinin arttırılması, güncel teknik gelişmelerden haberdar olabilmeleri bakımından sürekli eğitim ve uygulama çalışmalarının yapılabileceği bir Tarım Okulu’nun İlçe Tarım Müdürlüğü, üniversite ve ilgili tarım kuruluşları işbirliğiyle oluşumuyla ilgili çalışma yapılması, bunun uzun vadede bir Tarım Araştırma Merkezi’ne dönüşümünün değerlendirilmesi,

8) Tarım ve diğer alanlarda bir köy belirlenerek, tüm kurumların işbirliğiyle bir Örnek Köy Projesi oluşturulmasıyla ilgili çalışma yapılması,

9) İlçemizde üretilen yöresel ürünlerin, belirli bir standart, kalite ve denetim koşulları altında, tüketiciye ulaştırılabileceği bir Satış Ofisi’nin kurulması için kurumlar arası işbirliğiyle bir çalışma yapılması, bu ofislerin önce ilçede, daha sonra ilçe dışında oluşturulmasıyla ilgili değerlendirme yapılması,

10) İlçemizdeki tarımsal ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili bir pazar araştırması ekibinin oluşumuyla ilgili çalışma yapılması,

11) Seracılığın gelecek planlamasıyla ilgili olarak bir çalışma yapılması, bilinçsiz ilaç, gübre, vb. kullanımıyla ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, seracılarla bu konuda ortak çalışma yapılması,

12) İlçemizdeki üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi bakımından yatırımcılar ya da tarım kuruluşları işbirliğiyle bir gübre ve yem fabrikası yatırımıyla ilgili fizibilite çalışması yapılması,

13) Besicilik-Biyogaz-Seracılık odaklı bir örnek projenin üreticilere model olarak geliştirilmesiyle ilgili çalışma yapılması önerilmiştir.

 

Eğitim Danışmanlık Grubu tarafından gündeme getirilen ve çözüm için talepte bulunulan konu başlıkları şunlar olmuştur:

1) Yalvaç’taki öğrenci sayısının yaklaşık 2.500 civarında olduğu kaydedilerek, kısa sürede öğrenci sayısında büyük bir artış gerçekleşmesinin olanaklı olmadığı belirtilerek; mevcut şartların gerek kampus alanında gerekse şehirde daha iyi hale getirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulandı.

2) Yalvaç Teknik Bilimler MYO bünyesindeki Dericilik Atölyesi’nin atıl halde bulunmasının önüne geçilmesi için Isparta İl Özel İdaresi ve Yalvaç Belediyesi ile işbirliği halinde çözüm üretilmesi istendi.

3) İlçemizde ilkokul, ortaokul ve liselerin reorganizasyonu ile okul binalarının en verimli şekilde yeniden planlanması için geniş katılımlı çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

4) İlçemize yeni bir lise kazandırılması için gerekli incelemelerin yapılması istendi. Güzel Sanatlar ve Spor; Tarım; Adalet Meslek Lisesi gibi seçenekler üzerinde durularak gerekli incelemelerin ardından karara varılması hususu üzerinde uzlaşıldı.

5) Yalvaç ilçe merkezinde eğitim gören 5.000 çocuğumuzun sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimleri için tesis yetersizliği dile getirilerek bu konuda çalışma yapılması istendi.

6) Yalvaç ilçe merkezinde belli noktalarda oluşmuş izbe alanlarda çocuklarımızın kötü alışkanlıkları ve ortamlar içerisinde bulundukları ifade edilerek emniyet-belediye-milli eğitim tarafından ortak çalışma yapılması istendi.

7) ÖSYM sınavlarının ilçemizde yapılması için girişimde bulunulması kararlaştırıldı.

8) Belediye öncülüğü ve bünyesinde bir dershane kurulması istenerek konuyla ilgili inceleme yapılması kararlaştırıldı.

9) İlçemizde girişimci ya da hayırseverler eliyle bir özel meslek lisesi açılması için gerekli çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

10) Belediye-üniversite-milli eğitim-Yalvaç TSO-esnaf teşkilatları işbirliğiyle bir İstihdam ve Mesleki Eğitim Merkezi oluşturulması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

11) İlçemizde bilim ve sanat konusunda yetenekli çocuklarımız için bir bilim ve sanat merkezi kurulması hususunda inceleme yapılması istendi.

12) İlçemizde kurum ve kuruluşlara hizmet verecek bir Proje Ofisi oluşturulması için çalışması yapılması kararlaştırıldı.

 

Kadın ve Engelli Danışmanlık Grubu tarafından gündeme getirilen ve çözüm için talepte bulunulan konu başlıkları şunlar olmuştur:

1) Çocuklar için, mahalle aralarında, sportif faaliyetler gerçekleştirebilecekleri tesislerin yapılması,

2) Sosyal ve kültürel faaliyet anlamında, ilçemizde var olan sinema salonumuzun ivedilikle aktif hale getirilmesi,

3) Gün geçtikçe artan boşanma vakalarından dolayı, özellikle kadınlara yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi ve konu ile ilgili konferanslar verilmesi,

4) Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimciler Kooperatifi ile iş birliği içinde bulunularak, kadınlara iş imkanı sağlanması,

5) Yalvaç ilçe merkezi ve köylerimizdeki engellilere ilişkin bilgileri içeren bir veri tabanı oluşturulması ve güncellenebilir halde ilgili kurumların hizmetine sunularak yürütülecek hizmet ve projelerin daha sağlıklı planlanmasının sağlanması,

6) Fizik tedaviye ihtiyacı olan engellilerimize yönelik daha etkin bir fizik tedavi hizmeti sunulması için ilgili kurumların işbirliğiyle çalışma yürütülmesi,

7) Şehrimizdeki engellilerin istihdam ve girişim yollarıyla ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik, özellikle SYDV vasıtasıyla mikro projelere destek verilerek engellilerin üretken hale getirilmesi konusunda çalışma yapılması,

8) İlçemiz merkezinde engellilere hizmet verecek bir Engelsiz Yaşam Merkezi oluşumuyla ilgili çalışma yapılması,

9) Engellilere ve ailelerine yönelik psikolojik destek çalışması yapılması,

10) Engellilerin ulaşım konusunda yaşadığı sorunların giderilmesi hususunda çalışma yapılması,

11) Engelliler ve ailelerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,

12) Toplumda engelli bireylere yönelik duyarlılığın arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.

 

Turizm-Kültür Danışmanlık Grubu tarafından gündeme getirilen ve çözüm için talepte bulunulan konu başlıkları şunlar olmuştur:

1) Yalvaç için arkeoloji önemli, Antiokheia kazıları 12 ay kazı yapılan arkeolojik kentler arasında, bu çok önemli. Ama maalesef ilçenin bundan haberi yok. Antik kent kazısı ilçeden destek görmüyor.

2) Kazı ekibinin kazı evi prefabrik yapı olduğu için kış aylarında konaklama oldukça güçleşiyor. Bu nedenle kurumların ellerindeki atıl binalardan biri kazı ekibine tahsis edilebilir.

3) Türkiye çapında yapılan turların hiç birinde Yalvaç yok. Oysa yeni turizm destinasyonları aranıyor, Yalvaç bunların içine girmeli.

4) Men antik kentinin yolunun bir an önce düzeltilerek asfaltlanması sağlanmalı.

5) Kazıya işçi desteği için İŞKUR, ödenek desteği için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışma yapılmalı.

6) Geleneksel el sanatları bir çarşıyla bir araya toplanmalı ki, turistler geldiğinde hepsini bir arada görebilsin. Bu çarşının kent merkezinde olması diğer esnafların da kazanç sağlaması için önem taşımaktadır.

Yalvaç Çalışma Grubumuzun bir araya gelerek çalışmaya başlamasıyla şehrimizde büyük bir heyecan oluşmuş, gerek yönetim kademesinde gerekse halkımızda güzel bir sinerji sağlanmıştır. Çalışmalarımız şehir dışında ve medya ortamında da ilgi görmüş ve izlenmektedir.

Bugüne kadar gerçekleşen iletişim ve çalışmaların olumlu etki yarattığı alanlardan bahsetmek gerekirse:

– Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçirilmesi konusu yönetim ve siyaset dünyamızın gündeminde ilk sıraya girmiş ve ilk adımlar atılmıştır, bundan sonra atılacak adımlar için grup çalışmalarının itici bir etkisi olmuştur.

– Yalvaç’a TOKİ bünyesinde sosyal konutlar yapılabilmesi için iktidar partimiz ve belediyemiz arasında işbirliği örnek olmuş ve projenin hedefe ulaşması bakımından olumlu bir çalışma ortamı yaratılmıştır.

– Yalvaç Devlet Hastanesi’ne yapılacak ek bina için gerekli olan arsaların alınarak Sağlık Bakanlığı’na tahsisi konusunda da kurumlar arası güzel bir işbirliği örneği sergilenmiş ve projenin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak gerek siyasetçiler gerekse bakanlık nezdinde olumlu kulis çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arsa sorununun çözümünde de bu işbirliği ve belediyemizin çabasıyla birkaç ay içerisinde ek bina için bir engel kalmayacağı belirtilmektedir.

– Eğitim Danışmanlık Grubumuzun ilk toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, ilçemize yeni bir lise kazandırılmasıyla ilgili istişare ve çalışmalar sonucunda, ilçemize bir Sosyal Bilimler Lisesi kazandırılması için gerekli müracaatlar bakanlığa yapılmıştır.

– Yalvaç’a bir Lisanslı Hububat Deposu oluşturulması için Isparta Ticaret Borsası ile yapılan görüşmeler olumlu şekilde yürümektedir.

– Danışmanlık Gruplarının yaptıkları toplantılar sonucunda, beş alanda Yalvaç’ımızın öncelikli, orta ve uzun vadeli belli başlı sorunları ve çeşitli sorunlara yönelik çözüm önerileri oluşturularak bir yol haritasının oluşumu için katkı sunulmuştur.

– Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesinin önemli aşamalarından biri olan Yalvaç OSB Müdürlüğü’nün kurulması için gerekli adımlar atılmış olup, müdürlüğün arazi tahsisi aşamasına kadar Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü tarafından üstlenilmesi, iş ve işlemlerin belediye personeli içerisinde görevlendirilecek elemanlar tarafından yürütülmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Yalvaç Çalışma Grubu bünyesinde, ele alınan konular önem ve öncelik sırasına göre ele alınarak üzerinde çalışılmakta ve bu anlayışla çalışmaların sürdürülmesi kararlılığı taşınmaktadır. Bu grubun faydalı olmasının en önemli şartı, sürekliliği olacaktır. Bu birlik ve beraberlik ile işbirliği ortamının sürdürülmesi en önemli hedeftir.

Grupta aksaklıklar, eksiklikler ve problemlerimiz de yok değildir. Ancak biz bunlara değil, olumlu olan yönlere ve üzerinde uzlaşabildiğimiz hususlara odaklanmaktayız ve öyle yapmaya devam edeceğiz.

Bu ve benzeri hususlarda, bu grupta yer alan kişi ve kuruluşların dışındaki kişi ve kuruluşların da katkısını beklemeye devam etmekteyiz. Katkı sunacak hemşehrilerimizin, Yürütme ve İstişare Kurulu’ndaki isimlere ulaşmaları yeterli olacaktır.

Bu süreçte, çalışmalarımıza katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu iletişimin sürekliliği ilçemize birçok kazanım sağlayacaktır. Her zaman dediğimiz gibi: “Mevzu Yalvaç’sa gerisi teferruattır…”

Dr.Öğr.Üyesi Bülent ÖZGÜL

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.